XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej


24-05-2019 19:36:48

Tegoroczna, jubileuszowa  uroczystość wręczenia dyplomów laureatom 45. edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest FSNT NOT, jak zwykle zgromadziła znakomitych przedstawicieli nauki, Federacji, a przede wszystkim wybitną młodzież.

- Olimpiada Wiedzy Technicznej jest początkiem waszej ścieżki rozwojowej.  Myślę, że bardzo udanej, bo już osiągnęliście bardzo dużo. Zawsze podziwiałem jej laureatów, że dają sobie radę z tymi trudnymi zadaniami. To dzieło waszych nauczycieli – opiekunów. Wiedza wpajana młodym ludziom daje widoczne dziś efekty. Bez was tej uroczystości by nie  było – powiedział prof. Stefan Góralczyk, wiceprezes Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT, na uroczystości. - To jest pierwszy etap w waszym już dorosłym życiu, rozwoju oraz osiągnięciach zawodowych, a myślę, że również i w naukowych. Życzę wam, byście – wykorzystując swoją wiedzę – kontynuowali naukę na studiach, a następnie jak najwięcej osiągnęli w życiu. I uśmiechali się, bo uśmiech otwiera bramy!

Następnie przywitał gości: prof. dr. hab. inż. Stanisława Wincenciaka, prorektora Politechniki Warszawskiej, przewodniczącego Komitetu Głównego OWT, dr. inż. Pawła Fabijańskiego, sekretarza naukowego OWT, prof. Czesława Waszkiewicza, członka Rady Głównej Towarzystwa Kultury Technicznej, Edytę Demby-Siwek, dyrektor Departamentu Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP i Magdalenę Polak, zastępcę dyrektora ds. kształcenia zawodowego Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie, pierwszego na liście rankingowej Perspektyw w 2019 r. Dodam, że były też Magdalena Borek-Daruk, wiceprezes Wydawnictwa SIGMA-NOT (a nie, jak napisałem w wersji papierowej - Anna Rybacka-Dybcio, za co obie Panie przepraszam) i Magdalena Polak, zastępca dyrektora ds. kształcenia zawodowego Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie, pierwszego na liście rankingowej Perspektyw w 2019 r.

Zachęty  akademickie

Uroczystość poprowadził ze swadą i na luzie Janusz M. Kowalski, zastępca kierownika Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Rozpoczął od poinformowania zebranych przypomnienia zebranym, że są w Warszawskim Domu Technika - gmachu, który powstał w 1906 1905 r. z inicjatywy i składek członków Stowarzyszenia Techników Polskich w Warszawie. - Od początku aż do dziś służy środowisku inżynieryjnemu. Jest siedzibą władz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (oraz większości sfederowanych stowarzyszeń), której tradycje sięgają 1835 r., kiedy to generał Józef Bem, również inżynier wojskowy, założył w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie.

Prof. Wincenciak przypomniał laureatom, że zostaną przyjęci na dowolnej uczelni technicznej, na dowolny kierunek studiów. – Uczelnie, które muszą się przygotować do nowych regulacji i nowych dyscyplin, więc bardziej lub mniej się zmienią, też rywalizują o was. Zapewne dokonacie rozsądnego wyboru. Z doświadczenia wiem, że po dwóch latach studiów spotkacie się z ofertami różnych firm, które szukają najlepszych, by ich zatrudnić. I często po pierwszym stopniu studiów dają się kupić firmie. Nie dajcie się skusić. Należy zrobić drugi stopień. A następnie szybko doktorat, żeby pójść w świat biznesu, przemysłu z bagażem dużych osiągnięć, potwierdzających wasze możliwości, które macie, które wykazaliście. Podziękował nauczycielom – opiekunom z „kuźni”, gdzie się kształci dobrze, bo OWT nie da się zmieścić w jednym przedmiocie, zwłaszcza w liceach ogólnokształcących. – Z wieloma się znam od lat, spotykamy się, rozmawiamy. Widzę ich troskę, by uczniom przekazać więcej niż wynika z minimum.

Wieloletnim sponsorem OWT - darczyńcą, jest Urząd Patentowy RP. Jego prezesem jest dr Alicja Adamczak, której mąż - prof. Stanisław Adamczak, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej, jest członkiem Komitetu Głównego OWT. W jej Reprezentowała go zastępstwie laureatom i ich opiekunom pogratulowała Edyta Demby-Siwek, której mama jest nauczycielką. W swoim wystąpieniu powiedziała:– Wiem ile trudu wymagało byście państwo znaleźli się w tym miejscu. Celem Urzędu jest udzielanie ochrony patentowej na wynalazki i mam nadzieję, że wśród laureatów – czego wam życzę - są przyszli a)wynalazcy. Jednym z prezentów ufundowanych przez Urząd Patentowy jest wydana na jego 100-lecie książka Sławomira Łotysza „Polscy wynalazcy. Sylwetki 100 najznakomitszych polskich wynalazców”. Mam nadzieję, że w następnych wydaniach znajdą się dzisiejsi laureaci. W podstawówce byłam laureatką olimpiady fizycznej, ale poszłam na studia humanistyczne.

Opiekunowie jak kowale

Co roku pojawiają się te same nazwiska opiekunów, którzy mają po kilku laureatów. Tak też jest w tej edycji. A wśród znakomitych „kowali” są też Nauczyciele Roku, jak np. nieobecny na uroczystości Marek Golka, który prowadzi koła zainteresowań dla różnych grup wiekowych: w liceum fakultety - 2 godz. zajęć lekcyjnych i godzina laboratorium tygodniowo.

Opiekunem trzech laureatów jest Andrzej Łanuszka: - Nie ukrywam, że jest to naprawdę ciężka praca, ale dająca ogromnie dużo satysfakcji. Nie tylko nad uczniami, ale również nad sobą, bo człowiek ,musi się rozwijać. Ale dzięki temu jest na bieżąco ze wszystkim  co jest związane z techniką i ma dużo satysfakcji Prowadzę kółko, na które kiedyś uczęszczało kilkudziesięciu uczniów – dziś kilkunastu z różnych poziomów. Wyłapuję potencjalnych kandydatów, najlepsze talenty i staram się te diamenty szlifować. Uczyłem przedmiotów elektronicznych. Obecnie jestem emeryturze, ale wciąż praca ze zdolnym uczniem zajmuje mi najwięcej czasu i daje najwięcej radości.

Po dwóch laureatów mają Barbara Czerska i Sławomir Lichota.

Oczywiście można dyskutować na ile sukcesy uczniów są ich zasługą, bo z niezdolnego nic się nie da wykrzesać. a trzech laureatów nie miało opiekunów, ale uważam, że odgrywają oni niekwestionowana rolę. Są „latarniami morskimi”,  mentorami podpowiadającymi właściwy kierunek intelektualnej ewolucji.

Wielokrotni laureaci

Wielu laureatów jest też laureatami lub finalistami m.in. OWT, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, „Euroelectra”, Olimpiad Innowacji Technicznych i Wynalazczości; Fizycznej; Geograficznej i Lingwistyki Matematycznej oraz konkursów: matematycznego Mat@ndo, Politechniki Wrocławskiej, AGH, Politechniki Warszawskiej.

I tak Jakub Piech jest m.in. finalistą XLIII i laureatem XLIV OWT ((VI miejsce). W tym roku zajął I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelectra oraz II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Świetny jest też w… dyktandach. – Wystarczy mieć pasję, starać się być najlepszym w tym co się robi i się rozwijać. Interesują mnie elektronika, odnawialne źródła energii i samochody elektryczne. Myślę o studiach na AGH lub Politechnice Gdańskiej, ale jeszcze się nie zdecydowałem. Podobnie jeśli chodzi o kierunki – rozważam elektrotechnikę, energetykę lub elektronikę i telekomunikację. O wakacjach też jeszcze nie myślę.

W 2010 r. inny uczeń Stefani Pawłowskiej zajął II miejsce. – Sukcesy odnoszą uzdolnieni i pracowici uczniowie, zainteresowani daną dziedziną nauki. Uczę przedmiotów zawodowych. Jakub w II klasie zaczął intensywnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach i samodzielnie pracować nad tymi zagadnieniami, nad którymi należało posiedzieć. Moi uczniowie od 2006 r. są w finałach olimpiad, niekiedy ich laureatami.

Jej i laureatowi pogratulował, życząc niesłabnącej wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań i dalszych sukcesów, prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak z Politechniki Łódzkiej, przewodniczący łódzkiej Rady FSNT-NOT, którego list odczytała dr inż. Ewa Korzeniewska, wieloletni członek łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT.

Z kolei Krzysztof Druciarek jest m.in. dwukrotnym laureatem Olimpiady Fizycznej i OWT, konkursu AGH oraz podwójnym finalistą Olimpiad Matematycznej i Astronomicznej, stypendystą  Ministra Edukacji Narodowej. – Od małego interesują mnie rzeczy „ścisłe”, ale nie przesiaduję nad nimi i nie kuję. To moja pasja. Po prostu, matematyka i fizyka przychodzą mi bardzo łatwo – większość swojej pracy zrobiłem już w gimnazjum, choć skupiałem się też w I i II klasie liceum – w III pracowałem już nieco luźniej. W listopadzie 2018 r. odbył 2-tygodniowy staż w Międzynarodowym Ośrodku Badań Jądrowych CERN. - Jako laureat Olimpiady Fizycznej otrzymałem propozycję stażu w CERN-ie, którego ogromne „miasteczko” będę długo pamiętał. W ponad 20-osobowej grupie Polaków, połowa była laureatami Olimpiady Fizycznej. Wraz w innym stypendystą pracowałem w Departamencie Informatyki (Computer Science) nad opracowaniem „mapy połączeń”: kto z kim w CERN-ie dzieli się informacjami, kto komu udostępnia je przez internet. Z Cambridge University dostałem ofertę studiowania - wybrałem kierunek Computer Sciece and Physics. Nie odchodzę więc od zainteresowań fizycznych. Moim hobby jest sport: koszykówka, w którą gram od podstawówki, bieganie przełajowe, pływanie i żeglarstwo – w tym roku zamierzam uzyskać patent sternika morskiego. Ale innych planów wakacyjnych jeszcze nie mam, choć na pewno gdzieś pojadę: może z rodzicami i znajomymi w góry.

Ewenementem jest Władysław Sowul, który jest wolnym słuchaczem MEL PW, a laureatem OWT został dzięki samodzielnej pracy. Kiedy po maturze zostanie przyjęty na studia, to zdane egzaminy zostaną mu zaliczone. Interesuje się lotnictwem. Latem uprawia surfing, więc pojedzie na Mazury.

- W obu grupach wyraźnie widać gdzie jest bardziej potrzebna wiedza zawodowa, a gdzie wystarczy dobre liceum – mówi prof. Stanisław Wincenciak. – Poziom laureatów trudno ocenić, bo jest to kwestia względna. Nie można powiedzieć, że w danej edycji zadania są łatwiejsze bądź trudniejsze. Można się zastanawiać czy były bardziej lub mniej typowe. W stosunku do lat poprzednich nie widzę różnicy. Owszem, kiedy szkoły się zmieniały, a na maturze nie było matematyki, to obserwowaliśmy pewien „dołek”.

Jeśli chodzi o dalszą edukację, to laureaci najczęściej deklarują chęć studiowania na UW (informatyka), AGH (automatyka i robotyka), WAT (lotnictwo i kosmonautyka) oraz Politechnikach: Warszawskiej (MEL), Gdańskiej, Wrocławskiej (automatyka i robotyka) i Poznańskiej (automatyka i robotyka).

Niestety, aż 16 laureatów deklaruje, że nie czyta żadnej prasy technicznej. A ci, którzy to czynią, wymieniają: The MagPi Magazine, Elektronikę Praktyczną, Komputer Świat, Młody Technik, Lotnictwo, Przegląd Techniczny.

Jeszcze gorzej jest z deklaracjami laureatów odnośnie do przynależności do klubów organizacji młodzieżowych, naukowych, technicznych i specjalistycznych.

Parterem wspierającym XLV edycję OWT jest Fundacja Grupy ADAMED.

Tekst i zdjecia: Jerzy Bojanowicz

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest m.in.: budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia, rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, kształtowanie postaw społecznych uczniów oraz rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji. Natomiast nauczycielom daje ona możliwość kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu, podnoszenie kompetencji pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną oraz współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni.

***

W zawodach I stopnia (eliminacje szkole) 45. edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej wzięło udział 7312 uczniów z 398 szkół. W zawodach II stopnia (eliminacje okręgowe) - 624 ze 170 szkół, a w zawodach III stopnia (finał), które odbyły się w połowie kwietnia w Kaliszu – 63 uczniów z 39 szkół, spośród których wyłoniono – w obu grupach – 24 laureatów. Od początku dyplomy laureatów OWT, łącznie z tegorocznymi, otrzymało 928 uczniów.

 

LAUREACI XLV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ rok szkolny 2018/2019

Grupa mechaniczno-budowlana:

I. Krzysztof DRUCIAREK - 91 pkt. (XIII Liceum Ogólnokształcące
w Szczecinie, opiekun Marek Golka), II. Paweł JACAK – 88 pkt. (II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach), III.. Władysław SOWUL - 86 pkt. (I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach), IV. Paweł DRABAREK - 84 pkt. (II LO im. Mieszka I w Szczecinie, Ryszard Pliński), V. Michał GÓRECKI – 81 pkt. (I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, Mariusz Sobczak), VI. Franciszek BIEL – 80 (VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Sławomir Lichota), VII. Radosław JURECKI – 79 pkt. (I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, Kamil Kamiński), VIII. Natalia POTOCKA – 78 pkt. (I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, Mariusz Sobczak), IX. Wojciech SĘK – 76 pkt. (XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, Marian Bąk), X. Karol ZAGRÓDKA – 75 pkt. (II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach), XI. Michał ROMANOWSKI – 74 pkt. (VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Sławomir Lichota).

Grupa elektryczno-elektroniczna:

I. Jakub PIECH – 93 pkt. (ZS Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, opiekun Stefania Pawłowska), II. Grzegorz KUKIEŁKA – 78 pkt. (ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, Andrzej Łanuszka), III. Franciszek KRAJEWSKI – 76 pkt. (ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, Andrzej Łanuszka), IV. Marcin PIĄTEK – 69 pkt. (ZS Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, Barbara Czerska), V. Krzysztof RYCHLEWICZ – 67 pkt. (ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, Andrzej Łanuszka) i Mateusz DĄBROWSKI – 67 pkt. (ZS Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, Barbara Czerska), VI. Jakub ŁASTOWIECKI – 64 pkt. (Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, Jerzy Szyszko), VII. Mateusz TYL – 60 pkt. (ZSP – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, Artur Szczęsny) i Wiktor NOWACKI – 60 pkt. (ZS Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Stanisław Sitek), VIII. Łukasz WAC – 58 pkt. (Technikum Komunikacyjne nr 25 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, Andrzej Drwal), IX. Adam STACHERSKI – 57 pkt. (ZS Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, Jolanta Sobieraj), X. Jan MARCINIAK – 56 pkt. (IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, Maciej Wiśniewski) i Wojciech RAFA – 56 pkt. (ZSTiO im. Marii Skłodowskiej-Curie Technikum nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, Bernard Baron).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej Stefan Góralczyk, Jakub Piech, Stefania Pawłowska, Edyta Demby-Siwek i Stanisław Wincenciak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej Stefan Góralczyk, Edyta Demby-Siwek, Stanisław Wincenciak i Krzysztof Druciarek

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl