Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Marcin Hołub, Wiktor Marek Zawieska


02-11-2018 14:32:22

Marcin Hołub

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej (2000) uzyskując tytuł magistra inżyniera automatyki i robotyki. Doktorat uzyskał w 2004 r., a w 2015 r. stopień doktora habilitowanego.

Pracował w Instytucie Maszyn Elektrycznych, Napędów i Kolei na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku (Niemcy), gdzie był członkiem zespołu programu DYNASTORE. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Mimo młodego wieku cieszy się w branży i wśród kolegów ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich autorytetem zawodowym. Jego zainteresowania koncentrują się wokół energoelektroniki oraz technologicznych zastosowań systemów plazmy niskotemperaturowej. Badania obejmują wysokonapięciowe źródła napięcia przemiennego oraz źródła o charakterze impulsowym dla reaktorów z barierą dielektryczną oraz dla rozwiązań bezbarierowych. Opatentowane rozwiązania zasilaczy znalazły zastosowania w dezodoryzacji, poprawie jakości wody. Kieruje międzynarodowym projektem „STEP” dotyczącym zagospodarowania osadów ściekowych. Uczestniczył w projektach naukowo-badawczych dotyczących energetyki odnawialnej, zastosowań technologicznych plazmy nietermicznej, oczyszczania spalin morskich silników diesla. Uzyskał 8 patentów, w tym patent europejski, związanych z topologiami energoelektronicznych układów zasilania, kontroli mocy w energetyce odnawialnej i budowy reaktorów plazmy nietermicznej. Jest współautorem 3 zgłoszeń patentowych dot. układów telemetrycznych. Jako promotor pomocniczy uzyskał w 2017 r. wyróżnienie ABB za najlepszą rozprawę doktoranta.

Dr Hołub angażuje się w działalność SEP. Jest członkiem zarządu międzynarodowego klastra BalticNet – PlasmaTec (73 członków z 15 państw), członkiem Zespołu Ekspertów SEP oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Żonaty od 13 lat, ma dwie córki. Pasjonuje go muzyka (jest praktykującym gitarzystą), lubi książki i podróże. mb

Wiktor Marek Zawieska

Doktor habilitowany inżynier, profesor nadzwyczajny Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie aktywnej redukcji hałasu, mechaniki i wibroakustyki, od 1981 r. związany z CIOP-PIB, w którym od 1997 r. pełni funkcję z-cy dyrektora ds. techniki i wdrożeń. Dyrektor Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, zajmuje się również programowaniem i koordynowaniem prac Krajowego Centrum CIS Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy. Od
1996 r. sprawuje funkcję sekretarza naukowego Zespołu Koordynacyjnego, najpierw Strategicznego Programu Rządowego „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”, a następnie programów wieloletnich poświęconych dostosowaniu warunków pracy w Polsce do standardów UE oraz poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy.

W latach 2010-2017 był członkiem Komitetu Sterującego strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”. Od 2001 r. przewodniczy pracom Komitetowi Organizacyjnemu Międzynarodowej (cyklicznej) Konferencji Noise Control. Koordynował kilkanaście przeprowadzonych w naszym kraju kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – trwająca obecnie akcja przebiega pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Jest współautorem patentu „Aktywne nauszniki przeciwhałasowe”. W swoim dorobku ma 8 monografii, ok. 70 artykułów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach, publikacjach książkowych i materiałach konferencyjnych. Od 1998 r. przewodniczy Komitetowi Redakcyjnemu miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka. Wielokrotnie otrzymywał międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia, m.in. Nagrodę Komitetu Postępu Technicznego za prace w dziedzinie aktywnego tłumienia hałasu oraz statuetkę „Pro Labore Securo” za wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy. W 2015 r. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl