Wydarzenia


20-08-2018 12:10:54

Katalizatory z Gliwic

W Gliwicach powstanie nowa fabryka Johnson Matthey,  w której będą produkowane nowoczesne katalizatory – filtry do silników gazowych, benzynowych i wysokoprężnych. Dzięki inwestycji o wartości 450 mln zł powstanie największy tego typu obiekt w regionie, z 350 nowymi miejscami pracy. Firma rozważała kilkanaście różnych lokalizacji. Ostatecznie zdecydowała się na Gliwice, gdzie ma już inny obiekt produkcyjny, w którym zatrudnia ok. 700 osób. Potrzebni są nam pracownicy wykonujący proste prace techniczne, ale także skomplikowane działania inżynierskie, prace badawcze i laboratoryjne. Dlatego zależy nam na współpracy z Politechniką Śląską – zapowiada Adam Wojciechowski, Project Manager. if

2.0 z podpisem

Konstytucja dla Nauki ma już podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy i wejdzie w życie 1 października 2018 r., z początkiem nowego roku akademickiego. Ustawa 2.0 zmienia podejście do badań naukowych, kształcenia studentów i zarządzania uczelnią. Za Konstytucją dla Nauki opowiedziała się Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Parlament Studentów RP. Ustawę popierają także przedstawiciele zawodowych, regionalnych i artystycznych uczelni, organizacje studenckie i pracodawców, m.in.: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych, Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Związek Pracodawców Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Polska nauka to polskie leki, więcej lepiej płatnych miejsc pracy i innowacyjna gospodarka, pozwalająca zarobić na społeczne zobowiązania, jakie wobec swoich obywateli ma państwo. Właśnie o to toczy się dzisiaj gra. Nie tylko o szkolnictwo wyższe, ale i o przyszłość naszego kraju i jego dobrobyt – powiedział wicepremier
Jarosław Gowin. if

Badacze transportowi łączą siły

W lipcu pod egidą Ministerstwa Infrastruktury utworzono POLTRIN (Polish Transport Research Institutes Network), polską  sieć instytutów badawczych transportu podległych temu resortowi. Umowę podpisał Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego. jaz

Cyberbezpiecznie

Prezydent RP podpisał ustawę o utworzeniu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie wykrywał, zapobiegał i minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju.

Ustawa wdrażająca dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium UE, nakłada obowiązki na operatorów usług o kluczowym znaczeniu (m.in. największe banki, firmy z sektora energetycznego, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, armatorzy, szpitale). Do KSC włączono też organy administracji publicznej i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Rolę Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) przyjęły na siebie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – PIB (CSIRT NASK) oraz resort obrony narodowej (CSIRT MON). boj.

Marsjańskie jeziora

Na Marsie, pod lodową powierzchnią południowego bieguna planety, znajduje się duże lodowe jezioro ze słoną wodą – ogłosili pod koniec lipca włoscy naukowcy z Narodowego Instytutu Astrofizyki. Jezioro ma prawdopodobnie 20 km średnicy, 1 m głębokości i znajduje się 1,5 km pod powierzchnią. Woda, mimo ujemnej temperatury, występuje w stanie ciekłym dzięki wysokiemu ciśnieniu oraz obecności magnezu, wapnia i sodu. Odkrycia dokonano dzięki informacjom nadesłanym przez radar Marsis, który został zainstalowany na wystrzelonej wiele lat temu sondzie Mars Express. Nadesłane z Czerwonej Planety dane zbierano od maja 2012 r. do grudnia 2015 r. Naukowcy nie wykluczają, że podobnych jezior z ciekłą wodą może być na Marsie więcej. if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl