Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Andrzej Pisula, Agnieszka Sobczak-Kupiec


01-06-2018 17:23:21

Andrzej Pisula

Prof. dr hab. inż., technolog żywności, autorytet naukowy w dziedzinie przetwórstwa mięsa. Całą swoją karierę naukową związał ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która 18 maja br. nadała mu tytuł doktora honoris causa. Jego główne zainteresowanie to zdolności wiązania wody przez mięso, przyczyny występowania mięsa wodnistego i określenie jego zdolności technologicznej, a także wpływ dodatków funkcjonalnych na jakość przetworów mięsnych.

Kariera naukowa prof. A. Pisuli rozwijała się dość szybko. Studia na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej ukończył w 1962 r., stopień doktora uzyskał 1968 r., a 6 lat później doktora habilitowanego. W 1989 r. nadano mu tytuł profesora, a w 1994 r. został profesorem zwyczajnym.

Prof. Andrzej Pisula to naukowiec bardzo twórczy. Ma na swoim koncie ok. 320 opracowań, w tym 70 oryginalnych prac twórczych, 7 podręczników i skryptów, 14 monografii oraz 76 prac przeglądowych i popularnonaukowych. Wypromował 37 inżynierów, 84 magistrów i 8 doktorów. Jest często zapraszany na światowe konferencje i sympozja naukowe.

Profesor może się poszczycić bogatym dorobkiem organizatora oraz menedżera dydaktyki i nauki. Kierował zakładem i katedrą Technologii Mięsa, był Dziekanem Wydziału Technologii Żywności i przez dwie kadencje (1996- 2002) pełnił funkcję prorektora SGGW, przyczyniając się walnie do przeniesienia siedziby uczelni na Ursynów i jej rozbudowy. Zorganizował finansowe wsparcie tej trudnej i kosztownej operacji.

Dzięki uznaniu przez międzynarodowy świat nauki, przez 7 lat pracował w Sekretariacie ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa w Rzymie. Ściśle współpracuje z przemysłem mięsnym. Był wielokrotnie wybierany do prestiżowych gremiów naukowych i doradczych. Przewodniczył Komitetowi Nauki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, przewodniczył Normalizacyjnej Komisji ds. Mięsa i Przetworów Mięsnych oraz był członkiem rad naukowych przy kilku ministrach. Jest zapraszany do rad nadzorczych prywatnych spółek produkujących przetwory mięsne. hp

Agnieszka Sobczak-Kupiec

Dr hab. inż., prof. Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki; absolwentka wydziału technologii chemicznej (2005), od 2008 r. pracuje w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej PK. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym oraz komercjalizacja wyników badań”.

Porusza się na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej i nanotechnologii. Zajmuje się otrzymywaniem nanometali, nanosrebra i nanozłota. Naśladując naturę, opracowuje biomimetyczne materiały wszczepienne, wzorowane na strukturach biologicznych. Stworzyła syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych

Jest współzałożycielką start-upu Centrum Bionanotechnologii i Innowacyjnych Technik im. Richarda P. Feynmana Sp. z o. o., gdzie zajmuje się m.in. komercjalizacją swojego najnowszego wynalazku, którym jest kompozytowy nośnik leków pozwalający na dostarczanie i uwalnianie w określonym czasie leku do chorego miejsca, np. do komórek nowotworowych.

Prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec kieruje m.in. projektem badawczym „Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia” (LIDER, NCBR) oraz projektem „Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego" (Sonata, NCN). Odbyła 5 staży naukowych oraz 10 staży przemysłowych, m.in. na University of California Berkeley USA (program TOP 500 Innovators Science Management Commercialization). Jest laureatką programu Mentoring FNP oraz laureatką Konkursu-Plebiscytu Przeglądu Technicznego i SPWiR „Wynalazczyni 2017”. Aplikacyjny charakter prowadzonych przez nią badań potwierdza 5 przyznanych patentów, 10 zgłoszeń patentowych, wzór użytkowy oraz 10 opracowań dla przemysłu. Wynalazki, które powstały w kierowanym przez nią zespole, zdobyły ponad 60 medali, nagród i wyróżnień na międzynarodowych targach i wystawach. Syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych otrzymał Nagrodę Prezesa KIG (2014). Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl