Recenzja PT: Ziemskie ciepło dobre i złe


02-02-2019 19:13:23

Geotermia to temat na czasie, cieszy więc każda pozycja książkowa poświęcona temu zagadnieniu. Właśnie otrzymaliśmy zwartą i fachową książkę pod redakcją Stanisława Downarowicza „Aktualne problemy geotermiczne Polski”. Redaktor jest prezesem oddziału lubelskiego Towarzystwa Konsultantów Polskich. Jest to praca zbiorowa – I tom prac kwartalnika „Konsulting Polski”, zawierająca artykuły naukowe grona znakomitych specjalistów z dziedziny badań geofizycznych, geologicznych, hydrogeologicznych, górniczych z całego kraju. We wstępie redaktor przypina łatkę twórcom projektu Polityki Surowcowej Państwa wytykając brak w tym projekcie stricte górniczej problematyki geotermicznej. Ta publikacja nie wystarczy na wypełnienie owej luki, ale niewątpliwie zwraca uwagę na znaczenie geotermii, która jest jednym z problemów dnia codziennego każdego zakładu górniczego i istotną dziedzinę badawczą.

 Na książkę składają się cztery rozdziały: „Podstawowe badania geotermiczne”, „Geotermika górnicza”, „Hydrogeotermika”, „Energetyka geotermalna”. Rozdział pierwszy zawiera w sumie zarys podstawowych parametrów geotermicznych polskich podłoży geologicznych, drugi – wpływ geotermiki skał na warunki wydobywcze w kopalniach, m.in. na rozwiązania wentylacyjne, trzeci opisuje wody termalne Dolnego Śląska, czwarty  zaś przedstawia głównie możliwości wykorzystania termalnych wód kopalnianych. Zapewne tematyka eksploatacji już działających w Polsce ciepłowni geotermalnych została celowo pominięta, gdyż autorów interesuje przede wszystkim  znacznie mniej nakładowe, związane z kopalnictwem  wykorzystywanie ciepła ziemi. Książka jest starannie wydana, ilustrowana kolorowymi zdjęciami, mapkami geologicznymi i diagramami. Każdy artykuł jest bogato opatrzony bibliografią, co niezwykle cenne dla zainteresowanych tematem.  jaz.

„Aktualne problemy geotermiczne Polski” - praca zbiorowa pod red. Stanisława Downarowicza, s. 168, 2018 r. Lublin.  Wyd. Towarzystwo Konsultantów Polskich Oddział Lublin.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl