Na Laurowej Gali


18-12-2018 17:06:33

Już po raz ósmy wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Laury Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności”. Na Uroczystą Galę w Warszawskim Domu Technika NOT przybyli 7 listopada liczni goście, by złożyć Laureatom zasłużone gratulacje i wręczyć piękne statuetki.

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług,
a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter. „Laur” różni się od wielu innych konkursów być może tym, że rozwiązania typują branżowi fachowcy tworzący niezależną kapitułę, w skład której wchodzą eksperci Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT. Jest więc gwarancja, że zostanie doceniona zwłaszcza praktyczna wartość rozwiązań.

Nagrody wręczali: Sławomir Mazurek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Małgorzata Szymańska - Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, oraz władze Warszawskiego Domu Technika i FSNT-NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny, przewodniczącą Jury, która wyraziła nadzieję, że obecni twórcy techniki po latach będą tak cenieni i wspominani, jak dziś wspominamy wybitnych inżynierów tworzących zręby polskiej państwowości przed 100 laty. Galę jak zwykle, z wdziękiem poprowadziła p. Laura Łącz.

W tym roku Jury ustanowiło 9 kategorii (bywało nawet 14) wyróżniając 23 zespoły. W niektórych kategoriach głównej nagrody nie przyznano, dbając o zachowanie wysokiego poziomu Konkursu. Wymienimy tylko zdobywców Złotego Lauru, bo to innowacje naprawdę ciekawe, o dużym potencjale komercyjnym.

Polimer mniej palny, gaz mniej szkodliwy

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy doceniono za nowy polietylen, zwłaszcza wysokiej gęstości o zmniejszonej palności i dymotwórczości (zagrożenia chemiczne, pyłowe i biologiczne). Zawiera układ bezhalogenowych środków uniepalniających i nanodoatków o zredukowanej palności i emisji dymu w trakcie spalania. Na powierzchni materiału tworzy się bogata w węgiel powłoka puchnąca (intumescent), która skutecznie ogranicza dostęp wysokiej temperatury do głębszych warstw tworzywa i efektywnie hamuje szybkość wydzielania się palnych substancji małocząsteczkowych oraz niebezpiecznych produktów niecałkowitego spalania. W 2016 r. polski przemysł zużył ok. 3,3 mln t polimerów. Zawartość mieszaniny w masie polimerowej stanowi wagowo 30 %, co ogranicza wpływ na jego właściwości użytkowe.

Urządzenie Instytutu Nafty i Gazu ANAT-M jest znane i cenione od lat, ale nagrodzona wersja została znacznie udoskonalona. To procesowy analizator chromatograficzny do pomiaru stężenia THT w gazie. Tetrahydrotiofen (THT) to szkodliwy dla zdrowia nawaniacz gazu, lepka ciecz. Wchłania się do organizmu poprzez układ oddechowy i przez skórę (nie da się jej całkowicie wymyć). Służy do nawaniania gazu ziemnego w tzw. nawanialniach. Ważne jest szybkie wykrywanie nawet najmniejszych wycieków THT oraz precyzyjne dozowanie do wymaganych stężeń. Nowy analizator jest wspólnym dziełem Instytutu Nafty i Gazu oraz firmy BIATEL INFO-Automatyka.

Będzie sprawniej

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział - Zakłady Górnicze Polkowice-Skieroszowice otrzymał „Złoty Laur” za „SYSTEM ONE CONTROL ROOM”. To efektywniejsze przetwarzanie zbiorów danych, zmiana filozofii zarządzania oraz lepsza organizacja pracy –na razie działa od 2017 r. w nowej dyspozytorni ruchu w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice.

Firma HARPO z Poznania założona przez Jarosława Urbańskiego początkowo sprzedawała gry komputerowe, ale rozwinęła własne, profesjonalne oprogramowanie głównie dla niepełnosprawnych. Nagrodzonym dziś efektem jest notatnik Braille Pen 14. To najnowszy model uznanych na świecie terminali brajlowskich BraillePen. Ma 14 znakowy wyświetlacz brajlowski z unikatowymi czujnikami dotykowymi. Wzbogacony został o tryb aplikacji z funkcjami zegarka, stopera i rozbudowanym notatnikiem. Konstrukcja oparta o bezprzewodową łączność Bluetooth zapewnia możliwość połączenia z 5 urządzeniami mobilnymi jednocześnie i ma szereg innych innowacyjnych ułatwień.

Materiały przyjazne

Instytut Mechaniki Precyzyjnej dostarczył szybko rosnącemu rynkowi biomateriałowemu „Stanowisko do badań mechanicznych biomateriałów, w tym struktur kostnych”. Składa się z: modułu pozycjonowania próbki (napęd, uchwyty mocujące próbkę), modułu rejestracji danych (wagi tensometryczne, układ elektroniczny), modułu sterującego (komputer). Stanowisko badawcze oraz zastosowana metoda umożliwia porównawcze badania fragmentów struktur kostnych lub ich modeli 3D (możliwych do wykonania na podstawie tomografii komputerowej, bez konieczności pozyskiwania próbek od pacjenta poprzez ingerencję chirurgiczną). To cenne przy projektowaniu endoprotez typu custom design.

Instytut Przemysłu Skórzanego zwrócił uwagę na „Zastosowanie włókien oraz ekstraktu bambusa w elementach dziecięcego obuwia skórzanego, tekstylnego oraz skórzano-tekstylnego”. Ma na celu poprawę właściwości użytkowych, w aspekcie uwarunkowań mikroklimatu. Spodziewane efekty to poprawa własności reologicznych obuwia, nadanie mu właściwości antybakteryjnych oraz antystatycznych. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie stopy od strony jej fizjologii. Opracowane prototypy obuwia dziecięcego, uzyskają rekomendację do znaku „Zdrowa Stopa”, określającego najwyższe standardy użytkowe. Twórcy otrzymali też Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezesa UP RP.

Wszystkich zdobywców srebrnych i brązowych „Laurów” oraz wyróżnień można poznać na stronie www.laurinnowacyjności.pl

Jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl