Przyszłość społeczeństwa informacyjnego


26-06-2018 16:08:40

Kulminacją obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) była zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Konferencja Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego orazWielka Gala zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), które świętowało również 70-lecie polskiej informatyki.

Ze względu na trwający na terenie Sejmu RP protest osób niepełnosprawnych i ich rodzin Zarząd Główny SEP zdecydował o przeniesieniu Konferencji Okrągłego Stołu z Sali Kolumnowej Sejmu do siedziby FSNT-NOT.

19. Konferencja Okrągłego Stołu, nad którą patronat objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, a partnerami były Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Komunikacji Elektronicznej, rozpoczęła się od wręczenie wyróżnień przyznanych przez SEP za aktywność i działalność organizacyjną na rzecz Stowarzyszenia. Medale im. prof. Janusza Groszkowskiego otrzymali: Konrad Markowski, Jarosław Krysiak i Piotr Arak.

Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT, nawiązała do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniała ogromny wkład inżynierów, których staraniem w 1905 r. powstał Warszawski Dom Technika, w budowę II Rzeczpospolitej, a następnie ich rolę w tworzeniu nowoczesnej i silnej gospodarki, byśmy mogli dziś mówić o bezpiecznym rozwoju Polski z udziałem polskich twórców techniki.

Sztuczna inteligencja – dziś i jutro

Hasłem ŚDTiSI było „Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego” (Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All). Ideę i tematykę Konferencji przedstawił prezes SEP Piotr Szymczak. Część merytoryczną rozpoczął profesorski dwugłos na temat sztucznej inteligencji. I tak prof. Jarosław Arabas z Politechniki Warszawskiej wygłosił referat „Sny o mózgach elektronowych", a prof. Stanisław Osowski z Wojskowej Akademii Technicznej mówił o „Głębokim uczeniu i jego zastosowaniu w eksploracji danych". Na sali było sporo młodzieży. Nie wiem, czy potraktowała te wystąpienia jako opowieść s-f, bo ja, niestety, tak.

W poświęconej „Zagrożeniem i korzyściom związanym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w nowoczesnym świecie” dyskusji panelowej, której moderatorem był Piotr Arak, uczestniczyli specjaliści z obszarów nauki, techniki, polityki i biznesu.

Trzecią cześć Konferencji „Sztuczna inteligencja w przedsięwzięciach biznesowych typu start-up i innych zastosowaniach praktycznych w obszarze działalności gospodarczej” zdominowały prezentacje dotyczące jej wykorzystania m.in. do analizy komórek rakowych, w procesach decyzyjnych, systemach Smart Grid czy klastrach energii.

Podczas panelu dyskusyjnego spróbowano przewidzieć rozwój technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję w najbliższych dziesięcioleciach. Udział w nim wzięli przedstawiciele start-upów, środowiska akademickiego i młodzi profesjonaliści, m.in.: dr Aleksandra Przegalińska z Uniwersytetu Koźmińskiego (Massachusetts Institute of Technology Research Fellow), wybitna ekspertka w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz Petros Psyllos. Ten urodzony w 1994 r. w Grecji wynalazca, programista, elektronik, przedsiębiorca, który ukończył Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku, został uznany przez amerykański magazyn Forbes za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów do 30. roku życia. W tym roku został inżynierem, w trybie indywidualnym studiuje informatykę na Politechnice Białostockiej. Mając 22 lata założył komercjalizujący wyniki badań Psyllosoft, który uzyskał wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Od 2017 r. jest członkiem komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP.

Jestem pewien, że to właśnie dzięki takim osobom Polska będzie się rozwijać.

Honorowanie zasłużonych

W WDT odbyła się też Wielka Gala 70-lecia polskiej informatyki oraz ŚDTiSI, którą otworzył Marek Hołyński, przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego. Przybyłych witał także Włodzimierz Marciński, prezes PTI. Zebrani wysłuchali orędzia Houlin Zhao, sekretarza generalnego International Telecommunication Union, a następnie Marek Hołyński odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął uroczystość patronatem.

Przemówienia wygłosili: Marek Zagórski, minister cyfryzacji, prof. Michał Kleiber, prezes Europejskiego Towarzystwa Metod Komputerowych w Naukach Stosowanych i wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz prof. Roman Słowiński, przewodniczący Komitetu Informatyki PAN. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował podsekretarz stanu Maciej Kopeć, a list Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii odczytał Jakub Drożdż, członek Gabinetu Politycznego.

Włodzimierz Marciński i Marek Zagórski wręczyli, ustanowiony przez 12. Zjazd PTI, okolicznościowy medal 70-lecia polskiej informatyki, przyznany przez Kapitułę 70 osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do jej rozwoju. Część oficjalną zakończyło uhonorowanie odznakami PTI osób szczególnie zasłużonych oraz wręczenie przez Jacka Pulwarskiego, Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, European Computer Driving Licence) i Jakuba Christopha, dyrektora ds. Europy Fundacji ECDL, dyplomów najlepszym centrom egzaminacyjnym ECDL, dla najlepszego egzaminatora i koordynatora oraz najlepszego projektu unijnego.

Goście, zajmujący się teoretycznie i praktycznie szeroko pojętą informatyką, podczas rozmów kuluarowych mieli okazję do wspomnień i pomysłów na przyszłość, jak wspomóc młodych informatyków, by – jak mówił Włodzimierz Marciński – chcieli pracować zespołowo oraz dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.

boj

 

 

 

Od lewej: prof. Stanisław Osowski, prof. Jarosław Arabas, Piotr Szymczak, prof. Andrzej Zybertowicz i Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl