Parlament 500 milionów. Przejrzystość karty. Trudny transport na wschód


27-03-2015 21:36:09

Przejrzystość karty

Płaciłeś kartą? Zapłaciłeś więcej! Dziesięć miliardów euro – tyle w ciągu roku wynoszą dodatkowe opłaty pobierane przez banki za transakcje przy użyciu karty. Zasady naliczania opłat są nieprzejrzyste, w każdym kraju unijnym ich wysokość jest inna. Sprzedawcy doliczają je do cen swoich towarów i usług, a za wszystko płacą konsumenci. Teraz europosłowie kładą kres niejasnym stawkom pobieranym za płatność kartą.

 

Opłaty nakładane są przez banki należące do kontrolujących znaczną część rynku systemów Visa i MasterCard (tzw. systemy „czterostronne", w których udział biorą: bank wydający kartę, bank obsługujący handlowca przyjmującego opłatę, handlowiec oraz użytkownik karty). W jednych krajach UE podlegają one przepisom prawa, w innych – decyzjom administracyjnym.

Przegłosowano nowe regulacje, zgodnie z którymi opłaty za obsługę płatności kartą w kraju i za granicą będą mniejsze. Przepisy te, w połączeniu z dyrektywą dotycząca usług płatniczych, nad którą trwają jeszcze prace, ustanowią równe zasady dla płatności w Europie. Powinny one wpłynąć na przejrzystość opłat, wzmacniać konkurencję oraz pozwolić zarówno handlowcom, jak i klientom na wybór systemu oferującego najkorzystniejsze warunki – powiedział Pablo Zalba (Europejska Partia Ludowa, Hiszpania) odpowiedzialny za prace nad nowymi przepisami. Zostały one przyjęte 621 głosami za, przy 26 głosach przeciw i 29 wstrzymujących się od głosu.

W przypadku krajowych i zagranicznych transakcji kartą debetową maksymalna opłata interchange naliczana przez banki za przetwarzanie transakcji operatorów kart płatniczych Visa lub MasterCard nie może przekroczyć 0,2% wartości transakcji (dla krajowych transakcji o mniejszej wartości można będzie przyjąć stawkę nieprzekraczającą 5 eurocentów), natomiast dla transakcji kartą kredytową maksymalna opłata wyniesie 0,3%, państwa członkowskie mogą także ustalić niższe stawki dla transakcji krajowych.

Dzisiaj handlowcy muszą akceptować wszystkie karty wydane przez jednego dostawcę. Zgodnie z nowymi zasadami będą zobowiązani do honorowania jedynie tych kart, dla których przestrzegane będą pułapy opłat. Jeśli handlowcy skorzystają z tego prawa, może to wprawdzie spowodować mniejszy wybór akceptowanych kart płatniczych, ale jednocześnie powinno obniżyć ich koszty, a co za tym idzie, także koszty ich klientów.

Nowe przepisy nie będą obejmowały kart biznesowych oraz systemów „trójstronnych kart płatniczych” (np. Diners czy American Express). Pułapy nie będą obowiązywać również podczas wypłacania pieniędzy z bankomatów.

Nowy pułap zacznie obowiązywać za pięć lat i zastąpi system, w którym państwa członkowskie UE używają średniej ważonej nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej wartości wszystkich krajowych transakcji w ramach każdego systemu kart płatniczych.

Kiedy użytkownicy będą wiedzieć, jakie i za co opłaty pobierają banki, będą mogli wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę.

Trudny transport na wschód

Wielu posłowie chce, aby Unia Europejska pomogła przewoźnikom dotkniętym rosyjskim zakazem importu. Podczas debaty w Strasburgu wezwali oni państwa członkowskie do większej solidarności w obliczu rosyjskiego embarga na żywność i produkty rolne. Posłowie z komisji transportu uznali, że ochrona interesów przewoźników została zaniedbana przez Komisję Europejską, mimo iż wsparcie otrzymali producenci owoców, warzyw i produktów mlecznych.

W dyskusji z posłami komisarz do spraw transportu Violeta Bulc przyznała, że potrzebna jest większa solidarność, wspólne rozwiązania i konkretne wsparcia dla unijnych przewoźników drogowych, którzy zostali poszkodowani przez rosyjskie restrykcje. Jednak, w odróżnieniu od funduszu kryzysowego dla rolnictwa, nie ma specjalnego unijnego funduszu dla przewoźników. Posłowie wezwali więc Komisję do zaproponowania konkretnych przedsięwzięć, podkreślając, że nie chodzi o problem lokalny lub regionalny, ale problem dla UE jako całości.  Kilku posłów zaproponowało sięgnięcie do istniejących źródeł wsparcia, jak np. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl