Program Europejskiego Forum Technologicznego w Katowicach


21-09-2018 14:34:56

26 września 2018 r. (środa) – obrady plenarne

SESJA PLENARNA EUROPEJSKIEGO FORUM TECHNOLOGICZNEGO „OD HORYZONTU 2020 DO HORYZONTU EUROPA”

09.30  Przywitanie gości i uczestników: prof. Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Wojciech Kuśpik, prezes Zarządu Grupy PTWP S.A.

09.35 Otwarcie Forum: dr Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice, Kazimierz Karolczak, prezes Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

09.40 - 10.00 Wystąpienie inauguracyjne ­­­­­­­ ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

10.00 - 11.30 Referaty problemowe:

  • „Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa”Carlos Moedas, Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji
  • "Horyzont Europa a inne programy europejskie - problemy synergii”, prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego
  • „Główne założenia polskiej polityki technologicznej”Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
  • Wizja Przemysłu 4.0 w planach badawczo-rozwojowych instytutów Fraunhofer GmbH”prof. Reimund Neugebauer, prezydent Fraunhofer GmbH

11.30 - 12.00 Otwarcie wystawy NP EXPO

12.00 - 13.00 Dyskusja panelowa: „Współpraca ponadnarodowa   w ramach europejskich sieci badawczych”, moderator: prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

13.00 - 13.30 Referaty problemowe:

  •  ”Polska nauka przemysłowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
  • „Jak finansować polskich innowatorów”Paweł Borys, prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

13.30 Lunch

14.30 – 16.00 Sesja tematyczna „Nowe technologie w zarządzaniu wielką aglomeracją i jej infrastrukturą”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

19.00 Wieczór galowy

27 września 2018 r. (czwartek) - Konferencje tematyczne (prowadzone równocześnie):

• Przemysł 4.0 (organizator: Politechnika Śląska, partner strategiczny: Centralny Ośrodek Informatyki Górniczej)

• Innowacyjna medycyna (organizator: Politechnika Wrocławska, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu)

• Przyszłość transportu (organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Politechnika Warszawska, partner strategiczny: Track Tec S.A.)

• Od odpadów do zasobów (Instytut Metali Nieżelaznych, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, partner strategiczny: KGHM S.A.)

Program konferencji "Od odpadów do zasobów":

09.30–09.40 Otwarcie konferencji: prof. Zbigniew Śmieszek, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

09.40–10.00 Wystąpienie inauguracyjne

10.00–10.45 Referat problemowy: „Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego - recykling 4.0” - prof. Markus Reuter, Dyrektor Oddziału Helmholtz Institute for Resource Technology, profesor Bergakademie we Freibergu

10.45–11.00 "Circular economy w Programie Horyzont 2020" - dr Maria Śmietanka, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

11.00–11.30 Przerwa kawowa

11.30–13.00 Dyskusja panelowa: „Innowacyjne technologie recyklingu”, moderator: prof. Joanna Kulczycka, AGH, Instytut Surowców Mineralnych PAN, członek Europejskiej Platformy Circular Economy

Paneliści: Christian Hagelüken, Umicore, Belgia; Magnus Ericsson, Lulea University of Technology, Szwecja; Tomasz Babul, dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej; Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; Jan Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych; Andrzej Chmielarz, Instytut Metali Nieżelaznych; Jolanta Okońska-Kubica, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu; Magdalena Witczak, Instytut Technologii Drewna; Danuta Chmielewska, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

13.00–14.00 Lunch

14.00–17.00 Prezentacja zamierzeń rozwojowych i ofert produkcyjnych w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego czołowych polskich przedsiębiorstw przemysłowych, moderatorzy: prof. Tomasz Babul, prof. Zbigniew Śmieszek

• ZGH Bolesław S.A.

• KGHM Polska Miedź S.A.

• Synthos S.A.

• Ceramika Paradyż

• Protechnika Łuków – Klaster Nowych Technologii

• P.P.H.U. Polblume

Zgłoszenia i informacja o programie Europejskiego Forum Technologicznego na stronie: www.euroforum.iztech.pl. Aby zapisać się na konferencję należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie: https://konferencje. ptwp.pl/pl/konferencja,277

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl