Programy NCBR dla innowacyjnej gospodarki obiegu zamkniętego


01-06-2018 16:08:21

Z rocznym budżetem około 1 mld Euro Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się wsparciem prac badawczo-rozwojowych służących innowacjom procesowym i produktowym, dającym możliwość aplikacji w krajowej gospodarce. Od blisko 11 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac B+R. Poprzez współfinansowanie procesów badawczych wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów.

Jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego NCBR kreuje także innowacje w administracji, wprowadzając nowe programy współfinansujące prace B+R i jednocześnie redukujące ryzyko towarzyszące najodważniejszym przedsięwzięciom. O wsparcie projektów badawczych wnioskować do NCBR mogą zarówno podmioty, których pomysły są w zalążkowej formie jak i takie, które planują wdrożenie znacząco ulepszonej technologii, usługi lub produktu. Zdecydowanie najistotniejszym kryterium oceny każdego wniosku jest możliwość wdrożenia go na terytorium Polski.

Istotne jest także zagwarantowanie (i przekonanie do tego ekspertów oceniających projekty zgłaszane do NCBR), że w procesie badawczo-rozwojowym ma szansę powstać innowacja na skalę co najmniej krajową. Przedsiębiorca, który chce posługiwać się jedynie dobrze sprawdzonymi technologiami, nigdy nie będzie innowacyjny. Jeżeli natomiast chce być innowacyjny to musi wziąć na siebie ryzyko niepowodzenia projektu. Istotnym zadaniem dofinansowywania projektów B+R przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest minimalizowanie ryzyka projektowego po stronie innowatora. Dodatkowo pieniądze te obniżają znacząco koszty związane z pracami, które musiałyby być poniesione do zbudowania przewagi rynkowej.

Na dofinansowanie NCBR mogą liczyć tylko ci przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w jednym z konkursów ogłaszanych przez NCBR. Formalnym i podstawowym warunkiem uczestniczenia jest wpisywanie się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (w skrócie KIS). Dla firm z branży GOZ najbardziej oczywistym wydają się KIS od 10 do 12. Zmieniając paradygmat patrzenia z celów działania przedsiębiorstwa na cele projektu możemy zauważyć, że może się on wpisywać również w inne specjalizacje np. KIS 4, który obejmuje energetykę. Istotne jest tu zrozumienie, że jest to dofinansowanie, a nie dotacja, i że wspierany jest projekt, a nie przedsiębiorstwo.

Konkursów, z których można pozyskać środki na realizację poszczególnych elementów GOZ jest co najmniej kilka. Są wśród nich zarówno takie, które można skojarzyć z tym obszarem, jak Innowacyjny Recykling z alokacją 50 mln zł (kolejny konkurs zostanie ogłoszony 23 lipca b.r., nabór wniosków potrwa od 24 września do 20 listopada) jak i mniej oczywiste. Sztandarowym konkursem Centrum jest Szybka Ścieżka z budżetem sumarycznym ponad 2,8 mld zł na rok 2018. Jest to program skierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Wymogiem w stosunku do projektu jest zasadniczo pod względem formalnym wpisywanie się w KIS. Konkursami, które mogą wydawać się mniej oczywiste są Projekty Aplikacyjne oraz Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze z alokacją po 200 mln zł każdy na 2018r. Najmniej oczywistym może się wydawać CuBR, czyli wspólne przedsięwzięcie NCBR i KGHM. Jednakże warunki udziału w tym konkursie są już większe, chociażby z punktu widzenia formalnego. Nie wystarczy jedynie wpisywać się w KIS, ale projekt musi odpowiadać zakresowi tematycznemu konkursu, szczegółowo opisanemu m.in. w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie ncbr.gov.pl

Podsumowując funkcjonowanie konkursów NCBR można powiedzieć, że idea GOZ może być realizowana przez przedsiębiorców chcących wprowadzić innowacyjne rozwiązania, poprzez start w konkursach pod pewnym względem na zasadach rynkowych. Mają oni do wyboru konkursy prostsze pod względem wymagań (np. Szybka Ścieżka), ale muszą konkurować z dużą liczbą innych podmiotów. Inną ewentualnością jest udział w konkursie, w którym bierze udział zdecydowanie mniej podmiotów, ale wymogi są wyższe.

Aktualne informacje o naborach w konkursach NCBR znaleźć można na stronie: ncbr.gov.pl.

dr Oktawian Makowski – Koordynator Projektu z obszaru chemia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl