Parlament 500 milionów. Superkomputer na starym kontynencie. Komu ufamy?


03-08-2018 17:13:00

Superkomputer na starym kontynencie

Żaden z dziesięciu najsilniejszych na świecie superkomputerów nie znajduje się w Unii Europejskiej. Z pierwszej dwudziestki superkomputerów zaledwie cztery pracują na terenie Unii. Nowa inicjatywa ma zmienić ten stan rzeczy i doprowadzić do zbudowania dwóch komputerów pre-eksoskalowych i dwóch petaskalowych. Prace nad projektem właśnie się rozpoczęły w Parlamencie Europejskim.

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przegłosowała działania na rzecz rozwoju technologii obliczeń wielkiej skali.

W pierwszej kolejności dostęp do potężnej infrastruktury oraz oprogramowania uzyskają sygnatariusze deklaracji w sprawie EuroHPC (High-Performance Computing – obliczenia wielkiej skali) podpisanej podczas Dnia Technologii Cyfrowych w Rzymie pod koniec marca 2017 r. Wówczas to pod umową podpisały się: Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy. Później do projektu weszła również Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Słowenia i Szwajcaria. Niestety do przedsięwzięcia nie dołączyła Polska.

Jeszcze do niedawna najszybszy komputer świata, Sunway TaihuLight znajdował się w Chinach. W tym roku, po 25 latach prowadzenie ponownie objęli Amerykanie, włączając w National Laboratory w Oak Ridge w stanie Tennessee ponad dwukrotnie szybszy superkomputer Summit o szczytowej wydajności 200 petaflopsów (200 biliardów operacji w ciągu sekundy). Maszyna, której zbudowanie kosztowało 200 mln USD, będzie wykorzystywana m.in. do badań w dziedzinie medycyny i genetyki.

Europa pod tym względem pozostaje daleko w tyle, a europejskie przedsiębiorstwa oraz instytucje coraz częściej zmuszone są korzystać z  mocy obliczeniowej superkomputerów znajdujących się poza terenem Unii Europejskiej. Ma to ogromny wpływ nie tylko na ich konkurencyjność. Zależność od partnerów zewnętrznych może oznaczać zagrożenie związane z bezpieczeństwem danych, ochroną prywatności czy zachowaniem tajemnicy handlowej. Komisja Europejska chce to zmienić, przeznaczając na ten cel do 2020 r. blisko miliard euro (486 mln euro ma dać Unia Europejska, a niemal drugie tyle pochodzić będzie od państw członkowskich i stowarzyszonych). Inicjatywa EuroHPC zakłada stworzenie do 2020 r. i uruchomienie wspólnie z państwami członkowskim sieci superkomputerów światowej klasy. Oprócz dwóch komputerów o przedeksaskalowej mocy obliczeniowej (sto milionów miliardów czyli 1017 obliczeń na sekundę) powstaną również dwa superkomputery średniej klasy.

Przetwarzanie danych ma ogromne znaczenia dla rozwoju wielu obszarów – od opieki zdrowotnej i energii ze źródeł odnawialnych, po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo. Unijne finansowanie zapewni wykorzystanie infrastruktury zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym oraz ułatwi małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do superkomputerów.

W sumie KE na finansowanie projektów służących opracowywaniu superkomputerów i wzmacnianiu przetwarzania danych w Europie chce przeznaczyć 2,7 mld euro. Do 2022/2030 r. ma powstać światowej klasy superkomputer i infrastruktura danych o eksaskalowej zdolności obliczeniowej (miliard miliardów lub 1018 obliczeń na sekundę), a do 2026/2027 r. systemy o mocy obliczeniowej przekraczającej eksaskalę.

Komu ufamy?

Najnowsze badanie  „Eurobarometr nastawienia do instytucji europejskich” pokazuje, iż Parlamentowi Europejskiemu ufa dokładnie połowa mieszkańców UE. Oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z jesieni 2017 r. Poziom nieufności do PE spadł w tym samym okresie o 3 punkty procentowe. W sumie podczas tej kadencji zaufanie do Parlamentu Europejskiego wzrosło z 34% w maju 2014 r. do dzisiejszego rekordowego poziomu 50%. Parlament Europejski budzi największe zaufanie i jest najbardziej docenianą ze wszystkich europejskich instytucji. Całkiem sporo wiemy też o jego funkcjonowaniu, z badania wynika bowiem, że aż 93% respondentów wie o PE znacznie więcej niż o innych unijnych instytucjach. 
Badanie wykazało również, że Unia Europejska jako całość nadal budzi większe zaufanie (42%) niż organy krajowe (34%).

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl