Stół z bezpiecznym obrazem


02-11-2018 13:27:42

Obrazowanie rentgenowskie jest dzisiaj podstawową metodą diagnostyki medycznej, stosowaną również podczas operacji. W trakcie jednego zabiegu trzeba czasami wykonać nawet kilkadziesiąt zdjęć. Nie tylko pacjenci, ale też personel medyczny narażeni są przez to na negatywne skutki zwiększonego poziomu radiacji.

Rozwiązanie, które zmniejsza dawkę promieniowanie podczas obrazowania śródoperacyjnego w chirurgii małoinwazyjnej, a przy tym pozwala uzyskiwać zdjęcia rentgenowskie o niezmiennie wysokiej jakości, opracowali inżynierowie z Famedu Żywiec. Dzięki nim operacje sercowo-naczyniowe takie jak angioplastyka wieńcowa czy wszczepianie rozruszników serca, operacje urologiczne, otropedyczne czy neurochirurgiczne, a także zabiegi związane z terapią zwalczania bólu kręgosłupa będą bezpieczniejsze.

W sondażu „Polacy o promieniowaniu rentgenowskim” (2014 r.) niemal połowa respondentów stwierdziła, że byłaby skłonna dopłacić do badania, jeśli mogłoby to zmniejszyć oddziaływanie promieni rentgenowskich na ich organizm.  

Famed FLARE to dzisiaj najbezpieczniejszy dla pacjentów i lekarzy blat stołu operacyjnego. Jednorodna, bezszkieletowa struktura z płyty karbonowej wykonana została z materiałów kompozytowych stosowanych dotychczas w lotnictwie i przemyśle wojskowym. Jego parametr przezierności (patrz ramka) kształtuje się na poziomie 0,36 mm Al. Jest to światowy rekord.

Jestem przekonany, że nasz nowy stół przyczyni się m.in. do polepszenia warunków pracy chirurgów i radiologów, którzy mimo ograniczonej dawki promieniowania, wciąż będą korzystać z wyraźnych zdjęć, pozbawionych zakłóceń oraz artefaktów. Ma to kluczowe znaczenie, bowiem dobra jakość rentgenogramów zwiększa szansę postawienia trafnej diagnozy – mówi Michał Grossy z Famedu Żywiec.

Stół przetestowano w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Zespół prof. dr. hab. n. med. Piotra Kułakowskiego przeprowadził na nim wiele zabiegów kardiologicznych, m.in. wszczepienia stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów.

– Przeprowadzony przez nas eksperyment porównawczy potwierdził, że obrazowanie wymagało niższej dawki promieniowania, co ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu, gdyż zmniejsza ryzyko wystąpienia zmian chorobowych związanych z napromieniowaniem. Obniżony parametr przezierności stołu i zmniejszona dawka promieniowania nie zakłóciły jakości obrazów rentgenowskich – komentuje prof. Kułakowski z Kliniki Kardiologii CMPK. Porównanie przeprowadzono, wykonując zdjęcia kończyny górnej po złamaniu trzonu kości promieniowej, zespolonej płytą ORIF. Pomiary wskazywały dawkę 0,0077 Gy x cm2 (GY, grej – jednostka, w której wyrażana jest dżulach ilość energii promieniowania pochłoniętej przez kilogram materii). Dla porównania – dotychczas najbezpieczniejsze, produkowane w Skandynawii stoły RTG charakteryzują się wielkością dawki promieniowania 0,0085 Gy x cm2.

Te blisko 10% różnicy ma ogromne znaczenie, jeśli uświadomimy sobie, że w trakcie tylko jednego zabiegu wykonuje się kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt zdjęć.

Blat o długości 2200 mm i udźwigu 230 kg pozwala swobodnie operować pacjentów wysokich i o dużej masie ciała. Stół wyposażono w elektromechaniczny system sterowania. Personel w prosty i intuicyjny sposób, za pomocą pilota i joysticka steruje poprzecznymi, ukośnymi i wzdłużnymi ruchami blatu, jego przesuwem i przechyłami oraz reguluje wysokość – dzięki temu można niezwykle precyzyjnie ułożyć pacjenta i dodatkowo skrócić czas trwania zabiegów. Konstrukcja blatu umożliwia łatwe i bezkolizyjne manewrowanie ramieniem aparatu rentgenowskiego. Przezierność w zakresie 360° oraz okno obrazowania o długości 1600 mm pozwalają objąć niemal całą sylwetkę pacjenta.

if

Każde urządzenie medyczne, które znajduje się między pacjentem a aparatem rentgenowskim, stanowi barierę dla promieni rentgenowskich. Jej stopień określony jest parametrem przezierności, wyrażonym w milimetrach jako ekwiwalent blachy aluminiowej. W tym przypadku stół operacyjny z parametrem o wartości 0,36 stanowi dla ramienia aparatu rentgenowskiego barierę w przenikalności odpowiadającą 0,36 mm blachy z aluminium.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl