Felieton. Polska w cyfrze


14-05-2019 20:06:29

Wprowadzaniu na rynek kolejnych generacji telefonów albo wdrażaniu nowych, szybszych standardów przesyłania danych towarzyszą zwykle duże emocje. Zapominamy wtedy, że nowoczesne technologie, aby były w pełni wykorzystane, potrzebują nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego, które jest przygotowane i zdolne do użytkowania nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. Obchodzony co roku Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego jest doskonałą okazją do refleksji nad poziomem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju.

Jak wygląda sytuacja? Aby się dowiedzieć, warto zajrzeć do publikowanych przez GUS raportów „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”. Interesujące są szczególnie dane dotyczące korzystania z nowoczesnych technologii przez przedsiębiorców. W Polsce w 2018 r. udział firm posiadających dostęp do Internetu wyniósł 95,6%, wśród największych firm wynosi ponad 99%. Polski biznes nie wykorzystuje jednak w pełni możliwości, jakie dają nowoczesne usługi, takie jak np. chmura obliczeniowa czy sprzedaż przez internet. Dla przykładu, w ubiegłym roku z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało tylko 11,5% polskich przedsiębiorstw.

Cieszy jednak coraz większa liczba przedsiębiorców załatwiających sprawy przez internet - choć i tutaj chcielibyśmy widzieć znacznie większy odsetek przedsiębiorców kontaktujących się z administracją online. Zgodnie z raportem GUS, w 2017 r. prawie dwie trzecie przedsiębiorstw obsługiwało procedury administracyjne wyłącznie drogą elektroniczną, bez dokumentów papierowych. Korzystanie z e-administracji samodzielnie deklarowało 71,3% przedsiębiorstw, a za pośrednictwem innego podmiotu np. biura rachunkowego – 46,0%.

Raporty GUS na temat społeczeństwa informacyjnego przynoszą interesujące dane na temat dostępu do internetu, liczby firm korzystających z komputera czy też przyjmujących zamówienia online. Czytając te raporty, trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w dobie czwartej rewolucji przemysłowej dostęp do internetu czy posiadanie komputera w firmie to oczywistość. Może już czas, aby zacząć raportować o wykorzystywaniu w polskich firmach sztucznej inteligencji, druku 3D, czy zaawansowanej robotyki?

Andrzej Arendarski, prezes KIG

16-17
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl