Wydarzenia


25-06-2018 21:49:52

Kordelas dla Naczelnej

Podczas Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewiarstwa (18 maja br.) do grona uhonorowanych Kordelasem Leśnika Polskiego dołączyła Ewa Mańkiewicz-Cudny, redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, prezes FSNT-NOT. Wyróżnienie nawiązuje do paradnego ubioru pracowników Lasów Państwowych w okresie II Rzeczypospolitej. Zostało nadawane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego w dowód uznania za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji Lasów Państwowych oraz gospodarki leśnej. hp (zdjęcie: Archiwum SITLiD)

 

 

Stop pożarom na składowiskach

Do końca maja straż pożarna gasiła 85 pożarów na składowiskach. Patologiom w gospodarce odpadami mają przeciwdziałać przygotowane przez Ministerstwo Środowiska ustawy o gospodarce odpadami i Inspekcji Ochrony Środowiska. Minister środowiska Henryk Kowalczyk i wiceminister Sławomir Mazurek zapowiadają m.in.: prowadzenie przez IOŚ tzw. kontroli krzyżowych w kilku województwach, kontrole całodobowe bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze ich przeprowadzenia, użycie dronów, natychmiastowe zamknięcia składowiska, kontrolę pojazdów transportujących odpady, skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku oraz powołanie w strukturze GIOŚ centralnego laboratorium badawczego. boj. (zdjęcie: Ministerstwo Środowiska)

Mars organiczny

Po prawie sześciu latach misji łazika Curiosity na Marsie oficjalnie potwierdzono zaobserwowanie sezonowego wahania metanu w atmosferze Czerwonej Planety. Jego ilość między późnym marsjańskim latem a późną zimą zmienia się na obu półkulach niemal trzykrotnie. Źródłem metanu może być podziemny zbiornik.

Doniesiono również o wykryciu kilku związków organicznych (tiofeny, związki aromatyczne i alifatyczne). Znalezisko pochodzi z odwiertów w skałach osadowych na dnie krateru Gale’a, jednego z największych jezior na Marsie. Wiek skał datowany jest na ponad 3 mld lat. Próbki przebadał łazik za pomocą swojego pokładowego laboratorium Sample Analysis at Mars Instrument Suite, które - jak mówi Chris Webster z NASA Jet Propulsion Laboratory - bez wątpienia jest najbardziej skomplikowanym laboratorium chemicznym wysłanym poza Ziemię.

Podczas konferencji NASA, która zbiegła się z dwiema publikacjami w najnowszym wydaniu magazynu Science, naukowcy – chociaż nie mają to żadnych dowodów - nie wykluczyli hipotezy, że metan może być pochodzenia organicznego, natomiast związki organiczne mogą być fragmentami bardziej złożonych łańcuchów. Wszystko to mogłoby wskazywać na istnienie jakiś form życia na Marsie. if (zdjęcie: NASA)

Celny odwet

W rewanżu na nałożone przez USA cła na stal (25%) i aluminium (10%) Meksyk ż wprowadził cła w wysokości 15-25% na amerykańskie wyroby ze stali oraz niektóre produkty rolne, a Komisja Europejska zatwierdziła decyzję o nałożeniu karnych ceł (10-50%) na wybrane amerykańskie towary. Na „odwetowej” liście, która ma zacząć obowiązywać od 1 lipca, jest kilkaset wyrobów „made in USA”, m.in. artykuły spożywcze, wyroby stalowe, łodzie motorowe, jachty, motocykle, whisky i… karty do gry. Ich eksport do UE osiągnął wartość 2,8 mld euro. To – zdaniem wiceprezydenta KE Marosza Szefczovicza – wyważona i proporcjonalna odpowiedź na jednostronną i nielegalną decyzję podjętą przez Stany Zjednoczone o nałożeniu taryf na stal i aluminium z Europy. boj.

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl