Kalendarium 1948-1949


01-06-2018 15:11:36

ROK 1948

10 marca na spotkaniu przedstawicieli PPS i PPR zapadła decyzja o połączeniu obu partii.

28 marca odbyła się premiera filmu w reż. Wandy Jakubowskiej „Ostatni etap”, który zdobył I nagrodę na festiwalu w Mariańskich Łaźniach.

3 kwietnia położono stępkę pod pierwszy po II wojnie światowej statek zbudowany całkowicie w Polsce – masowiec (rudowęglowiec) SS „Sołdek”. Pierwszy nit zakuł minister żeglugi Adam Rapacki, blachy poświęcił ksiądz proboszcz z kościoła św. Jakuba w Gdańsku. Budową statku w utworzonej 19 października 1947 r. Stoczni Gdańskiej kierował inż. Jerzy Doerffer (późniejszy profesor i rektor Politechniki Gdańskiej). Statek zwodowano 6 listopada. Matką chrzestną była żona Stanisława Sołdka, Helena. Do 2 stycznia 1981 r. „Sołdek" odbył 1479 podróży morskich. W ciągu 31 lat eksploatacji statek przewiózł ponad 3,5 mln t ładunku i zawinął do ponad 60 portów. W 1981 r. przekazano go Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku i został zacumowany na Mołtawie. W ciągu roku zwiedza go ponad 60 tys. turystów.

25 sierpnia rozpoczął się we Wrocławiu Światowy Kongres Intelektualistów, który zainicjował Światowy Ruch Pokoju.

15 grudnia w auli Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, w wyniku czego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR).

ROK 1949

25 stycznia w Moskwie powstała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), do której weszła Polska. Była ona koordynatorem integracji gospodarczej krajów socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej pod hegemonią ZSRR.

13 lipca papież Pius XII ogłosił, że ekskomunikuje wszystkich członków i sympatyków partii komunistycznych na całym świecie.

21 lipca w Warszawie oddano do użytku trasę W – Z, odsłonięto pomnik Kopernika i kolumnę Zygmunta.

24 lipca nastąpiło uruchomienie radiostacji w Raszynie.

15 września rozpoczął się IV (pierwszy po II wojnie światowej) Międzynarodowy Konkurs Chopinowski.

22 października w Teatrze Starym w Krakowie odbyło się premierowe przedstawienie „Niemców” Leona Kruczkowskiego.

W październiku zakończono realizację planu trzyletniego. Dochód narodowy w Polsce wzrósł o ok. 43%, a przeciętna płaca o 58%.. Sukces planu trzyletniego wynikał ze zmiany granic, znacznego wzrostu zatrudnienia w przemyśle oraz spadku liczby ludności (większość wskaźników przeliczano na głowę mieszkańca). mb

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl