Stulecie Niepodległości 1956-59


01-08-2018 22:27:34

ROK 1956

5 stycznia powstał w Warszawie na Starym Mieście dyskusyjny Klub Krzywego Koła, w których brali udział czołowi intelektualiści.

11 marca „Po prostu” opublikowało artykuł „Na spotkanie ludziom z AK”, pierwszy głos w dyskusji w kwestii rehabilitacji AK-owców.

11 kwietnia skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności najsławniejszy pilot myśliwski II Wojny Światowej Stanisław Skalski, został uwolniony i zrehabilitowany.

27 kwietnia ogłoszono w Polsce amnestię oraz zalegalizowano aborcję.

30 kwietnia nastąpiło otwarcie pierwszego w Polsce Ośrodka Telewizyjnego. Zlokalizowany został w PKiN w Warszawie jako Warszawski Ośrodek Telewizyjny. Zasięg stacji wynosił 55 km.

1 maja powstał w Warszawie Przemysłowy Instytut Elektroniki

28 czerwca wybuchły zamieszki w Poznaniu. Łącznie w „czarny czwartek” zginęło w wyniku strzałów nie mniej niż 74 osoby. Wydarzenia poznańskie stały się katalizatorem późniejszych reform w Polsce.

5 lipca Władysław Gomułka spotkał się w Poznaniu z załogą Zakładów H.Cegielski i m.in. zaproponował, aby załoga wybrała delegację, która złoży na grobach wieńce żałobne.

22 lipca w Chorzowie  otwarto największy w Polsce stadion sportowy.

26 sierpnia na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych złożono Jasnogórskie Śluby Narodu zredagowane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego.

24 października w Warszawie odbył się kilkusettysięczny wiec na Placu Defilad, na którym przemawiał Władysław Gomułka.

2 listopada opublikowano odezwę KC PZPR: „Byłe kierownictwo Węgierskiej Partii Pracujących (...) wezwało na pomoc wojska radzieckie. Była to decyzja tragiczna w skutkach”. Społeczeństwo polskie zorganizowało dla Węgrów pomoc (m.in. oddawanie krwi).

10 grudnia zajścia uliczne i szturm na konsulat radziecki w Szczecinie.

15 grudnia Polskie Radio nadało pierwszy odcinek powieści radiowej „Matysiakowie".

ROK 1957

11 stycznia Tadeusz Kotarbiński zostaje prezesem Polskiej Akademii Nauk.

27 marca strajk w stalowni w Nowej Hucie z żądaniem obniżki cen.

25 marca podpisano umowę pomiędzy PRL a ZSRR w sprawie repatriacji Polaków z Kraju Rad.

13 kwietnia po 10-letniej konserwacji ołtarz Wita Stwosza został przekazany do kościoła Mariackiego w Krakowie.

25 września opublikowano komunikat o odkryciu złóż miedzi w powiatach lubińskim i głogowskim.

2 października zamknięto pismo”Po prostu”, co wywołało zamieszki studentów  w Warszawie. W wyniku zajść aresztowano kilkaset osób.

2 października plan rządu PRL, proponujący utworzenie strefy bezatomowej w Europie Środkowej został przedstawiony na forum ONZ przez ministra A. Rapackiego

11 listopada Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał trzech wysokich urzędników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w tym b. wiceministra MBP na kary 15, 14 i 12 lat więzienia.

31 grudnia –  w 1957 r. przybyło do Polski 95 tys. repatriantów, a wyemigrowało 148 tys. osób i (łącznie z akcją łączenia rodzin niemieckich).

ROK 1958

25 lutego Sejm podjął uchwałę o obchodach 1000-lecia Państwa Polskiego.

13 czerwca powołano Ochotnicze Hufce Pracy.

31 maja do Polski powraca Melchior Wańkowicz.

14 czerwca w Świerku koło Otwocka uruchomiono pierwszy w Polsce reaktor atomowy „Ewa”.

14 czerwca w katastrofie kopalni na Górnym Śląsku ginie 72 górników.

24 września zapowiedziano zbudowanie tysiąca nowych szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego

ROK 1959

5 stycznia Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o budowie rafinerii w Płocku.

3 lutego wróciły do Polski z Toronto skarby polskich muzeów, bibliotek i kościołów, m.in. miecz koronacyjny królów polskich „Szczerbiec” i insygnia koronne oraz rękopiśmienne zabytki piśmiennictwa oraz jeden z nielicznych w świecie egzemplarzy Biblii Gutenberga.

24 lipca  rozpoczęto w Lublinie produkcję seryjną samochodu dostawczego FSC Żuk

1 sierpnia Rada Ministrów powołała do życia Fundusz Rozwoju Rolnictwa dla tych wsi, w których są kółka rolnicze, traktowany przez chłopów jako początek innej niż dotychczasowa kolektywizacji wsi.

18 grudnia w Moskwie zawarto umowę między ZSRR, Polską i NRD o budowie północnej nitki rurociągu „Przyjaźń”.

28 grudnia decyzją ministerstwa przemysłu ciężkiego powołano przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie.

mb

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl