Recenzja PT: Nasza historia z Litwy


25-06-2018 22:15:46

Kontakty FSNT-NOT i naszej redakcji z grupą inżynierów polskich na Litwie sięgają początku lat 90. Ich inicjatorem ze strony litewskiej był inż. Jan Andrzejewski, jeden z założycieli Związku Polaków na Litwie, w którym przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje.

Ostatnio ukazała się jego publikacja „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”, przypominająca historię Polaków, którzy pozostali na Litwie po rozpadzie ZSRR. Jak zawsze, gdy materia jest skomplikowana, a relacje nie zaczęły się w ostatnim 30-leciu, pojawiło się wiele odniesień do historii, czasów ślubu Władysława Jagiełły z królową Jadwigą i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Bez tych odniesień trudno zrozumieć dzisiejsze stosunki obu państw i narodów.

Autor pokazuje w statystycznym ujęciu mniejszość polską na Litwie, stan oświaty, działania kulturalne, w tym wydawnicze, a także organizacje skupiające Polaków. Przypomina, iż na cmentarzu na Rossie jest zapisana wspólna historia polsko-litewska, zarówno ta sprzed wielu lat, jak i z dwudziestego stulecia. Obszernie opisuje J. Andrzejewski czasy II wojny światowej, przytaczając wspomnienia weteranów AK. Prowadzi nas miejscami pamięci ważnych wydarzeń i osób. Tym, którzy zapisali  się w historii Wileńszczyzny i jej związków z macierzą, poświęca Leksykon osób, które dbały i dbają o polską rację stanu na Litwie. Z kart publikacji – czasami subiektywnie – przemawia do nas związany emocjonalnie z Wileńszczyzną, obdarzony wielkim sercem Polak. Książkę ilustrują zdjęcia dokumentujące opisywane fakty oraz kopie dokumentów.

emc

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl