Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Katarzyna Bialik-Wąs, Bolesław Krystowczyk


14-05-2019 20:36:00

Katarzyna Bialik-Wąs

Doktor inżynier, absolwentka Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 2009), tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna otrzymała w 2015 r. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki). Adiunkt w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalistka w zakresie zaawansowanych biomateriałów stosowanych w medycynie, a zwłaszcza nowoczesnych opatrunków, podnoszących skuteczność i komfort leczenia.

W 2018 r. została laureatką programu Lider (NCBR). Celem kierowanego przez nią projektu jest opracowanie metody otrzymywania innowacyjnych opatrunków dla osób chorych na łuszczycę. Bio-hybrydowe materiały hydrożelowe dzięki inkorporowanemu systemowi nanonośnik-lek pozwolą w kontrolowany i stopniowy sposób uwalniać substancję czynną na powierzchnię skóry objętej zmianami łuszczycowymi, zapewniając jednocześnie ochronę przed urazami mechanicznymi.

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs ma na swoim koncie 3 udzielone patenty i 6 zgłoszeń patentowych. Brała udział w wielu projektach badawczych, m.in. kierowała projektami dotyczącymi selektywnej adsorpcji białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych oraz kontrolowanych systemów uwalniania leków wykorzystujących mikro- i nanosfery polimerowe zawierające substancję czynną. Za projekt „Otrzymywanie hydrożeli akrylowych modyfikowanych substancjami czynnymi” nagrodzono ją „Kryształkiem Doctusa” przyznawanym za wybitne osiągnięcia naukowe sprzyjające rozwojowi województwa małopolskiego. Rozwiązania opracowane przez zespół badawczy, którego była członkiem, zdobyły ponad 30 medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków. Została laureatką pierwszej nagrody zespołowej w konkursie „Innowacja jest kobietą”. Jest współautorką 13 publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 48 artykułów w innych czasopismach, materiałach konferencyjnych i wydawnictwach monograficznych.

Dużo czasu poświęca na upowszechnianie nauki, pracując m.in. podczas Festiwalów Nauki w Krakowie i Małopolskich Nocy Naukowych. if

Bolesław Krystowczyk

Doktor inżynier geodeta po Technikum Geodezyjnym w Bydgoszczy (1963-1968) i Politechnice Warszawskiej (Wydział Geodezji i Kartografii, 1968-1973). Naukowiec i praktyk z osiągnięciami na styku różnych dziedzin techniki, a w szczególności: geodezji, metrologii i mechaniki. Jest twórcą nowych idei w dziedzinie regulacji geometrii wielkich maszyn w czasie ruchu. Zaproponowane przez niego rozwiązania zostały rozpowszechnionych w wielu krajach dzięki publikacjom, a także poprzez sprzedaż technologii, urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania.

Dorobek inż. Bolesława Krystowczyka jest wykorzystywany m.in. w Indiach (od 2002 r.), Rosji (od 2012 r.) oraz w Chinach (od 2017 r.).    

W 1982 r. uzyskał stopień doktora na macierzystej uczelni. Temat jego pracy doktorskiej „Badania geodezyjne służące do ograniczania wpływu deformacji na poprawność pracy pieców obrotowych” był związany z opatentowanym w 1980 r. wynalazkiem. Jeszcze wcześniej, bo w 1976 r., opracowanie wspomnianej technologii zostało nagrodzone przez prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Technologia ta została wdrożona we wszystkich cementowniach w Polsce i zastosowana w wielu krajach świata, m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Rosji.

W 2002 r. dr inż. Bolesław Krystowczyk za opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru i regulacji maszyn obrotowych w warunkach dynamicznych (HOT KILN ALIGNMENT) uzyskał Nagrodę Ministra Infrastruktury.

Swoje doświadczenie oraz osiągnięcia naukowo-techniczne  upowszechniał i wdrażał we własnej, założonej w 1991 r. firmie Przedsiębiorstwo Geodezyjnych Pomiarów Inżynierskich „GEOSERVEX” sc., która wyspecjalizowała się w świadczeniu usług pomiarowych dla potrzeb przemysłu.

Dr inż. Bolesław Krystowczyk jest działaczem Stowarzyszenia Geodetów Polskich (prezes Oddziału w Bydgoszczy i członek Zarządu Głównego), bardzo cenionym w środowisku geodetów (jest członkiem Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Polskiej Akademii Nauk). Ponadto jest członkiem Kolegium Kapitanów Jachtowych Polskiego Związku Żeglarskiego. hp

16-17
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl