Sto lat po Koncercie z Naczelnikiem


18-12-2018 17:02:12

W 113-letniej historii Domu Technika w Warszawie zapisało się wiele wydarzeń doniosłych i mających ogromne znaczenie dla rozwoju nauki, techniki i gospodarki Polski.

Wydarzeniami tymi zawsze żyli i żyją obecnie polscy inżynierowie i technicy. Budowniczowie Domu Technika chcieli, aby było w Warszawie miejsce promieniujące wiedzą techniczną i praktyką inżynierską. Chcieli też, aby Dom służył integracji społeczności technicznej. Dlatego odbywały się tu również spotkania koleżeńskie i kwitło życie artystyczne.

18 listopada 1918 r. w salach Domu Technika (obecnie Warszawskiego Domu Technika) odbył się niezwykły koncert ku czci Józefa Piłsudskiego. Zorganizowała go Liga Kobiet przy współudziale Aleksandry Szczerbińskiej, późniejszej żony Józefa Piłsudskiego. Przypominając to wydarzenie, w 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, jesteśmy dumni, że odbyło się ono w Domu Technika w Warszawie i że wziął w nim udział osobiście Naczelny Wódz, Naczelnik Państwa, późniejszy Marszałek Polski. Główną wykonawczynią była Janina Korolewicz-Waydowa (śpiewaczka operowa, dyrektorka Opery Warszawskiej). – foto 1.

W stulecie tamtego, niezapomnianego przez jego uczestników koncertu, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna i Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowały 14 listopada 2018 r. „Uroczysty Koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy”, który odbył się oczywiście w Warszawskim Domu Technika. Pamiętająca to wydarzenie sprzed 100 laty Sala Konferencyjno-Balowa WDT była wypełniona po brzegi.

Wystąpili: Soliści i Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i gościnnie tenor Leszek Świdziński – solista Polskiej Opery Królewskiej, Honorowy Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego; dyrygował - Piotr Racewicz; kierownictwo muzyczne - Mirosław Racewicz; kierownictwo techniczne - Krzysztof Stoiński; scenariusz - dr Jan Tarczyński – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Redaktor Naczelna „Przeglądu Technicznego”; Przy współpracy: Rafała Szabały-Chełmińskiego (CBW) oraz Jerzego Rożka (WDT NOT).

Koncert zaszczycili: sekretarz stanu Andrzej Dera - reprezentujący Prezydenta RP, poseł Andrzej Melak – reprezentujący Marszałka Sejmu RP, minister Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.Wśród gości byli także m.in. prof. Jan Majchrowski - kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, gen. broni Jarosław Mika - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Jan Dziedzic - reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Tomasz Szwajcer - Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz duchowieństwo z księdzem biskupem Antonim Dydyczem - seniorem Diecezji Drohiczyńskiej.

Obecni byli Rektorzy Uczelni Warszawskich, także przedstawiciele formacji mundurowych, nauki, biznesu oraz członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT, Zarząd Główny NOT oraz Honorowi Prezesi NOT i reprezentanci agend Federacji.

Ewa Mańkiewicz-Cudny

 

 

 

Foto: Stowarzyszenie Wspierania Techników Polskich. Podczas koncertu oraz uroczystej gali oprawę zdjęciową, jak i późniejszą korektę cyfrową zapewnił profesjonalny fotograf, członek SWTP, Euzebiusz Niemiec. Zdjęcia zostaną wykorzystane do zobrazowania przebiegu koncertu w Biuletynie Informacyjnym NOT w Przeglądzie Technicznym oraz na portalu Federacji enot.pl. Zgodnie z deklaracją Prezesa SWTP, Kamila Wójcika, przebieg koncertu jak i uroczystej gali został utrwalony w formie filmowej przez członka SWTP Patryka Janikowskiego, a fragmenty nagrania audio-wizualnego zostaną wykorzystane w materiałach informacyjnych FSNT-NOT oraz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl