Giełda wynalazków i projektów. Inżynierowie antyrakowych broni


02-02-2019 19:30:12

Na ubiegłorocznej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IENA 2018 w Norymberdze przypomniała o sobie medycyna. Doceniono wiele rozwiązań z tej dziedziny, choć w sumie wystawiono aż 800 rozmaitych wynalazków z 30 krajów. Sukces odniósł Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zdobywając trzy złote medale.

Jest to po części sukces Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego, w skład którego wchodzą specjaliści o dużym doświadczeniu w relacjach z biznesem. Wynalazki mają więc  tym większą szansę na komercjalizację. Tym bardziej zasługuje to na uwagę, że przeczy regule jakoby znacznie lepiej w kontaktach z przemysłem radziły sobie uczelnie techniczne.W skład zespołów, które opracowały te innowacje, wchodzą zarówno lekarze, jak i inżynierowie, a nawet reprezentanci specjalności uniwersyteckich nauk podstawowych.

Inteligentne przeciwciało

Praca „Zastosowanie in-vitro przeciwciała rozpoznającego antygen bakteryjny” rozwiązuje problem specyficznego rozpoznawania określonych nowotworów, jest nowym narzędziem diagnostycznym do identyfikacji i różnicowania nowotworów nabłonka gruczołowego i tkanki nerwowej.
Istotą rozwiązania jest przeciwciało posiadające powinowactwo do nabłonka gruczołowego i tkanki nerwowej oraz tkanki nowotworowej wywodzącej się z tych tkanek oraz jego zastosowania.
Jest to kolejny, nieszkodliwy i skuteczny zestaw diagnostyczny do różnicowania nowotworów w celu stawiania bardziej precyzyjnej diagnozy i skutecznego leczenia. Przeciwciała te mogą też służyć jako nośnik leków rozpoznający tkankę nowotworową, można więc go określić jako „substancję inteligentną”. Opracowany przez zespół pod przewodnictwem prof. Andrzeja Gamiana. Wcześniej wynalazek nagrodzono na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Inne szczypce optyczne

Nie mniej ważny dla terapii onkologicznej może się okazać „Sposób diagnozowania nowotworów układu chłonnego”. Tu szczególnie znaczący był wkład inżynierów.
Metoda ta umożliwia skuteczniejsze rozróżnianie komórek prawidłowych od komórek patologicznych na podstawie czasu niezbędnego do utworzenia stabilnej kokultury (tym terminem określa się związek, kompozycję różnych komórek) pomiędzy fibroblastami szpiku kostnego a limfocytami B w tzw. szczypcach optycznych. To specyficzne narzędzie zyskało już sławę międzynarodową (Nagroda Nobla). Materiał do nowej diagnostyki w szczypcach optycznych pobierany jest ambulatoryjnie przez  mało inwazyjną biopsję cienkoigłową. Procedura ta nie wymaga hospitalizacji i pozwala uniknąć powikłań pooperacyjnych. Opracowana metoda może znaleźć zastosowanie jako nowatorska procedura diagnostyczna u pacjentów z podejrzeniem choroby rozrostowej węzłów chłonnych. Do jej wykonania niezbędny jest komercyjny układ szczypiec optycznych. „Przy okazji” zrodził się pomysł wykonania zminiaturyzowanej wersji szczypiec jako elementu doposażenia standardowego mikroskopu świetlnego. Takie szczypce byłyby kilkukrotnie tańszy od obecnie dostępnego komercyjnie układu szczypiec optycznych. Opracowany przez zespół pod przewodnictwem dr Kamili Duś-Szachniewicz. W tym przypadku również jurorzy IWIS mieli dobrego nosa nagradzając wynalazek.

Koniugat – zabójca nowotworów

W projekcie „Glikokoniugatowa pochodna metotreksatu i glukozy w celowanym leczeniu nowotworów” należy przede wszystkim rozszyfrować ten glikokoniugat. Jest to  makrocząsteczka zawierająca jeden lub więcej łańcuchów węglowodanowych, oligo- lub polisacharydowych, a więc wielocukrowa. Metotreksat zaś to znany lek spowalniający namnażanie szybko dzielących się komórek (takich jak nowotworowe).Innowację stanowi związek- koniugat, o silnym i selektywnym działaniu przeciwnowotworowym. Koniugat poprzez swoje właściwości jest silnie wychwytywany przez komórki nowotworowe, które mają zapotrzebowanie na glukozę. Koniugat wewnątrz komórki uwalnia farmakofor (substancję cytotoksyczną) i glukozę wraz z łącznikiem. Ta zabójcza mikstura skutecznie zwalcza komórki nowotworowe. Pochodna może zostać z powodzeniem zastosowana w onkologii oraz w innych dziedzinach medycyny (m.in. reumatologia) w których wykorzystywany jest metotreksat. Ponieważ koniugat działa lepiej od samego metotreksatu, oczekuje się, że związek ten może poprawić rokowanie w chorobach, w których stosuje się takie specyfiki. Opracowany przez zespół pod przewodnictwem lek. Siddartha Agrawala, również otrzymał medal i to złoty na IWIS 2018.

jaz.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla dr Kamilii Duś-Szachniewicz w kategorii "Innowacyjny młody lider nauki" za projekt "Wykorzystanie innowacyjnej techologii szczypiec optycznych w celu opracowania małoinwazyjnej terapii celowanej chłoniaków"

 

 

 

 

 

 

Laserowe szczypce optyczne - wizualizacja

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl