Parlament 500 milionów. Przyjdzie czas na stały czas


23-04-2019 15:43:02

Niemal 4 mln Europejczyków wypowiedziało się za zniesieniem konieczności dwukrotnego w ciągu roku przestawiania zegarków (84% biorących udział w dostępnej dla wszystkich obywateli UE ankiecie). O tym, że zmiana czasu niekorzystnie wpływa na zdrowie i gospodarkę, mówią lekarze i ekonomiści. W końcu i europejscy politycy dali się przekonać. Jednak każą nam jeszcze czekać dwa lata, a decyzję, jak pogodzić racje sów i skowronków, pozostawili w gestii państw członkowskich.

Europosłowie zadecydowali (410 głosów za, 192 przeciw, 51 wstrzymujących się), że w 2021 r. zakończy się praktyka przestawiania zegarków o godzinę wiosną i jesienią. Państwa UE, które zdecydują się na zachowanie czasu letniego, powinny dokonać ostatniej zmiany czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 r., natomiast te, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą przestawić zegary w ostatnią niedzielę października 2021 r. W ten sposób europosłowie chcą dać państwom członkowskim więcej czasu na decyzję, w której strefie czasowej pozostać – w pierwotnym projekcie Komisji Europejskiej wszystko miało się rozstrzygnąć już w tym roku. Państwa członkowskie będą zobowiązane powiadomić Komisję Europejską do kwietnia 2020 r., w jakim czasie chcą pozostać.

Posłowie chcą również, aby kraje UE i KE skoordynowały swoje decyzje tak, aby stosowanie czasu letniego w niektórych krajach i czasu zimowego w innych nie zakłóciło rynku wewnętrznego. Jeśli jednak KE uzna, że przewidywane ustalenia czasowe mogłyby znacząco i trwale utrudnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, może przedłożyć wniosek o przesunięcie terminu stosowania dyrektywy o kolejny rok, czyli do 2023 r.

W Polsce czas letni po raz pierwszy wprowadzono w dwudziestoleciu międzywojennym, potem czas zmieniano w latach 1946-49 i 1957-64. Celem było oszczędzanie energii. Obecnie zmiana czasu, związana z kryzysem naftowym w latach 70., obowiązuje nieprzerwanie od 1977 r.

UE po raz pierwszy ujednoliciła uzgodnienia dotyczące czasu letniego w 1980 r., wcześniej krajowe praktyki i harmonogramy dotyczące czasu letniego były rozbieżne. Dyrektywa z 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego nakłada na państwa UE obowiązek przejścia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrót do zimowego czasu w ostatnią niedzielę października.

Dlaczego UE powinna zrezygnować ze zmian czasu? Tak jest zdrowiej i lepiej dla gospodarki. Wyniki badań naukowych, w tym noblistów, pokazują, że zmiany rytmu dobowego tzw. biorytmów, zwiększają ryzyko zawałów i innych chorób, są szczególnie obciążające dla dzieci, osób starszych lub chorych. Jednocześnie przy dzisiejszych technologiach nie przynosi to żadnych korzyści gospodarczych, a wręcz generuje koszty, m.in. w transporcie – komentuje europoseł Andrzej Grzyb (PSL). – Niektóre państwa członkowskie wolałyby więcej czasu na zsynchronizowanie tego procesu. PE odpowiada na te postulaty. Uważam, że lepiej wcześniej niż później, ale lepiej później niż wcale.

Badania sugerują, że oszczędności energii są obecnie marginalne, zwłaszcza że dziś więcej prądu niż żarówki zużywają klimatyzatory. Koszty związane z zatrzymaniem pociągów i lotnisk są ogromne. Ludzie coraz bardziej narzekają na negatywny wpływ zmian czasu na zdrowie. Zaburzenia snu nawet u dzieci wiążą się z otyłością, zaburzeniem funkcji poznawczych, wzrostem ciśnienia. Lekarze obserwują zwiększoną liczbę zawałów serca, gdy ludzie są zmuszani do rozpoczynania i kończenia aktywności w innych godzinach niż te, które są zgodne z ich własnym dobowym rytmem.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Wieczny zegar ATMOS manufaktury JAEGER-LECOULTRE

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl