Wydarzenia


01-06-2018 16:57:01

Dobrze zasłużona

Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT oraz wiceprezesi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Tomasz Babul i Janusz Dobrzański znaleźli się w gronie 10 laureatów, którzy otrzymali Honorowe Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Wyróżnienie wręczono podczas jubileuszu 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, który świętowano w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Patronat Honorowy nad uroczystością sprawował Prezydent RP Andrzej Duda. W uroczystości wzięli udział posłowie i senatorowie przedstawiciele MIiR, MON i Sztabu Generalnego WP, reprezentanci biznesu, nauki i organizacji społecznych. if

TANGO dla najlepszych

Wprowadzanie na rynek nowych technologii, produktów i usług ma być łatwiejsze.14 czerwca rusza trzeci konkurs TANGO, wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Celem programu jest budowanie pomostu między badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi, wzmocnienie współpracy jednostek naukowych (uczelni, centrów naukowych PAN, osób fizycznych) z przedsiębiorcami, poprawienie warunków do prowadzenia prac b+r. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, dzięki którym zwiększy się stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych, uzyskanych wcześniej w programach NCN.

Grant (do 200 tys. zł) można przeznaczyć na znajdowanie partnerów zainteresowanych wdrożeniem, opracowanie analiz rynkowych lub zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. if

Zmęczeni nowością?

Zaczynamy odczuwać przesyt technologią – wynika z badania GfK Polonia i Clue PR przeprowadzonego w kwietniu na ogólnopolskiej próbie 600 Polaków w wieku 21-50 lat. Ponad połowa jest zdania, że nowe technologie za bardzo ingerują w ich życie, a 32% uważa, że smartfony mają zbyt dużo niepotrzebnych aplikacji. Nic dziwnego, że aż jedna trzecia badanych deklaruje, iż – aby znaleźć się poza siecią – od czasu do czasu celowo wyłącza transmisję danych w telefonie.

„Internet i nowe technologie negatywnie wpływają na jakość kontaktów międzyludzkich” – z taką opinią zgadza się 57% badanych, niemal tyle samo uważa, że chociaż „często z własnej woli  jesteśmy zanurzeni w świecie cyfrowym, to wyraźnie zaczynamy odczuwać zmęczenie, czemu towarzyszy poczucie, że nowe technologie mogą być niebezpieczne”.

Współautorka badania Alicja Wysocka-Świtała ocenia, że dzisiaj wykazujemy większą świadomość w wyborze sprzętów. Rośnie też grupa konsumentów, którzy „zaczynają podchodzić do technologii w japońskim duchu wabi sabi, odkrywającym piękno w przemijaniu i niedoskonałościach”. Aż 75% badanych nie wymienia sprzętów na nowe od razu, gdy uzna je za przestarzałe lub niezgodne z trendami, a gdy urządzenie się zepsuje, niemal połowa badanych stara się je najpierw naprawić. if

Bałtycka ekspansja

Operatorzy systemów przesyłowych krajów bałtyckich i Polski podpisali  umowę w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL). Stronami umowy są Gaz-System, Amber Grid (Litwa), Conexus Baltic Grid (Łotwa) oraz Elering (Estonia). Projekt ma na celu integrację rynków gazowych z jednolitym rynkiem gazu UE, uniezależniając je od Rosji. jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl