Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Łukasz Mucha, Katarzyna Liszka


20-08-2018 12:34:41

Katarzyna Liszka

Mgr inż. zarządzania i marketingu; absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2006), od 2006 r. jest związana zawodowo ze Stowarzyszeniem Technicznym Odlewników Polskich. Pracę w stowarzyszeniu rozpoczęła jako referent ds. szkoleń i innowacji. W latach 2006-2015 roku rozwinęła i unowocześniła działalność szkoleniową Stowarzyszenia. Oferta przygotowana dla pracowników branży odlewniczej jest dopasowana do potrzeb polskiego rynku i odzwierciedla potrzeby polskich odlewni. W latach 2006-2015 przeszkolono łącznie 762 osoby, a z oferty szkoleń zamkniętych – dedykowanych – korzystały największe polskie przedsiębiorstwa odlewnicze. Przez te lata Stowarzyszenie zdobyło uznanie jako dostawca profesjonalnych szkoleń branżowych.

Od 2014 r. mgr inż. Katarzyna Liszka pełniła dodatkowo funkcję sekretarza ZG STOP, zajmując się statutową działalnością Stowarzyszenia w zakresie promocji branży na rynku krajowym i zagranicznym, współdziałania z branżowymi instytucjami (Instytutem Odlewnictwa, uczelniami wyższymi, Naczelną Organizacją Techniczną) oraz krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami. Z ramienia STOP współorganizowała liczne konferencje naukowo-techniczne oraz udział STOP w prestiżowych krajowych i zagranicznych targach branżowych. W zakresie współpracy międzynarodowej od lat reprezentuje Stowarzyszenie w Środkowoeuropejskim Porozumieniu Inicjatywy Odlewniczej MEGI oraz w Światowej Organizacji Odlewniczej (World Foundry Organization), której STOP jest członkiem założycielem. W 2014 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Odlewnictwa, gdzie przygotowuje pracę doktorską w zakresie kompetencji kluczowych pracowników odlewni i ich wpływu na realizowany proces technologiczny i wyrób finalny. W 2015 r. została wybrana na  Sekretarza Generalnego STOP.

Jest członkiem Zarządu Fundacji Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich – Nowoczesne Odlewnictwo Polskie. Jest członkiem Komitetu Organizacyjnego 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa. Odpowiada za przygotowanie i koordynację tego ogromnego przedsięwzięcia, organizowanego przez Stowarzyszenie w 2018 r. w Krakowie. hp

Łukasz Mucha

Mgr inż., absolwent Politechniki Śląskiej (2010, Wydział Mechaniczny Technologiczny). Specjalista w zakresie inżynierii medycznej.

Pracę zawodową rozpoczął od stanowiska nauczyciela akademickiego w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej, a od 2015 r. jest zatrudniony w Pracowni Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Projektuje, konstruuje i testuje roboty, systemy sterowania oraz narzędzia medyczne, wykorzystując zaawansowane komputerowe systemy wspomagające projektowanie typu CAD, prace inżynierskie typu CAE i wytwórcze CAM.

Brał udział w opracowaniu rozwiązań technicznych dla zdalnie sterowanych operacji chirurgicznych za pomocą robotów Robin Heart; lekkiego, przenośnego robota toru wizyjnego do operacji endoskopowych Robin Heart PortVisionAble; konsoli oraz systemów sterowania dla miękkiego robota chirurgicznego Stiff-Flop; innowacyjnych, wyposażonych w czujniki siły narzędzi do minimalnie inwazyjnych operacji. Jest autorem prototypu mechatronicznego robota do implantacji komórek macierzystych za pomocą technik laparoskopowych, za co uhonorowano go „Statuetką Robina” (nagroda główna Jury Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotyki). Na macierzystej uczelni otworzył przewód doktorski „Optymalizacja mechanizmów przeniesienia napędu w narzędziach laparoskopowych robotów chirurgicznych”. W ramach doktoratu powstanie narzędzie, które pozwoli skrócić czas zabiegu chirurgicznego i zminimalizuje okres rekonwalescencji pacjenta.

W 2017 r. został laureatem VIII programu Lider (NCBR). Celem kierowanego przez niego projektu jest opracowanie zadajnika ruchu zapewniającego operatorowi subiektywne odczucie kontaktu z obiektem manipulowanym przez robota. Mgr inż. Łukasz Mucha ma na swoim koncie 10 patentów krajowych, europejskich i amerykańskich, 2 wzory użytkowe oraz 4 zgłoszenia patentowe. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji naukowych. Jest sekretarzem International Society for Medical Robotics i redaktorem tematycznym Medical Robotics Reports. Dużo czasu poświęca na upowszechnianie nauki wśród uczniów i dorosłych podczas organizowanych w FRK prezentacji dla szkół, dni otwartych, Nocy Naukowców, konferencji Biomedtech Silesian. if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl