Pierwsze patenty RP


21-11-2018 21:33:36

13 grudnia 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o utworzeniu Urzędu Patentowego Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie i ustanowieniu zawodu rzecznika patentowego. Choć wszedł on w życie 28 grudnia, to udzielanie patentów rozpoczęto dopiero z chwilą wejścia w życie ustawy z 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Po wydaniu dekretu o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz o ochronie znaków towarowych (4.02.1919 r.), dokonano pierwszych wpisów na listę pełnomocników uprawnionych do występowania przed Urzędem Patentowym RP (17.04.1919 r.), jednocześnie zmieniono nazwę na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz podjęto działalność w siedzibie mieszczącej się w Al. Jerozolimskich 30 w Warszawie, a następnie przy ul. Elektoralnej 2. Polska przystąpiła również do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego (10.11.1919 r.). 5 lutego 1924 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych - 11 kwietnia tego roku zarejestrowano pierwszy w Polsce znak towarowy – otrzymała go produkująca barwniki firma Sommer i Nower dla „Ultramaryna”.

26 maja 1924 r. Urząd Patentowy RP opublikował listę 150 patentów (opis wynalazku uzupełniają rysunki bądź schematy). Otwiera ją udzielony 24 kwietnia pierwszy patent na terenie Polski, który firma Maschinenbau-Anstalt Humboldt otrzymała na zgłoszony 1.12.1919 r. „Przyrząd do odpylania drobnego węgla”. Kolejne przyznano na zgłoszony 21.02.1920 r. przez Grunnar Sigge Andreas Appelqvist Stockholm (Szwecja) „Sposób czyszczenia rudy i t. p. według metody pławne” oraz zgłoszone przez Fried. Krupp Aktiengesellschaft Grusonwerk, Magdeburg-Buckau (Niemcy): „Magnetyczny rozdzielacz strefowy, ze strefami, których siła wzrasta lub zmniejsza się w kierunku przesuwania się materjału surowego” (zgłoszony 11.09.1919 r.) – tu chyba redaktor opisu patentowego popełnił błąd, bo jako datę jego udzielenia podał… 21.04.1924, „Magnetyczny wydzielacz bębnowy” (14.01.1920 r.) i „Sposób oddzielania żużla, zawierającego żelazo, od koksu i innych spaliw w popiele i żużlu każdego rodzaju” (30.01.1920 r.).

Dzień później Jan Kwiatkowski z Krakowa uzyskał patent na „Łopatę piekarską”. Zgłoszony 11.09.1919 r. wynalazek ma większą wytrzymałość na zmiany temperatury, jest lżejszy od wcześniej używanych, a przytem spaczenie jest wykluczone, co ułatwia dogodne wkładanie i wyjmowanie pieczywa i zabezpiecza je od psucia. Dwa zastrzeżenia patentowe informują, że: łopata piekarska, tem znamienna, że składa się z trzech drewnianych części, spojonych za pomocą metalowych drutów oraz jest tem znamienna, że na końcu zaopatrzona jest w nacięcia.

W latach 1924-26 UP RP przyznał 1315 patentów: 546 otrzymały firmy niemieckie, a 183 polskie lub Polacy, co dało nam 2. miejsce. Kolejne miejsca zajęły: Austria - 124, Stany Zjednoczone Ameryki – 86, Francja – 76 i Szwecja – 61.

Warto przypomnieć, że patenty przyznawano w 89 klasach. Najwięcej zakwalifikowano jako: Metody i przyrządy chemiczne – 154, Elektrotechnika – 96, Przemysł tłuszcz, i olejarski – 84, Górnictwo – 66, Wyrób i obróbka blachy, rur metal., drutu, jako też walcowanie metali – 56, Bielarstwo, pranie, farbiarstwo, drukowanie na tkaninach i obiciach oraz wykończanie – 44, Szycie i haftowanie – 41.

12 czerwca 1924 r. zarejestrowano pierwszy w Polsce wzór użytkowy na „Ruletkę z obracającym się krążkiem” firmy Spitz&Adler, a 9 lipca dokonano pierwszej rejestracji krajowego wzoru zdobniczego – „Zegara reklamowego” firmy Energja.

W 1928 r. prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenia o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (22.03.1928 r.), 10 grudnia tego roku Polska przystąpiła do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych i oszukańczych oznaczeń pochodzenia towarów z 1891 r. oraz do Aktu haskiego Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

„Wiadomości Urzędu Patentowego” podają, że przez 100 lat działalności udzielił on 230 180 patentów. boj.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl