Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Jerzy Czuczman, Janusz Ptak


21-09-2018 16:19:05

Jerzy Czuczman

Mgr inż. mechanik po Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1981 r). Menedżer i działacz stowarzyszeniowy związany od 25 lat z branżą morską. Ma bogate doświadczenie na wysokich szczeblach zarządzania – także w środowisku wielokulturowym. Od 2007 r. pełni szereg funkcji w Związku Pracodawców FORUM Okrętowe, a jest to organizacja branżowa zrzeszająca ponad 70 firm przemysłu stoczniowego w Polsce, które łącznie zatrudniają ponad 10 tys. pracowników i wytwarzają ponad połowę całości sprzedaży polskiej branży stoczniowej.

Jerzy Czuczman – jako dyrektor biura (pełnił również funkcję prezesa od grudnia 2016 do maja 2018 r.) wdrażał strategię budowania rzeczywistego wizerunku przemysłu stoczniowego w mediach i odbiorze społecznym. Reprezentuje Stowarzyszenie na forach instytucji krajowych i zagranicznych konferencjach. Brał udział w unijnych projektach dotyczących kształcenia i przeciwdziałania bezrobociu.

Od wielu lat jest współorganizatorem Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni i był inicjatorem nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska.

Mgr inż. Jerzy Czuczman ma bogate doświadczenie inżynierskie i menedżerskie.  W latach 1992–93   pracował dla fińskiej firmy MacGregor-Navire, jako inżynier serwisu prowadzący projekty w wielu stoczniach europejskich, a tym w Danii, Holandii, Finlandii i na Łotwie.

W latach 1993-98 był członkiem Zarządu Stoczni Gdynia SA odpowiadającym za kontakty z potencjalnymi inwestorami, a wcześniej pracował, jako szef projektu zarządzanie kontraktami na cztery jednostki kontenerowe o wielkości 2000-TEU dla armatorów niemieckich.

Od 1998 r. do 2006 r. był zatrudniony przez KAMEWA Finland przejętej następnie przez Roll-Royce Marine Poland na stanowisku dyrektora outsocingu na Polską. W latach 2006-2007 był prezesem Zarządu MAKRUM-  w Bydgoszczy zatrudniającej 300 pracowników. Doprowadził do wprowadzenia jej akcji na GPW – jako pierwszej z sektora stoczniowego.

Jerzy Czuczman jest wysoko cenionym działaczem w środowisku SIMP. hp

Janusz Ptak

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej (1972 r.) z tytułem magistra inżyniera w dziedzinie automatyki i elektroniki. W l. 1972-76 pracował w Krakowskich Zakładach Elektronicznych UNITRA Telpod, najpierw jako inżynier w dziale rozwoju mikroelektroniki a później kierownik Sekcji Aplikacji mikroukładów elektronicznych.

Pracował od 1976 r. we Francji, w biurze rozwojowym PHILIPS Composants w Evreux (patent w dziedzinie mikroukładów dla telefonii URA2G). Odpowiedzialny za instalację pierwszego systemu CAD a następnie szef tegoż serwisu.

W 1989 r. objął stanowisko kierownika marketingu na Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię oraz kraje skandynawskie w dziedzinie mikroelektroniki hybrydowej.

W latach 1994-2001 był kierownikiem działu rozwojowego kanadyjskiej firmy C-MAC we Francji oraz szefem koordynacji wdrożeń nowych technologii biur C-MAC w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Jest wieloletnim członkiem polskiej sekcji International Microelectronics and Packaging Society (IMAPS).

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF) 2003-2012, aktualnie jego wiceprezes, współzałożyciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), jej prezes w 2007 r. i od 2013 r. Tu rozwinął współpracę z polskimi placówkami we Francji, z PAN w Paryżu, z polonijnymi stowarzyszeniami technicznymi i z Naczelną Organizacją Techniczną w Polsce.

Sekretarz Generalny, współzałożyciel Federacji Polonii Francuskiej (FPF), Prezes stowarzyszenia pracowników firmy PHILIPS w Evreux (ARCIE).

Odznaczony w 2008 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP oraz Złotymi Odznakami, m.in. Naczelnej Organizacji Technicznej, Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Stowarzyszenia Polskich Techników w Wielkiej Brytanii, SITPF, Medalem inż. Piotra Drzewieckiego FSNT NOT.

Jest członkiem francuskiego stowarzyszenia Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite a także Członkiem Honorowym „Polonia Technica” w Nowym Jorku, SITPF i stowarzyszenia polskich lekarzy AMOPF we Francji. Jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl