Stulecie Niepodległości 1973 – 2017


18-12-2018 16:03:08

ROK 1973

1 stycznia powstał koncern wydawniczy RSW "Prasa-Książka-Ruch".

8 stycznia E.Gierek rzucił hasło budowy „drugiej Polski".

31 stycznia David Rockefeller przyjechał do Warszawy i odbył rozmowy z Edwardem Gierkiem, Piotrem Jaroszewiczem i ministrami odpowiedzialnymi za resorty gospodarcze.

26 czerwca rozpoczął się w Warszawie Kongres Nauki Polskiej.

ROK 1974

3 kwietnia rozpoczął się w Warszawie międzynarodowy kongres, którego tematem był rozwój kooperacji przemysłowej Polski z krajami kapitalistycznymi.

22 lipca oddano do użytku Port Północny w Gdańsku. Tego dnia z okazji XXX-lecia PRL oddano także do użytku Trasę Łazienkowską i Wisłostradę w Warszawie.

22 sierpnia zmarł jeden z najwybitniejszych polityków i ekonomistów II RP, Eugeniusz Kwiatkowski.

17 października w Psarach koło Kielc rozpoczęła pracę pierwsza w Polsce naziemna stacja łączności satelitarnej.

1 listopada podpisano w Bonn dziesięcioletnią umowę gospodarczą między PRL i RFN.

ROK 1975

17 stycznia utworzono przedsiębiorstwo pod nazwą Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i elektrownia Bełchatów.

28 maja Sejm PRL uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym, w wyniku czego zlikwidowano powiaty i utworzono 49 województw.

23 lipca w Gdańsku w Porcie Północnym powstał Naftoport.

18 września uruchomiono produkcję samochodu Fiat 126p w Zakładzie nr 2 w Tychach.

29 listopada uruchomiono Rafinerię Gdańską.

5 grudnia oddano do użytku Dworzec Centralny w Warszawie oraz zakończono budowę Wisłostrady, 59 intelektualistów wysłało list do władz PRL przeciwko proponowanym zmianom w Konstytucji.

ROK 1976

6 lutego wydano rozporządzenie o możliwości rejestrowania tzw. firm polonijnych.

10 lutego Sejm PRL przyjął, przy jednym głosie wstrzymującym się (Stanisław Stomma), poprawki do konstytucji PRL.Wprowadzono w niej zapis o sojuszu z ZSRR i przewodniej roli PZPR w państwie.

24 czerwca rząd PRL na posiedzeniu Sejmu przedstawił projekt  podwyżki m.in. cen mięsa o 69%, drobiu o 30%, masła, serów o 50%. cukru o 100%.

25 czerwca wybuchają strajki m.in. w Radomiu i Urusie spacyfikowane przez milicję.

29 września powstało Centrum Badań Kosmicznych PAN.

8 października  oddano do użytku  nową trasę Warszawa-Katowice, popularnie nazywaną Gierkówką.

8 listopada w FSO na Żeraniu wyprodukowano milionowy samochód osobowy.

30 grudnia w hucie "Katowice" oddano do eksploatacji wielki piec nr 1.

ROK 1977

14 maja zakończono budowę elektrowni "Dolna Odra".

19 lipca w Warszawie wmurowano akt erekcyjny pod Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie (łączna zaplanowana kubatura – 270 tys.m2).

29 grudnia przekazano do użytku Centralną Magistralę Kolejową.

ROK 1978

28 kwietnia powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

27 czerwca mjr Mirosław Hermaszewski pierwszym Polakiem, który na pokładzie statku "Sojuz" 30 odbył lot w kosmosie.

16 października o godzinie 18.44 w Watykanie ogłoszono, iż Polak ks. kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i obrał imię Jana Pawła II.

ROK 1979

15 lutego w Rotundzie – banku PKO u zbiegu Al.Jerozolimskich i Marszałkowskiej w Warszawie nastąpiła eksplozja gazu ziemnego, w wyniku której 49 osób zginęło, a ponad 100 odniosło rany.

2 czerwca pierwsza wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie.

Polskie górnictwo węglowe pobiło w 1979 r. rekord wydobycia – 201 mln ton.

ROK 1980

14 sierpnia robotnicy Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczęli strajk okupacyjny.

16 sierpnia powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) pod przewodnictwem Lecha Wałęsy.

18 sierpnia utworzono MKS w Szczecinie

29 sierpnia utworzono MKS w Jastrzębiu.

30 sierpnia podpisano porozumienie w Szczecinie.

31 sierpnia Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski podpisują porozumienie w Gdańsku.

10 listopada Sąd Najwyższy zarejestrował "Solidarność" ze statutem w oryginalnym brzmieniu.

ROK 1981

7 listopada Polskę opuścił potajemnie płk Ryszard Kukliński ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, związany od lat z wywiadem amerykańskim.

14 grudnia pierwszy dzień stanu wojennego. "Solidarność" w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego zaczęła organizować strajki. Wojsko otoczyło Stocznię Gdańską.

23 grudnia dokonano pacyfikacji Huty Katowice. W tym samym dniu USA wprowadziły sankcje gospodarcze przeciwko PRL.

ROK 1982

25 kwietnia spotkanie prymasa Józefa Glempa z premierem Wojciechem Jaruzelskim, w trzy dni nastąpiło złagodzenie rygorów stanu wojennego i zwolniono tysiąc internowanych.

23 grudnia rząd podjął uchwałę o budowie metra w Warszawie.

31 grudnia Rada Państwa PRL zawiesiła stan wojenny na terenie całego kraju.

ROK 1983

28 lutego GUS podał że nastąpił dalszy spadek dochodu narodowego o 8% w stosunku do 1982, zaś w stosunku do 1978 – o 25%.

ROK 1984

23 stycznia rzecznik Departamentu Stanu USA potwierdził utrzymanie restrykcji wobec Polski, zniesiono tylko zakaz połowów oraz przyznano prawo do odbywania 88 lotów czarterowych do USA przez LOT.

27 grudnia w Toruniu rozpoczął się proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki.

ROK 1985

7 lutego w toruńskim procesie oskarżonych o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszko skazano na kary: 25, 15 i 14 lat więzienia.

1 listopada zniesienie reglamentacji cukru w Polsce.

ROK 1986

16 stycznia w Warszawie rozpoczął się światowy Kongres Intelektualistów w obronie pokojowej przyszłości świata.

20 kwietnia wydarzyła się katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W Polsce przeprowadzono akcję profilaktyczną dla zablokowania jodu radioaktywego do tarczycy i podano 18,5 mln Polaków dawki jodu stabilnego.

30 czerwca – wg oficjalnych źródeł zadłużenie PRL osiągnęło kwotę 31,2 mld dolarów amerykańskich.

ROK 1987

21 kwietnia W.Jaruzelski i M.Gorbaczow podpisali deklarację polsko-radzieckiej współpracy. Miała stworzyć warunki do usunięcia "białych plam" z historii stosunków polsko-radzieckich.

26 września wiceprezydent USA G.Bush spotkał się w Warszawie z W.Jaruzelskim, J.Glempem, L.Wałęsą i złożył kwiaty na grobie ks. J. Popiełuszki.

ROK 1988

26 maja otwarto Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

17 sierpnia – po raz pierwszy Polska uzyskała internetowe połączenie ze światem ( łącze 9600 bps do Kopenhagi).

29 października Stocznia Gdańska została postawiona w stan likwidacji.

23 grudnia Sejm PRL uchwalił liberalną ustawę o działalności gospodarczej, od nazwiska ministra przemysłu zwaną "ustawą Wilczka".

ROK 1989

6 lutego rozpoczęto obrady Okrągłego Stołu .Zakończyły się 5 kwietnia podpisaniem porozumienia, rozpoczynającej nowy okres w dziejach Polski.

4 – 18 czerwca odbywały się ( w dwóch turach) wybory do Sejmu i Senatu z rekomendacji i według ustaleń "Okrągłego Stołu".

12 września Sejm powołał nowy rząd, premierem został Tadeusz Mazowiecki, a wicepremierami Leszek Balcerowicz i Czesław Kiszczak.

ROK 1990

29 stycznia zakończył się XI Zjazd PZPR, będący jej ostatnim zjazdem. Utworzono nową partię, która przyjęła nazwę Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej

11 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury w Polsce.

11 kwietnia radziecka agencja TASS opublikowała oświadczenie rządu radzieckiego o przyjęciu odpowiedzialności za zbrodnię katyńską.

14 marca GUS podał informację, że inflacja w ciągu 12 miesięcy wyniosła 1360% (!)

17 grudnia Rada Ministrów podjęła decyzję o zaprzestaniu budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

22 grudnia Lech Wałęsa został zaprzysiężony na prezydenta Polski.

ROK 1991

4 stycznia desygnowany na premiera Jan Krzysztof Bielecki uzyskał akceptację Sejmu, a 12 stycznia sformowano nowy rząd.

20 marca Lech Wałęsa przybył z wizytą do Stanów Zjednoczonych i został powitany przed Białym Domem salutem z 21 dział.

21 kwietnia podpisano porozumienie ze zrzeszonymi w Klubie Paryskim wierzycielami, w wyniku którego nastąpiła zredukowanie o 50%, a wypadku Francji 60%, a USA 70% polskiego zadłużenia.

28 czerwca została rozwiązana Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

1 lipca rozwiązano Układ Warszawski.

22 lipca otwarto w Warszawie Giełdę Papierów Wartościowych.

17 sierpnia wysłano pierwszego e-maila z Polski. Nadawcą był fizyk Rafał Pietrak, a odbiorcą Jan Sorensen, szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu Kopenhaskiego.

26 listopada Polska została przyjęta do Rady Europy.

2 grudnia Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała oficjalnie niepodległą Ukrainę.

6 grudnia Janowi Olszewskiemu  powierzono misję powołania nowego rządu.

20 grudnia Polska zostaje przyłączona do Internetu.

ROK 1992

28 maja powstało przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland

5 czerwca Sejm odwołał rząd Jana Olszewskiego i powołał Waldemara Pawlaka na prezesa Rady Minstrów.

11 lipca został powołany rząd na czele którego stanęła Hanna Suchocka, pierwsza kobieta na stanowisku premiera.

ROK 1993

1 stycznia pierwszy koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbywający się od tej pory co roku.

19 lutego w Wojsku Polskim została wprowadzona dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna, od 30 kwietnia uwidoczniona na sztandarach.

17 września ostatni żołnierze Północnej Grupy Wojsk armii rosyjskiej opuścili terytorium Polski, łącznie. wycofano 60 tys. żołnierzy.

31 grudnia według GUS liczba bezrobotnych osiągnęła 2,9 mln, co stanowiło ok. 16% osób zawodowo czynnych.

ROK 1994

12 lutego weszła w życie umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi.

1 marca nastąpiło odwołanie przez Sejm Waldemara Pawlaka z funkcji premiera, a 7 marca na czele rządu stanął Józef Oleksy.

ROK  1995

24 lutego w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku wyłączono pierwszy polski badawczy reaktor atomowy EWA.

7 kwietnia otwarto pierwszą linię warszawskiego metra od Kabat do Politechniki.

14 listopada podpisano umowę o założeniu spółki Daewoo-FSO.

22 listopada rozpoczęła się dystrybucja powszechnych świadectw udziałowych.

23 grudnia zaprzysiężono Aleksandra Kwaśniewskiego na urząd Prezydenta RP.

ROK 1996

24 stycznia premier Józef Oleksy złożył dymisję po tym, jak postawiono mu zarzut szpiegostwa.

22 marca z linii produkcyjnej zjechał pierwszy autobus Neoplan Polska, rozpoczęła się historia Solaris Bus&Coach —jednego z największych w Europie producentów autobusów miejskich.

3 października Wisława Szymborska otrzymała Literacką  Nagrodę Nobla.

22 listopada Polska została członkiem OECD.

ROK 1997

2 kwietnia  Zgromadzenie Narodowe przyjęło Konstytucję Rzeczypospolityej Polskiej.

6 czerwca Sejm uchwalił nowy kodeks karny oraz wprowadził przepisy m.im. znoszące karę śmierci.

10 czerwca zakończyła się VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

7 lipca początek  powodzi na terenie Polski, z uwagi na rozmiary nazwano ją "powodzią tysiąclecia".

9 lipca oddano do użytku zaporę w Czorsztynie na Dunajcu.

17 października Jerzy Buzek został desygnowany na stanowisko premiera.

21 listopada w Katowicach uniewinnieniem wszystkich oskarżonych zakończył się pierwszy proces 24 zomowców, biorących udział w pacyfikacji strajku w kopalni "Wujek."

ROK 1998

3 stycznia wydobyto ostatnią tonę węgla w KWK "Sosnowiec".

31 marca Polska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.

25 kwietnia wszedł w życie Konkordat między Polską a Stolicą Apostolską.

6 listopada powstała pierwsza polska  platforma satelitarna CYFRA +.

24 grudnia w Elektrowni Turów doszło do jednej z największych awarii w polskiej energetyce. Zniszczeniu uległ blok nr 5  o mocy 200 MW oraz wiele urządzeń towarzyszących.

ROK 1999

1 stycznia wprowadzono nowy podział adminstracyjny kraju i utworzono 16 województw.

12 marca przyjęcie Polski do NATO.

4 września oddano do użytku w Solcu Kujawskim Radiowe Centrum Nadawcze.

18 października w FSO rozpoczęto produkcję samochodu Daewoo Matiz.

ROK 2000

1 marca powstał Instytut Adama Mickiewicza.

25 marca Andrzej Wajda otrzymał Oskara za całokształt twórczości filmowej.

13 listopada w Radomiu upadły Zakłady Metalowe Łucznik.

23 grudnia zaprzysiężono Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta RP ( II kadencja).

24 grudnia pękło serca Dzwonu Zygmunta.

ROK 2001

24 stycznia. Datę tę przyjmuje się za datę założenia Platformy Obywatelskiej.

3 lutego założono Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie.

ROK 2002

12 lipca prof. Henryk Skarżyński jako pierwszy w świecie przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie.

22 lipca Lew Rywin złożył w redakcji Gazety Wyborczej Adamowi Michnikowi korupcyjną propozycję korzystnych zapisów w ustawie medialnej za 17,5 mln dolarów

21 września otwarto w Warszawie wantowy Most Siekierkowski.

13 grudnia na szczycie w Kopenhadze zakończono negocjacje o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej.

ROK 2003

16 kwietnia w Atenach podpisano traktat, na mocy którego w 2004 roku dziesięć państw (w tym i Polska) staną się państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

18 kwietnia w Szkole Orląt w Dęblinie został podpisany kontrakt na zakup 48 samolotów wielozadaniowych F-16. 

7 czerwca  w wyniku referendum 77,45% głosujących opowiedziało się za wejściem Polski do Unii Europejskiej.

ROK 2004

1 marca Polska przystąpiła do Europejskiej Orgazacji Patentowej.

1 maja Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami została oficjalnie przyjęta do Unii Europejskiej.

31 lipca w Warszawie otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego.

30 listopada IPN wszczął polskie śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej.

ROK 2005

2 kwietnia w wyniku wstrząsu septycznego nastąpił zgon Jana Pawła II.

29 lipca ruszyła budowa autostrady A1 z Gdańska.

30 sierpnia częstochowianin Piotr Bednarek odkrył planetoidę 2005 QK76.

25 września w wyborach parlamentarnych zwyciężył PIS (26,99%), przed Platformą Obywatelską (24,14%).

9 i 23 października odbywały sięwybory prezydenckie: w pierwszej turzez zwyciężył Donald Tusk, ale w drugiej turze pokonał go Lech Kaczyński.

29 grudnia wyłączono ostatnią w Polsce analogową centralę telefoniczną. Znajdowała się w miejscowości Skorogoszcz (woj. Opolskie)

ROK 2006

1 stycznia Grzegorz Pojmański z UW odkrył kometę C/2006 A1 Pojmanski.

28 stycznia katastrofa katastrofa budowlana na Śląsku. Zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Śmierć poniosło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych.

7 marca oddano do użytkowania warszawski wieżowiec Rondo 1, który jako pierwszy biurowiec w Warszawie otrzymał certyfikat LEED Gold.

28 maja papież Benedykt XVI w ramach swojej pielgrzymki odprawił mszę na krakowskich Błoniach

2 czerwca w zakładach w Ursusie zjechał z linii montażowej półtoramilionowy ciągnik rolniczy.

26 lipca otworzono 103 km odcinek Autostrady A-2 Konin – Stryków.

Rok 2007

19 stycznia otwarto most nad Olzą na drogowym przejściu granicznym Chałupki – Bogumin.

29 stycznia FSO zakończyło produkcję samochodu osobowego Matiz.

9 lutego ostatecznie zlikwidowano usługi dalekopisowe.

16 listopada zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska.

21 grudnia przystąpienie Polski do strefy Schengen.

ROK 2008

23 stycznia – katastrofa lotnicza w Mirosławcu, w wyniku której zginęło 20 wysokich rangą żolnierzy polskich.

11 lipca otwarto most im. Jana Pawła w Puławach.

29 października upadły zakładyJelcz. Wyprodukowany został ostatni autobus marki Jelcz, był nim Jelcz M083C Libero  przeznaczony dla MPK Kraków.

30 listopada – z uwagi na światowy kryzys finansowy premier rządu RP przedstawił Plan Stabilności i Rozwoju, mający ochronić Polskę przed skutkami światowego kryzysu.

1-12 grudnia Szczyt Klimatyczny ONZ w Poznaniu.

ROK 2009

1 stycznia z połączenia dwóch szczecińskich uczelni akademii rolniczej i politechniki powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

7 marca w Stoczni Szczecińskiej Nowa zwodowano kontenerowiec Fesco Vladimir dla armatora rosyjskiego. Był on ostatnim statkiem zwodowanym w tej stoczni, która uległa likwidacji.

23 października kilka tysięcy osób uczestniczyło w Poznaniu w manifestacji w obronie miejsc pracy w zakładach H.Cegielski Poznań S.A.

ROK 2010

24 stycznia jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku wybuchu pyłu węglowego w Elektrowni Dolna Odra.

29 stycznia Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała z włosko-brytyjskim producentem śmigłowców firmą Agusta Westland umowę sprzedaży 87,62% akcji Wytwórni "PZL-Świdnik".

10 kwietnia w obwodzie smoleńskim w Rosji o godzinie 8.41 rozbił się samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią oraz 94 innymi osobami na pokładzie. Wszyscy zginęli.

18 kwietnia w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

11 maja polski trzynastoletni miłośnik astronomii Rafał Reszelewski odkrył jako najmłodszy w projekcie Sungrazing Comets kometę zgrupy Kreutza.

5 listopada zostało oficjalnie otwarte Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

30 grudnia ukończono budowę odcinka drogi S3 o długości 81,6 km Szczecin – Gorzów Wielkopolski.

ROK 2011

3 stycznia w zakładach DZT Tymińscy w Lublinie ruszyła seryjna produkcja polskiego samochodu DZT Pasagon.

18 listopada zaprzysiężenie drugiego rządu Donalda Tuska i expose premiera w Sejmie.

20 grudnia uruchomiono uruchomiono linie montażową ciągników Ursus w oddziale przedsiębiorstw Pol-Mot Warfarma w Lublinie.

Rok 2012

29 stycznia otwarto Stadion Narodowy w Warszawie.

24 marca w Warszawie otwarto Most Marii Skłodowskiej-Curie.

26 lipca GUS opublikował szczegółowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, które wykazały, że ludność faktyczna Polski wynosiła 38 511 824 osób.

ROK 2013

23 czerwca Kopalnia soli wBochni została wpisana na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO.

17 września w Panteonie Narodowym w Krakowie zostały złożone prochy Sławomira Mrożka.

ROK 2014

4 czerwca w Warszawie na Placu Zamkowym odbyły się główne państwowe uroczystości z okazji 25 rocznicy częściowo wolnych wyborów.Gościem honorowym był Barack Obama.

9 listopada oddano do użytku największy w Polsce kompleks postindustrialny, w którym powstało Centrum Nauki i Sztuki – Stara Kopalnia. Obiekt powstał na terenie nieczynnej kopalni w Walbrzychu.

ROK 2015

8 marca oddanie do użytku pierwszego odcinka II linii metra w Warszawie.

24 maja II tura wyborów prezydenckich; kandydat PIS Andrzej Duda zwyciężył otrzymując 51,55% głosów ważnych (8 630 627 głosów), pokonując urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który otrzymał 48,45% głosów ważnych (8 112 311 głosów).

25 października odbyły się wybory parlamentarne w Polsce. Do Sejmu weszło pięć partii. Zwycięski komitet wyborczy, PiS który zdobył 37,58% (235 mandatów), do Sejmu dostały się także: PO, Kukiz’15, Nowoczesna i PSL, a poza parlamentem znalazła się lewica.

16 listopada zaprzysiężenie Rady Ministrów i inauguracyjne posiedzenie rządu na czele którego stanęła Beta Kopacz.

ROK 2016

16 lutego rząd Beaty Szydło przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwany Planem Morawieckiego.

27-31 lipca papież Franciszek wziął udział w 31. Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

21 września samolot linii Air China po raz pierwszy wylądował na lotnisku Chopinia w Warszawie.

11 listopada otwarto świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

ROK 2017

5-6 lipca - wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce.

1 października - wejście w życie ustawy, która przywraca w Polsce wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

11 grudnia prezydent RP powołał Mateusza Morawieckiego na prezesa Rady Ministrów oraz na jego wniosek pozostałych członków rządu RP.

20 grudnia prezydent Polski Andrzej Duda decyzję o podpisaniu nowej ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym i ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej  Radzie Sądownictwa.

20 grudnia weszła w życie ustawa z 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa, nazwanego przez dziennikarzy "polskim Yad Vashem".

                                                                                                                                             mb

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl