Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Tadeusz Pałko, Piotr Wawrzyczek


02-02-2019 19:37:27

Tadeusz Pałko

Prof. dr hab. inż., światowej klasy specjalista w zakresie inżynierii biomedycznej, Konsultant Krajowy Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie Inżynierii  Medycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Łączności, 1965). W latach 1991-2012 był dyrektorem Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej, pełnił również funkcję konsultanta naukowego Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu.

Prof. T. Pałko zajmuje się technikami odbioru i przetwarzania sygnałów, budową elektronicznej aparatury medycznej do monitorowania rytmu serca, oznaczenia parametrów hemodynamicznych oraz do gazometrii krwi i gazów oddechowych. Wyniki jego prac badawczych znalazły zastosowanie w praktyce klinicznej, ma na swoim koncie liczne wdrożenia przemysłowe: elektrody do długotrwałego monitorowania EKG, kardiotachomonitory, reografy, stereotaktyczne manipulatory wieloczynnościowe usprawniające operacje laparaskopowe, spektrometry impedancyjne do charakteryzacji tkanek oraz nowatorskie czujniki do nieinwazyjnej gazometrii krwi tętniczej i pomiarów stężenia tlenu i dwutlenku węgla w gazach oddechowych. Autor 17 patentów (jeden z nich został przyznany w USA) oraz ok. 600 publikacji.

Jest członkiem International Federation for Medical and Biological Engineering, International  Organization for Medical Physics oraz American College of Clinical Engineering. Przewodniczy Polskiemu Komitetowi Inżynierii Biomedycznej SEP, jest członkiem Komitetu N-T ds. Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie przy FSNT-NOT. Koordynuje projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w PW. Jest członkiem prezydium dwóch Komitetów PAN: Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowania. Kierował kilkunastoma grantami naukowymi NCBR, MNiSW oraz KBN.

Za działalność zawodową uzyskał wiele nagród resortowych, uczelnianych, PAN i towarzystw naukowych. Za kontrapulsacyjne urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania czynności układu krążenia zdobył Złoty Medal IWIS 2017. Jest laureatem Nagrody Naukowej im. Ignacego Mościckiego, przyznanej przez Rektora PW za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem do gospodarki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Oficerskim OOP. if

Piotr Wawrzyczek

Mgr inż. elektronik po Politechnice Śląskiej, wcześniej był technikiem elektronikiem po Technikum Elektronicznym w Bielsku Białej. Dyrektor Pionu Produkcji w spółce ENTE w Gliwicach. Sejmik Województwa Śląskiego wyróżnił w 2013 r. Piotra Wawrzyczka Srebrną Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego.

Pochodzący z Bielska Białej mgr inż. Piotr Wawrzyczek rozpoczynał swoją edukację w 1993 r. w rodzinnym mieście, a  po ukończeniu technikum elektronicznego studiował na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Chcąc podeprzeć wiedzę praktyką już w trakcie studiów (2002 r.) podjął pracę w firmie „Wasko”. Rozpoczynał od projektowania obwodów drukowanych pcb i montażu obwodów elektronicznych. Po studiach firma  „Wasko” zatrudniła go na stanowisku inżyniera elektronika, jednak już w 2005 r. związał się ze spółką Ente w Gliwicach- jak się okazało na dłużej.

Rozpoczynał znowu od stanowiska inżyniera elektronika, awansując poprzez  kierownika produkcji do objęcia w 2007 r. funkcji dyrektora Pionu Produkcji. Pełniąc tę funkcję zbudował Dział Produkcji oparty o wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów oraz nowoczesny sprzęt. Ponadto opracował koncepcję i wdrożył system śledzenia produkcji rejestrujący wszystkie parametry i tworzący pełną historię i identyfikację każdego produktu z uwzględnieniem użytych elementów oraz zaangażowanych osób i narzędzi.

Dyrektor Wawrzyczek wdrożył w firmie technologię montażu bezołowiowego  - zgodnie z dyrektywą RoHS dla procesów lutowania rozpływowego i selektywnego. Ponadto wdrożył do produkcji technologię montażu układów wysokiej skali integracji BGA oraz o drobnym rastrze wraz z zastosowaniem inspekcji X-Ray. Kontrola rentgenowska pozwala weryfikować i tak dostroić parametry procesu lutowania, aby zmniejszyć do minimum wszystkie wady i defekty wynikające z wyeliminowania ze stopów lutowniczych ołowiu.

Dzięki temu firma podejmuje się bardzo trudnych wyzwań- także  na eksport. hp  

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl