Recenzja PT. Przygoda z geologią


02-11-2018 14:16:02

Skoro za najpilniejsze obecnie zadanie dla ludzkości uznajemy ochronę przyrody, aby je skutecznie wykonać niezbędna jest znajomość geologii. A ta dziedzina znana jest szerokiemu ogółowi przede wszystkim jako metoda poszukiwania surowców naturalnych. Natomiast aspekt podstawowy geologii, wywodzący się z filozofii przyrody, jest znacznie mniej doceniany.

Oczywiście geologia akademicka była i jest nadal ważna, ale z gospodarczego punktu widzenia geologia poszukiwawcza ma coraz większe znaczenie i zaczęła wyraźnie dominować. Tymczasem jedna bez drugiej nie może istnieć. Postęp w geologii, dziedzinie przyrodniczej, wspieranej osiągnięciami nauk inżynieryjnych - podobnie jak i w innych gałęziach wiedzy - polega na zmianie nieaktualnych w świetle nowych ustaleń poglądów i zastępowania ich nowymi, lepiej udokumentowanymi prawami. A droga, która do tego prowadzi często jest pełna nieoczekiwanych poznawczych zaskoczeń. W wypadku geologii stanowi wielką przygodę, która jednak wymaga fizycznej sprawności i umiejętności przystosowania się do zmieniających się – często bardzo trudnych - warunków pracy na odległych od siedzib ludzkich terenach górzystych, czy pustynnych. „Od dogmatu do paradygmatu w geologii” właśnie o tym opowiada*. Ideą serii wydawniczej "Wokół geologii", edytorem której jest Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, jest przybliżenie polskiemu Czytelnikowi najważniejszych osiągnięć geologii i podkreślenie jej znaczenia w opisie otaczającej nas rzeczywistości.

Książka w zamierzeniu jej Autora ma być próbą popularyzacji geologii. Jest próbą udaną. Oparta została na wieloletnich doświadczeniach Autora, który był pracownikiem naukowym - najpierw w Polsce, a następnie w Kanadzie. Jego wiedza i doświadczenie pozwoliły mu też pełnić rolę konsultanta, pracującego dla światowych korporacji. A jego ekspertyzy dotyczyły zasobów kopalin na pięciu kontynentach. Czytelnik ma więc okazję zapoznać się z systemami geologicznymi, historią powstawania gleb, skał i metodami jakie stosowane są we współczesnej geologii. A ponieważ bohaterką książki jest geologia uprawiana nie za biurkiem, tylko w terenie, nie wolna jest ona od licznych dykteryjek. Autor w swej pracy terenowej stykał się z ludźmi różnych kultur. I ten aspekt anegdotyczny jest dodatkowym walorem tej ciekawej poznawczo lektury.

Marek Bielski

*Tomasz Jerzykiewicz, Od dogmatu do paradygmatu w geologii, Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Warszawa 2018, ss. 287, ilustracje (głównie kolorowe).

 

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl