Potrzeba reprezentacji najważniejszej - artykul dyskusyjny


01-08-2018 16:02:10

ARTYKUŁ DYSKUSYJNY

Na pozycję oraz opinię o kraju ma bez wątpienia wpływ wiele czynników, ale najlepszymi jego ambasadorami są mądrzy przedstawiciele.

Jedną z podstawowych aren, na których prezentują się ludzie mądrzy budując swoją wiedzą, kulturą, postawami wysoką opinię o kraju, z którego pochodzą, są różnego rodzaju konferencje, seminaria, warsztaty dyskusyjne czy spotkania eksperckie. Odbywa się ich w Europie oraz na całym świecie bardzo dużo. Można podjąć się monitorowania najważniejszych lub tych, w których Polska widzi swoje interesy, ma coś do powiedzenia oraz ma specjalistów mogących wnieść rozpoznawalny, rozsądny głos.

Dlaczego nieobecni?

Należy pamiętać, że to właśnie na spotkaniach eksperckich wypracowuje się strategię i rozwiązania przyszłości. Chcąc na nie wpływać, trzeba być obecnym w debacie. Rozpoznawalność Polski poprzez jej najlepszych przedstawicieli jest nie do przecenienia. Na podstawie mojego doświadczenia, szczególnie w pracy w polskim przedstawicielstwie przy UE w okresie negocjacji akcesyjnych, w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, wieloletniego wypełniania funkcji Lidera Cyfryzacji w Polsce i aktualnie prezesa PTI mogę śmiało twierdzić, że jeśli chodzi o tematykę cyfrową jesteśmy na forum europejskim nieobecni lub prawie nieobecni. Skutkuje to pozycją Polski w raportach i analizach, jak choćby w indeksie DESI (Digital Economy and Society Index). W roku 2015 – szóste od końca miejsce spośród 28 krajów UE, w 2017 r. piąte od końca. Nie odpowiada to naszym ambicjom i zwyczajnie temu nie dowierzamy. Potrzebna jest nam więc zmiana wizerunku. Jednym z kroków do tego prowadzących jest realizacja koncepcji „Narodowej reprezentacji ludzi mądrych”. Otrzymuję w ciągu roku kilkadziesiąt informacji lub zaproszeń do udziału w wydarzeniach z obszaru technologii cyfrowej odbywających się w Europie, które staram się rozsyłać do znanych mi osób zarówno w sektorze administracji, biznesu jak i nauki. Są one wykorzystywane w znikomym stopniu. Dominuje odpowiedź: „Chętnie, ale nie dysponuję możliwościami finansowymi”. Stawiamy się sami poza głównym nurtem rozwoju. Postępujemy drogą wskazaną przez innych. Dla przykładu wystarczy przejrzeć agendy kilku konferencji obszaru cyfrowego w ostatnich kilku miesiącach aby przekonać się, że Polski w nich nie ma!

Zbudujmy drużynę narodową

Przecież dysponujemy wieloma świetnymi ekspertami w obszarze cyfryzacji, a jeśli w niektórych jej zakamarkach ich nie posiadamy, to warto to także zmienić. Ekspertów tych należy wypromować i wprowadzić do europejskiej elity w ten sposób budując opinię o naszym kraju. Koncepcja „Narodowej reprezentacji ludzi mądrych” zakłada wyłonienie grup ludzi wyjątkowo sprawnych intelektualnie, zawodowo oraz językowo, którzy w zamian za swoje zaangażowanie w znaczące wydarzenia na arenie międzynarodowej uzyskają na nie wsparcie organizacyjne a może i finansowe.

Przedsięwzięcie, o którym mowa, powinno zostać zorganizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub w formule fundacji, np. Fundacja Mądra Polska. Znalezienie odpowiedniej formy organizacji nie stanowi większego problemu.

Prezentowana koncepcja zakłada, że dla określonych dziedzin tematycznych zgromadzone zostanie grono ekspertów, praktyków, naukowców, ludzi sukcesu deklarujących gotowość reprezentowania Polski poprzez udział w znaczących wydarzeniach, na które będą delegowani np. na temat cyfryzacji, energetyki czy ochrony środowiska. Oczywiście będzie chodziło o udział bardzo aktywny w pracach przygotowawczych, wystąpieniach, dyskusjach, formułowaniu wniosków lub podsumowaniach. Osoby te będą zobowiązane także do dzielenia się pozyskanymi informacjami oraz wiedzą a także do  pomocy innym Polakom w znajdywaniu dla nich miejsca w innych debatach lub konferencjach.

Strategia aktywności

Celem przedsięwzięcia jest wzmożenie aktywności intelektualnej przedstawicieli Polski w obszarach odpowiedzialnych za jej pozycję gospodarczą w świecie. Sport, nauka czy kultura – jakkolwiek ważne, nie będą leżały w zainteresowaniach tego projektu.

Stworzenie narodowej reprezentacji ludzi mądrych odpowie także na zapotrzebowanie na nich ze strony organizacji zajmujących się promocją Polski. Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne, najlepiej znające kraje urzędowania, będą mogły pośredniczyć w zapraszaniu polskich ekspertów na imprezy, w których interes Polski powinien być właściwie reprezentowany.  Polscy „reprezentanci” gwarantowaliby najwyższy poziom swoich wystąpień i pozostawialiby niezatarte wrażenia. Analogicznie inne instytucje czy organizacje mogłyby korzystać z potencjału narodowej reprezentacji.

Wsparcie finansowe dla stypendiów, staży czy udziału w konferencjach w zasadzie nie jest niczym nowym. Są one jednak nastawione na pomaganie a nie promowanie Polaków i reprezentowanie Polski. Narodowa reprezentacja ma składać się z ludzi o ugruntowanej wiedzy, dorobku i pozycji zawodowej. Mają to być najlepsi z najlepszych, którzy będą wzbogacać polską myślą wydarzenia międzynarodowe. Reprezentacja ta ma budować za granicą wysoką opinię o poziomie intelektualnym Polaków, zaś w kraju dawać przykład młodemu pokoleniu.

Włodzimierz  Marciński

PS. Kilka lat temu Polska przeprowadziła spis powszechny oparty w znacznej części na dostępnych ewidencjach i rejestrach publicznych. Wyszedł znakomicie, był eksperymentem na miarę światową. Jeden z jego współautorów, dr Janusz Dygaszewicz do dziś już uczestniczył w kilkudziesięciu ważnych sympozjach, seminariach, grupach roboczych na całym świecie, swoją wiedzą i doświadczeniem promując Polskę!

Organizacja powołana dla zarządzania opisywanym przedsięwzięciem, np. „Rada Reprezentacji” będzie miała za zadanie:

  • utrzymywanie listy ekspertów, którzy zadeklarują gotowość uczestniczenia w reprezentacji oraz wypełnią postawione warunki uczestnictwa;
  • gromadzenie informacji i kontaktów dotyczących ważnych wydarzeń europejskich i światowych w obszarach tematycznych odpowiednich dla dyscyplin reprezentacji;
  • kojarzenie wydarzeń z ekspertami i proponowanie im angażowanie się w nie;
  • udzielanie wsparcia finansowego oraz organizacyjnego reprezentantom;
  • poszukiwanie środków prywatnych lub publicznych na wsparcie aktywności reprezentacji i efektywne gospodarowanie nimi;
  • promowanie osiągnięć reprezentacji, wskazywanie liderów.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl