Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2015": Witold Osak i Janina M. Popowska


27-03-2015 21:42:07

Witold Osak

Inż. elektronik, po WAT, jednocześnie pasjonat i wybitny specjalista od techniki rakietowej.

Obecnie pełni funkcję kierownika Działu Nowej Techniki w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Grudziądz. Swoją specjalnością – zestawy przeciwlotnicze – zajmował się już w trakcie pracy dyplomowej. Dotyczyła ona wyrzutni KUB – jej funkcji w procesie nakierowania rakiety na cel przed startem. Po studiach, pełniąc służbę w Skwierzynie, przez wiele lat zajmował się urządzeniami przeciwlotniczego zestawu rakietowego KRUG. Był pierwszym w Polsce oficerem, który zestrzelił podczas jednych ćwiczeń taktycznych dwa rzeczywiste cele o skomplikowanym torze lotu (poligon w Kazachstanie).

W wojsku zawsze zajmował stanowiska techniczne, od dowódcy stacji naprowadzania rakiet po zastępcę dowódcy dywizjonu ds. technicznych. Zajmował się także szkoleniem, by już w stopniu majora wrócić w pobliże rodzinnych stron (okolice Torunia), do pracy w WZU Grudziądz. Rozpoczynał ją w 2005 r. jako technolog na Wydziale Remontu Sprzętu. Tu naprawiał dobrze znane wcześniej zestawy KRUG. Następnie był konstruktorem w Dziale Rozwojowym oraz zajmował się wspólnie z naukowcami z WAT modernizacją i remontami urządzeń zestawu WEGA. Krótko pełnił funkcję Głównego Technologa WZU, by 4 lata temu zająć się nową techniką rakietową.

Mgr inż. Witold Osak rozwiązuje tzw. problemy trudne dotyczące rakiet i to nie tylko z zakresu wyuczonej elektroniki. Ma wiele satysfakcji, że współpracując za inżynierami z Mielca, opracował płyny eksploatacyjne do zestawów rakietowych, których zaprzestali sprzedawać Rosjanie. We współpracy z Bumar Elektronika był realizatorem modernizacji odbiorników w stacjach radiolokacyjnych, wykorzystując m. in. wiedzę z zakresu techniki mikrofalowej. Modernizując mechanizmy skrętu pojazdów gąsiennicowych. współpracował z krakowskim Instytutem Odlewnictwa.

Z udziałem inż. Witolda Osaka zostały opracowane nowe kable stacji kontrolnych do rakiet, także na eksport. Ostatnio uczestniczy w testach nowego pocisku typu Feniks. hp

      

Janina M. Popowska

Magister inżynier, absolwentka Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i studiów podyplomowych „Integracja Europejska – gospodarka polska a jednolity rynek UE” na Uniwersytecie Warszawskim.

Karierę zawodową rozpoczęła w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, gdzie zajmowała się m.in. sprawami jakości wyrobów konsumpcyjnych i opracowywaniem ich norm technicznych. Po połączeniu resortów, w Ministerstwie Przemysłu i Handlu kierowała Wydziałem Ochrony Konsumenta, w którym tworzono zręby polskiego prawa konsumenckiego. Kontynuowała tu swoje zadania z obszaru normalizacji i jakości wyrobów konsumenckich, wprowadzając nowe, wynikające z przepisów prawa europejskiego, podejście do tych zagadnień.

Po utworzeniu Ministerstwa Gospodarki była naczelnikiem wydziału, a następnie wicedyrektorem w Departamencie Handlu i Usług, gdzie zajmowała się harmonizacją prawa krajowego z ustawodawstwem Unii Europejskiej w obszarze swobodnego przepływu towarów i usług. Specjalizowała się też w przygotowywaniu nowych rozwiązań prawnych w dziedzinie prawa technicznego. Wdrażała do ustawodawstwa krajowego dyrektywy UE, biorąc udział lub przygotowując osobiście wiele nowatorskich rozwiązań prawnych, w tym projektów ustaw, m.in. o giełdach towarowych, podpisie elektronicznym i towarach paczkowanych. Współuczestniczyła w przygotowaniu ustaw Prawo o miarach, o systemie oceny zgodności i o normalizacji.

W lutym 2007 r. została powołana na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar. Podejmuje działania ukierunkowane na przekształcenie polskiej administracji miar w nowoczesną organizację, wspierającą innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę oraz przygotowanie jej do pracy w warunkach pełnego wdrożenia dyrektyw tzw. nowego podejścia. Niezbędne do ich osiągnięcia strategiczne cele wytycza w formie wieloletnich planów działania administracji miar.

Janina Maria Popowska jest oficjalnym przedstawicielem RP w Konwencji Metrycznej i członkiem Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Metrologicznych EURAMET. boj

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl