Stulecie Niepodległosci 1971 – 1972


02-11-2018 12:58:23

ROK 1971

8 stycznia rząd podjął uchwalę o niepodwyższaniu w okresie 2 lat cen podstawowych towarów żywnościowych.

19 stycznia Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie.

19 stycznia uruchomiono produkcję w zakładach UNITRA-Lubartów.

20 stycznia zawiązał się Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

22 stycznia rozpoczął się strajk w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie

25 stycznia I sekretarz KC PZPR w Stoczni Gdańskiej zadał słynne pytanie: Pomożecie?

15 lutego rząd odwołał podwyżki z grudnia 1970 r.

20 lutego wszedł do służby okręt hydrograficzny  ORP Kopernik.

9 maja w Katowicach otwarta została hala widowiskowa Spodek.

21 czerwca w Gdyni otwarto Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie.

6 października bracia Kowalczykowie podłożyli w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu bombę, która spowodowała zniszczenie uczelnianej auli.

7 października w Łebie ze stacji Sondażu Rakietowego wystrzelono dwie rakiety badawcze Meteor 2K.

4 grudnia rozpoczęto wydobycie węgla kamiennego w KWK "Borunia" w Jastrzębiu-Zdroju.

6 grudnia rozpoczęto nadawanie raz w tygodniu kolorowego programu telewizyjnego.

 

ROK 1972

1 stycznia władze NRD i Polski zdecydowały się na otwarcie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej . Placówki graniczne przepuszczały podróżnych z obu krajów na podstawie dowodów osobistych. Otwarcie granicy miało dla Polski znaczenie polityczne w obliczu spodziewanej ratyfikacji układu grudniowego z 1970 r. pomiędzy PRL a NRF.

8 stycznia uchwałą Rady Ministrów zamrożono ceny detaliczne na artykuły żywnościowe i część przemysłowych.

15 lutego Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał na karę pozbawienia wolności 9 oficerów MSW oskarżonych o udzial w aferze "Zalew".

21 lutego zapowiedziano - najprawdopodobniej na pólnocy kraju - budowę pierwszej elektroni jądrowej w Polsce i planowano zakończyć ją w 1982.

22 lutego 17 osób zginęło w wyniku eksplozji w Zakładach Ziemniaczanych w Lubomiu.

15 kwietnia rozpoczęto budowę Huty "Katowice".

31 maja do 1 czerwca przebywał z oficjalną wizytą w Warszawie prezydent USA Richard Nixon.

19-23 czerwca z oficjalną wizytą przybył do Polski prezydent Jugosławii Josip Tito.

5-8 lipca przebywał w Warszawie z oficjalną wizytą sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim.

Na wniosek dzieci z Austrii i Polski 21 sierpnia 1979 w Wiedniu Kurt Waldheim został 205. Kawalerem Orderu Uśmiechu.

19 lipca podano w informacji prasowej o odkryciu bogatych złóż węgla kamiennego na Lubelszczyźnie.

19 lipca Browary Warszawskie rozpoczęły produkcję licencyjnej Coca-Coli.

20 lipca – apel intelektualistów polskich o zaprzestanie wojny w Wietnamie.

1 sierpnia nastąpił zakup licencji francuskiego autobusu "Berliet PR100".

21 sierpnia produkcję samochodu "Syrena" przeniesiono z FSO na Żeraniu do Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.

3 września założono Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F.Zwirki i S.Wigury w Dęblinie.

14 września nastąpiło nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską, a RFN.

19-22 września nawiązano rozmowy gospodarcze między Polską a Francją, poprzedzające wizyt Edwarda Gierka w Paryżu.

10 listopada Ministerstwo Przemysłu Maszynowego na wystawie przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie po raz pierwszy publicznie zaprezentowało samochód małolitrażówy "Fiat 126". Wg umowy z firmą Fiat z Turynu miał on być produkowany od 1973 r. w FSM w Bielsku-Białej.

16 grudnia w Gdańsku oddana została do użytku Hala Olivia.

16 grudnia zakończono budowę zaporowego zbiornika retencyjnego nazwanego Jeziorem Nyskim o  powierzchni 2077 ha. Przy odplywie zbiornika zainstalowano elektrownię wodną o mocy  4,8 MW.

mb

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl