XV Forum Inżynierskie


01-06-2018 15:44:33

Szanowni Państwo!

XV Forum Inżynierskie wpisuje się w główny nurt tematyczny, podejmowany podczas poprzednich spotkań na czerwcowych Międzynarodowych Targach Poznańskich.
XXIII Kongres Techników Polskich, który odbył się w 2002 r., również
w Poznaniu, podjął uchwałę zobowiązującą Zarząd Główny FSNT-NOT do organizowania co roku inżynierskich debat, poświęconych innowacyjności w gospodarce. Wówczas Polska aktywnie przygotowywała się do członkostwa w Unii Europejskiej. Uczestnicy XXIII Kongresu Techników Polskich, przebiegającego pod hasłem „Technicy bliżej rynku”, uznali za bardzo ważne włączenie się stowarzyszeń naukowo-technicznych w ten proces.

Dla uczestników Zjazdu, reprezentujących różne dyscypliny nauk technicznych i różne gałęzie gospodarki, było oczywiste, iż trudny proces dostosowania standardów, systemów jakości i organizacji nie może się odbyć bez udziału ludzi techniki, inżynierów, twórców innowacji, którzy również dobrze wiedzą, jak je wdrażać do gospodarki. Wcale nie było to oczywiste dla polityków oraz absolwentów powstających w początkowym procesie transformacji jak „grzyby po deszczu” uczelni i ich wydziałów marketingu i zarządzania.

Nie był to łatwy czas dla środowisk technicznych. Konsolidacja działań FSNT-NOT na innowacyjności i konkurencyjności gospodarki była w tym czasie najważniejszym zadaniem. W rezultacie uchwał XXIII KTP zrodziła się idea organizowania Forum Inżynierskiego podczas czerwcowych targów w Poznaniu INNOWACJE, TECHNOLOGIA, MASZYNY.

Tegoroczne Forum jest poświęcone zagadnieniom recyklingu, będącego częścią gospodarki zamkniętego obiegu. Obejmują one różne dziedziny techniki oraz gospodarki, gdyż wszędzie sprawa odpadów jest ważnym zagadnieniem.

Gospodarka zamkniętego obiegu stała się niełatwym problemem, związanym z cywilizacją techniczną. Środowiska techniczne zajmują się nim od dawna. Wraz z rozwojem nauki i techniki rodziły się bowiem problemy odpadów oraz utylizacji lub ponownego wykorzystania zużytych, niemodnych i nienowoczesnych wyrobów. Na XV Forum zajmiemy się oczywiście tylko wycinkiem recyklingowej tematyki.

Zgodnie z tradycją Forum będzie okazją do zaprezentowania z jednej strony rządowych założeń programu dotyczącego gospodarki zamkniętego obiegu, a z drugiej – pokazania praktycznego dorobku firm zajmujących się recyklingiem. Firmy, członkowie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, przedstawią zagadnienia: odzysku metali szlachetnych z katalizatorów; przetwórstwa gumy z recyklingu opon; recyklingu drobnego sprzętu AGD.

O nowoczesnych technologiach w recyklingu będą mówić autorzy rozwiązań opracowanych w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, pokazując jednocześnie możliwości współpracy nauki z przemysłem. Końcowym akcentem Forum będzie prezentacja źródeł i form wsparcia badań rozwoju w dziedzinie recyklingu. Zaprezentują je przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ostatnich czasach znacznie wzrosła ekologiczna świadomość społeczeństwa. Z jednej strony oczekuje ono bardzo nowoczesnych wyrobów, a z drugiej chce żyć w środowisku, które nie jest zdegradowane przez technikę. Jest to duże wyzwanie dla twórców techniki, ale również dla rządzących, gdyż badania i wdrożenia rozwiązań gospodarki zamkniętego obiegu wymagają dużych nakładów. Jednakże są to koszty, których rezultatem jest zdrowie tak pojedynczego obywatela, jak i całego społeczeństwa.

Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT

Serdecznie zapraszamy na XV Forum Inżynierskie
„Technika w recyklingu”.
Wtorek, 5 czerwca 2018 r. godz. 10.
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon 10.

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl