Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Wanda Olech, Florian Romanowski


23-04-2019 15:53:24

Wanda Olech                     

Prof. dr hab. inż. zootechniki po SGGW. Od wielu lat pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, ponadto przewodniczy Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz przewodniczy Grupie Specjalistów ds. Żubra w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Jest przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Prof. Wanda Olech jest genetykiem specjalizującą się w zarządzaniu populacjami zwierząt w tym chronionych i łownych, zatroskaną o bioróżnorodność i rozwijającą czynną ochronę gatunkową zwierząt. Jest autorytetem w ochronie żubra w Polsce i w Europie. 

Zanim stała się tym autorytetem i wybitnym genetykiem swój rozwój naukowy i zawodowy oparła o krajowe i zagraniczne staże naukowe oraz administracyjne związane ze swoimi specjalnościami. Wiele lat pracowała m.in. w Białowieskim Parku Narodowym,   Ministerstwie Środowiska oraz w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Brała udział w wielu projektach badawczych (niektórymi kierowała) finansowanymi przez KBN, Lasy Państwowe, NCN i środki europejskie. Jest współautorką 10 podręczników oraz autorką ponad  80 oryginalnych artykułów naukowych. Była promotorką 9 prac doktorskich i jako pracownik Katedry Metod Ilościowych prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie. Na SGGW prowadziła i prowadzi wykłady z genetyki populacji, doświadczalnictwa i statystyki. Jest członkiem wielu gremiów naukowych, w tym m.in. rad naukowych parków narodowych, warszawskiego ZOO oraz leśnych kompleksów promocyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Prof. Wanda Olech za swoją działalność naukowo- dydaktyczną i społeczną była wielokrotnie nagradzana m.in. w 2017 r. otrzymała Nagrodę Loreta (przyznawaną przez Lasy Państwowe), a wcześniej Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz kilka nagród Rektora SGGW.

Jej poglądy nie zawsze przypadają do gustu tzw. ekologom, bowiem uważa, że „zwierzętami trzeba zarządzać głową, a nie emocjami”. hp

Florian Romanowski

Mgr inż. geodezji i urządzeń rolnych, absolwent ART Olsztyn, przedsiębiorca z Elbląga. Prezes Zarządu OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu, działacz Stowarzyszenia Geodetów Polskich i FSNT NOT w Gdańsku, był inicjatorem pionierskich opracowań informatycznych w dziedzinie geodezji i kartografii. Laureat wielu prestiżowych nagród za wynalazczość i wdrożenia, w tym złotego medalu z wyróżnieniem na Targach Innova Eureka 2013 (Bruksela) dla projektu „Mówiące mapy”. Uczestniczył w realizacji kilkunastu unijnych programów, głównie w segmencie „Innowacyjna Gospodarka”.

Jest absolwentem Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych na ART. w Olsztynie (1973 r.) i studiów podyplomowych ze specjalnością geodezja gospodarcza. W 1973 r. rozpoczął pracę w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Elblągu. Następnie trafił do Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku i przez 6 lat kierował Zakładem Terenowym w Elblągu. Od 1985 r. z ramienia Irackiej Agencji Budowy Autostrad, nadzorował koreański koncern Hyundai budujący odcinek autostrady łączącej Irak z Syrią. Z ramienia Polservice kierował też pracownią geodezyjną obsługującą turecki koncern ENKA budujący zaporę Bekhme na rzece Wielki Zaab, w Irackim Kurdystanie.

Po powrocie przeprowadził komercjalizację państwowego przedsiębiorstwa (OPGK) i został prezesem zarządu OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu. Wybudował i współtworzył GIS CENTER, w którym uruchomiono nowoczesne laboratoria. Od 2013 r. spółka ma oficjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego, pierwszego w branży.

W latach 2010-2011 był współinicjatorem innowacyjnego unijnego projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych”.

Zarządzana przez inż. Romanowskiego spółka była wielokrotnie wyróżniana w regionalnych i ogólnokrajowych konkursach, m.in. jako „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju”, a Wydział Zarządzania Politechniki Łódzkiej przyznał jej tytuł „Firmy przyjaznej nauce”. W latach 2013-19 pełnił funkcję Przewodniczącego Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl