Najlepsze technika w kraju


02-02-2019 17:45:16

W styczniu podsumowano XXI Ranking Liceów i Techników organizowany przez Fundację Edukacyjną i miesięcznik „Perspektywy”. Na wyniki tego rankingu czekają nie tylko sami zainteresowani: szkoły i nauczyciele, ale także władze oświatowe i samorządy, które odpowiadają za edukację na swoim terenie.

Z niecierpliwością jego wyników oczekują uczniowie i rodzice. Rodzice może nawet bardziej - zainteresowani wyborem najlepszej ścieżki rozwoju dla swoich pociech. Dobre liceum i dobre technikum daje taką szansę swym poziomem, kadrą i programem nauczania.

Nas w środowisku technicznym najbardziej interesuje ranking techników. Ze szkolnictwem tego typu jest bowiem pewien problem … Bo choć tutaj szlify zdobywają ci, którzy będą później odpowiadać za utrzymanie właściwego poziomu technicznego w firmach i zakładach pracy, to aspiracje edukacyjne większości ich absolwentów kończą się na ogół na uzyskaniu tytułu technika. Zbyt mały procent wybiera dalsze kształcenie na poziomie wyższym. Wśród studentów politechnik i kierunków technicznych innych uczelni dominują … absolwenci liceów ! Owszem, mają oni lepsze przygotowanie z nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii), ale znajomości praktyki zawodowej – na ogół żadnej.

W XXI rankingu, którego podstawą są wyniki z roku szkolnego 2017/2018, zwyciężyło Technikum Mechatroniczne nr 1 z Warszawy. Szkoła, która jeszcze paręnaście lat temu miała problem z egzystencją i którą uratowało połączenie w 1992 r. w Zespół Szkół Licealnych i Technicznych z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa.

Metodologia

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Były to:

 • Sukcesy szkoły w olimpiadach – 20 % - uwzględniono wyniki 54 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 20% - kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
 • Wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 30% - to kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych
 • Wyniki egzaminu zawodowego – 30% - gdzie wskaźnik obliczany był jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych, czyli protokołów komitetów głównych olimpiad, zestawień okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz Systemu Informacji Oświatowej.

Ranking Techników uwzględnił szkoły bez szkół specjalnych i dla dorosłych, w których zdawało maturę w 2018 r. minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Zwycięzca

Jak już wspomniałem, pierwsze miejsce zajęło w kraju Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT w Warszawie, któremu dyrektoruje mgr inż. Sławomir Kasprzak. Warto dodać, że szkoła ta współpracuje od lat z kilkoma Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi sfederowanymi w NOT. Ma podpisaną umowę z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), współpracuje z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz z Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx. Dyrektor Kasprzak jest także członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Należy też wspomnieć, że najlepszym liceum w kraju okazało się XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Sukcesu najlepszym szkołom gratulowała Kapituła Rankingu, rektorzy i prorektorzy kilku uczelni, prezydenci miast oraz reprezentanci władz oświatowych. A wszystko miało miejsce 10 stycznia 2019 r. w Akademii Biznesu i Finansów Grupy Uczelni Vistula w Warszawie.

Lista najlepszych szkół dostępna jest na stronie http://technika.perspektywy.pl/2019/

Janusz M. Kowalski, członek Kapituły XXI Rankingu

10 najlepszych w Polsce techników (w rankingu sklasyfikowano 300 szkół technicznych):

 1. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZS Licealnych i Technicznych w Warszawie
 2.  Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
 3.  Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu
 4.  Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
 5.  Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
 6.  Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 7.  Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
 8.  Technikum nr 8 w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
 9.  Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze
 10.  Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl