Giełda wynalazków i projektów. Ku oczywistym zyskom


24-05-2019 20:59:41

Tegoroczne sukcesy polskich wynalazków na wystawach zagranicznych i krajowych zapowiadają "urodzajny" rok innowacyjności. Do kilku renomowanych uczelni i instytutów, które od lat przywożą medale z konkursów dołączają coraz częściej jednostki z regionów raczej rolniczych niż przemysłowych. Ośrodki te występują często z rozwiązaniami dedykowanymi potrzebom regionu, co jest doceniane.

Od kilku lat taką aktywność innowacyjną wykazuje Politechnika Lubelska. Z projektów tam powstających staramy się co roku wybierać kilka ciekawszych. Tym razem też jest okazja: podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „Geneva Inventions” zostały nagrodzone dwa wynalazki lubelskich naukowców: mechanizm regulacyjny cylindra nastawnego wytłaczarki jednoślimakowej oraz mobilne urządzenie plazmowe. Oba praktyczne i ciekawe, niewątpliwie warte zainteresowania potencjalnych producentów, a zwłaszcza użytkowników, dla których realne zyski z tych wynalazków muszą być oczywiste.

Inteligentne wytłaczanie

Mechanizm regulacyjny cylindra nastawnego wytłaczarki jednoślimakowej przyjechał ze złotym medalem. To rozwiązanie naukowców z Polski i Portugalii, opracowane w ramach projektu Newex. Projekt en wart jest uwagi, bo to nowa forma współpracy ośrodków z różnych państw w celu rozwiązania jakiegoś praktycznego problemu Tu celem jest też wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie projektowania i budowy wytłaczarek między wszystkimi uczestnikami procesu. co umożliwiło opracowanie, zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie wytłaczarki jednoślimakowej, charakteryzującej się nietypowymi innowacjami takimi jak m.in.: rowkowana strefa zasypu o zmiennej geometrii rowków, obrotowa część cylindra napędzana mechanicznie i specjalistyczna geometria ślimaka. Problemem w takich urządzeniach, który właśnie ten projekt rozwiązuje są wahania przepływu materiału spowodowane nieregularnym jego transportowaniem. Jest to urządzenie o szerokich możliwościach zmian parametrów tłoczenia, więc może być stosowane w bardzo wielu dziedzinach.

Wytłaczarki ślimakowe znajdują zastosowanie w przetwórstwie materiałów polimerowych, żywności i związków farmaceutycznych. Możliwość uzyskania cylindra bez rowków w początkowej fazie wytłaczania zmniejsza opór przepływu tworzywa, co pozwala na zastosowanie silnika napędowego ślimaka o mniejszej mocy. Ułatwione jest usuwanie zalegającego w rowkach materiału. Projektem kierował prof. Janusz Sikora z Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Wydziału Mechanicznego PL.Projekt NewEX potrwa do końca 2020 r.

Plazma uratuje rośliny

Innym medalowym rozwiązaniem z Genewy jest „Urządzenie plazmowe do zabezpieczania ran drzew i krzewów". Wcześniej autorzy - doktoranci Michała Kwiatkowski i Piotr Terebuna pracujący pod kierownictwem prof. Joanny Pawłat na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PL zostali laureatami konkursów krajowych. Plazma niskotemperaturowa nie tylko "leczy" rośliny; przyspiesza także kiełkowanie nasion, poprawia proces formowania się kallusa (czyli swoistej blizny na uszkodzeniach roślin) co pozytywnie oddziałuje na gojenie ran po zabiegach pielęgnacyjnych oraz na ich ukorzenianie. Już w 2013 r. naukowcy z Politechniki Lubelskiej w ramach programu współpracy międzynarodowej KORANET  podjęli prace nad urządzeniem plazmowym, które można będzie wykorzystywać do oczyszczania i odkażania różnych powierzchni, gleby czy wody. Koordynatorem europejskiego projektu była prof. Henryka Stryczewska.

Obróbka plazmowa redukuje chorobotwórczą mikroflorę oraz wydłuża przydatność do spożycia świeżych soków niepasteryzowanych. Jest to ważne szczególnie w gospodarstwach ogrodniczych i sadowniczych, ubiegających się o certyfikaty upraw ekologicznych i nie mogących stosować chemicznych środków ochrony roślin. Urządzenie generujące zimną plazmę składa się z kompaktowego reaktora w plecaku i umieszczonej w lekkiej obudowie głowicy plazmowej. W wyniku wyładowania elektrycznego następuje jonizacja gazu i generowane są czynniki aktywne wpływające pozytywnie na materiał biologiczny. Badania potwierdzające lecznicze działanie przeprowadzono wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. Potencjalnymi odbiorcami mogłyby być przedsiębiorstwa szkółkarskie, sadownicy czy właściciele upraw ekologicznych. Jeszcze istotniejsze efekty zyskaliby producenci nasion, kiełków, soków oraz innych produktów spożywczych.

jaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład nowoczesnej wytłaczarki przemysłowej

 

 

 

 

 

 

 

Głowica urządzenia plazmowego

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl