XII IWIS pełen pomysłów


02-11-2018 13:24:40

Od lat w murach Politechniki Warszawskiej gości Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (International Warsaw Invention Show). Tym razem uroczyste otwarcie tego salonu innowacji nastąpiło 15 października. I tym razem honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda i szereg innych szacownych instytucji jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz FSNT NOT. Przegląd Techniczny jest od początku jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

Mamy w kraju kilka ciekawych wystaw wynalazczych, oddzielne ekspozycje innowacji są też na prawie każdych targach przemysłowych. Ale IWIS jest wyjątkowy; właśnie tu można po raz pierwszy zetknąć się z wynalazkami, których nigdzie jeszcze nie eksponowano, a i publikacje na ich temat trudno znaleźć. Są wśród nich rozwiązania drobne i poważne, proste i niezwykle wyrafinowane, prywatne, młodzieżowe i będące owocem prac najpoważniejszych instytutów badawczych, krajowe i niezwykle egzotyczne. Tak też było w roku 100-lecia Odrodzenia Polski, tylko ciekawiej niż zwykle, gdyż, dzięki staraniom Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i jego prezesa prof. Michała Szoty, Ministerstwa oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA ekspozycja była wyjątkowo bogata i przeznaczona głównie dla fachowców. Bo od lat już na IWIS nie ma kursu na wynalazczy show, pokazy dla publiczności. "Części artystycznej" raczej brak. Dobrze to czy źle - trudno sądzić. Na pewno dzięki temu IWIS może przyciągać ludzi praktycznie wynalazkami zainteresowanych, myślących biznesowo, skłonnych do rozmów z właścicielem patentu.

Na to zapewne też liczą goście zagraniczni. Pod tym względem IWIS też jest niezwykły. Najliczniejsze ekspozycje prezentowali bowiem i tym razem twórcy z krajów...arabskich jak Iran, Irak, Egipt, a nawet...Arabia Saudyjska wystawiający po kilkadziesiąt rozwiązań. Ale liderem pod względem liczby był zapewne Tajwan (Tajlandia i Indonezja również się pojawiły). Wynalazki z tych państw pochodziły głównie z tamtejszych uniwersytetów. Można się domyślać, że na uczelniach nie brak tam twórczych umysłów, ale miewają trudności wdrożeniowe w kraju nie mniejsze niż nasze politechniki, ponadto widzą w Europie poważny rynek.

W sumie na IWIS 2018 wystawiono ponad 300 wynalazków. Na czoło wysuwają się uczelnie jak Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechnika Wrocławska i Łódzka. Wśród instytutów badawczych wyróżnia się Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, zdecydowanie stawiający na najwyżej doceniane innowacje - farmaceutyki, radiofarmaceutyki i nowe metody terapii oraz Instytut Nafty i Gazu (oczywiście pod względem ilościowym). Kiedy to piszę, wystawa się dopiero zaczyna, jury nie rozstrzygnęło, kogo wyróżni medalami. Trudno więc próbować jakiegokolwiek rankingu tym bardziej, że waga wynalazku często może być dostrzeżona po wielu latach. Do opisu najlepszych rozwiązań zapewne wrócimy jeszcze nie raz.

Na razie uwagę zwracało coraz liczniejsze grono młodych innowatorów. Ich wynalazki są proste i pożyteczne, na pewno zrozumiałe dla każdego. Ale nawet nie chodzi o to, czy rzeczywiście odniosą sukces komercyjny. Najważniejsza jest dla tej młodzieży nauka twórczego myślenia, a także promowania własnego pomysłu na forum publicznym. Młodzi (część z nich znamy z Młodego Innowatora) starają się odpowiadać na aktualne potrzeby dnia codziennego.

Jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl