Co pan na to, inżynierze? Cała prawda o pożarach


03-08-2018 16:51:49

Pod tym hasłem Krajowa Izba Gospodarki Odpadami zorganizowała konferencję wyjaśniającą problem odpadów, jaki się ujawnił z chwilą wybuchu serii pożarów na składowiskach. Legalne składowiska nazywane są w przekazie publicznym „wysypiskami”, co prowadzi do tezy, że branża ma charakter patologiczny. Lecz składowiskami zajmują się legalnie działające firmy zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami (KIGO) oraz Radzie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Są one ofiarami, a nie sprawcami pożarów.

***

Zdaniem KIGO składowiska podpalają importerzy odpadów, którzy nie mają możliwości ich przetwarzania. Blokada rynku chińskiego na import odpadów spowodowała spadek ich wartości, gdyż zakłady zaczęły je wyprzedawać nie patrząc na cenę. Zbyt długie składowanie jest niebezpieczne. Odpadom nie sprzyja  nadpodaż paliw alternatywnych, zakaz składowania frakcji palnej, wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie. Wyjściem jest współspalanie mniej kalorycznych frakcji w elektrociepłowniach. Zdaniem Stowarzyszenia „Polski Recycling” zniesienie importu dobrej jakości odpadów obniży zdolności produkcyjne branży recyclingu, której brakuje surowca, bo selektywna zbiórka jest słaba. „Najlepsze” odpady wyjeżdżają na Zachód, a do Polski wysyłane są zmieszane odpady komunalne.

***

Rada RIPOK proponuje powołanie przez ministra środowiska zespołu eksperckiego do wypracowania strategii, KIGO kładzie nacisk na współspalanie (tu zachęca do wprowadzenia nowego wsparcia finansowego). Założenia rządowe przewidują ściślejszy monitoring i kontrolę składowisk oraz skrócenie czasu magazynowania z 3 do 1 roku. Branża nawołuje do zakazu importu odpadów „konkurujących” z krajowymi oraz włączenia Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Straży Pożarnej do kontroli. Konferencja ujawniła istnienie na obszarze gospodarki odpadami sprzecznych interesów, które rząd będzie musiał pogodzić, by usunąć patologie. Jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl