Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Przemysław Data, Benedykt Roźmiarek


25-06-2018 22:13:18

Przemysław Data

Dr hab.inż. Przemysław Data jest adiunktem na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Pracę naukową rozpoczął w trakcie studiów magisterskich, co zaowocowało zatrudnieniem w Polskiej Akademii Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych od 2007 r. Następnie, współpracując z prof. Łapkowskim, uzyskał na Politechnice Śląskiej w 2008 r. tytuł magistra inżyniera oraz w 2013 r. doktora nauk chemicznych. W swojej pracy wykroczył poza wiedzę dotyczącą procesów elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych związanych z tworzeniem i analizą sprzężonych polimerów na bazie selenofenu i tellurofenu. Był pionierem w stosowaniu takich związków jako emiterów i okien elektrochromowych w urządzeniach.

Po ukończeniu studiów doktoranckich dr Przemysław Data otrzymał 2-letnie stypendium wyjazdowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Mobilność Plus na pobyt na Uniwersytecie w Durham, gdzie prowadził nowatorskie badania dotyczące wykorzystania emiterów ekscypleksowych i efektu termicznie aktywowanie opóźnionej fluorescencji (TADF) w organicznych diodach emitujących światło (OLED).

Dzięki osiągnięciom w projekcie Mobilność Plus, dr Data otrzymał stypendium badawcze Maria Skłodowska-Curie Actions Horyzont 2020, aby przez następne dwa lata rozszerzać swoje prace nad materiałami wykazującymi termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję. Następnie obronił pracę habilitacyjną na Politechnice Śląskiej.

Dr hab. inż. Przemysław Data uzyskał wiele nagród, w tym Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską (2014), Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców (2016). Został jednym z 10 Polskich Talentów MIT Technology Review’s Innovators under 35 (2017).

Praca naukowa dr Przemysława Daty pozwala na zastosowanie wyników badań w przemyśle z zakresu elektroniki organicznej, która coraz bardziej rozpowszechnia się w Polsce w postaci wyświetlaczy OLED w telewizorach oraz smartfonach. mb

Benedykt Roźmiarek

Doktor, inżynier nauk leśnych, absolwent wydziałów leśnych uczelni w Poznaniu i Warszawie. Mieszkaniec Kalisza. W Lasach Państwowych zaczął pracę jako stażysta Nadleśnictwa Kościan, potem pracował jako adiunkt w Nadleśnictwie Jarocin, z-ca kierownika w zespole składnic LP w Ostrowie Wlkp., nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz, z-ca nadleśniczego w Nadleśnictwie Taczanów. Obecnie jest dyrektorem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Propagował naturalne formy hodowli w zakresie leśnictwa i był prekursorem prywatyzacji prac leśnych. Od 43 lat jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Wieloletni zastępca i przewodniczący oddziału SITLiD w Kaliszu. Autor wielu artykułów naukowych o tematyce leśnej. Organizator międzynarodowych seminariów i uczestnik konferencji poświęconych odnowieniom naturalnym, ochronie lasu i przyrody, ochronie dziedzictwa narodowego. Organizator wystaw oraz konkursów.

Przez wiele kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RW FSNT-NOT w Kaliszu, przez dwie kadencje był przewodniczącym Rady, a obecnie jest z-cą przewodniczącego. Brał udział w renowacji zabytkowego pałacu w Tłokni Kościelnej oraz w odbudowie kompleksu zamkowo-parkowego w Gołuchowie, atrakcji przyciągających dziesiątki tysięcy turystów, podziwiających zabytkowe kolekcje infrastruktury leśnej oraz poznających kulturotwórczą rolę lasu w sztuce.

Integruje środowisko i przekazuje wiedzę, organizując Święta Leśnictwa, Drzewiarza i Myślistwa z udziałem posłów, senatorów, samorządowców, leśników i drzewiarzy; Dni Ziemi, Spotkania z lasem, Sprzątanie świata. Organizując konkursy wiedzy o lesie, dąży do zaszczepienia w młodych ludziach pasji i miłości do natury. Wiedzę zebraną podczas wieloletniej pracy wykorzystuje jako wydawca książek kombatanckich i leśnych. Współpracuje z samorządami, parlamentarzystami oraz jednostkami Lasów Państwowych. Stworzył Koło Seniorów przy oddziale SITLiD. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl