Co pan na to, inżynierze? „Przegląd” Prymusem


24-05-2019 20:50:03

Celem organizowanego przez Towarzystwo Kultury Technicznej konkursu Numerus Primus inter Pares jest wyłonienie najlepszego z najlepszych czasopisma technicznego oraz popularnonaukowego z poprzedniego roku kalendarzowego upowszechniającego wiedzę i kulturę techniczną.

***

Jury XXXII edycji konkursu, powołane przez Radę Główną TKT w składzie: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, wiceprezesa TKT, przewodniczący oraz mgr inż. Marek Bielski i mgr inż. członkowie i Janusz M. Kowalski – sekretarz, wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską zgłoszonych 24 czasopism. W grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę tytuł „Numerus Primus inter Pares” przyznało „Przeglądowi Technicznemu” za numer 24/2018, a wyróżniło: „Biuletyn Informacyjny Wrocławskiej Rady FSNT-NOT” i wydawane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową czasopismo „Tarnowskie Colloquia Naukowe” (nr 1/2018).

W grupie czasopism specjalistycznych nagrodziło „Przegląd Włókienniczy - Włókno Odzież Skóra” (nr 6/2018), którego wydawcą jest SIGMA NOT”, a wyróżniło  – wydawany przez SIMP od 1928 r. „Przegląd Spawalnictwa” (nr 8/2018).

***

Laureatom dyplomy wręczono w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystości zakończenia XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej. boj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu od lewej: Janusz M. Kowalski, Czesław Waszkiewicz, Jerzy Bojanowicz, Magdalena Borek –Daruk (członek Zarządu SIGMA-NOT), Grzegorz Maszer i prof. Stefan Góralczyk (wiceprezes FSNT- NOT).

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl