Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Piotr Pawlak, Cezary Rokicki


24-05-2019 21:12:39

Piotr Pawlak

Mgr inż. energetyk po Politechnice Poznańskiej, menedżer energetyki cieplnej, prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Inowrocławiu. Laureat Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” organizowanego przez związki zawodowe, pod patronatem Prezydenta RP. Prowadzi edukację ekologiczną młodzieży ze szkół Inowrocławia i okolicy. Działalnością firmy ograniczającą szkodliwe emisje przyczynił się niewątpliwie do tego, że Uzdrowisko Inowrocław – zdaniem niezależnych ekspertów oceniających pomiary jakości powietrza uchodzi za najmniej zanieczyszczoną miejscowość uzdrowiskową w Polsce.

Obecny prezes spółki komunalnej ZEC Piotr Pawlak rozpoczynał swoją edukację techniczną w Technikum Elektronicznym w Inowrocławiu. Następnym etapem tej edukacji był Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej z ukierunkowaniem na energetykę cieplną. Po uzyskaniu tytułu inżyniera (1997 r.) podjął pracę w firmie serwisowej troszczącej się o urządzenia najbardziej znanych marek związanych z ciepłownictwem. W pewnym okresie serwisował także duże centrale klimatyzacyjne.

W 2005 r. ukończył studia II stopnia na Politechnice Poznańskiej, został ojcem i postanowił osiąść w rodzinnym mieście. Pracę w ZEC Inowrocław rozpoczynał od stanowiska mistrza Działu Elektrycznego i stopniowo awansował, przy okazji poznając kolejne działy. Będąc głównym energetykiem, w lipcu 2017 r. został powołany na stanowisko Dyrektora- Prezesa Zarządu.

Uważa, że wcześniejsze doświadczenia w firmie serwisowej, a zwłaszcza ponad 10–letni staż na stanowiskach technicznych w Ciepłowni pozwalają mu dobrze wykonywać obowiązki szefa firmy, bo zna ją „od podszewki”, a ponadto wie jakie rozwiązania można stosować, aby była doskonalszą.

Ma świadomość, że przy produkcji ciepła energetyka węglowa staje się coraz droższa i dlatego stopniowo wprowadza innowacje umożliwiające korzystanie z energii słonecznej i wiatrowej, zwłaszcza w dzielnicach miasta odległych od centrum. hp

Cezary Rokicki

Mgr inż. ogrodnik po Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Przyrodniczych w Skierniewicach, współwłaściciel 15 hektarowego gospodarstwa sadowniczego w Białej Rawskiej, prowadzonego w oparciu o integrowaną produkcję owoców, posiadającego certyfikat Global GAP. Kontynuator tradycji sadowniczych w czwartym pokoleniu, a jednocześnie wdrażający najnowsze techniki i technologie sadownicze w nasadzeniach, uprawie i ochronie sadów oraz przechowalnictwie owoców. Integruje środowisko sadowników współtworząc grupę producencką Raj Fruitis. Wyłoniona z ogrodników trzech województw elitarna grupa 70 producentów Perfect Fruitis stawia sobie za cel produkcję jabłek bez pozostałości zbędnych substancji oraz zwiększenie wyraźne udziału jabłek deserowych w całkowitej produkcji tych owoców.

Cezary Rokicki sadownictwo ma w genach. Obecne gospodarstwo sadownicze „Sad Rokicki”, które prowadzi wspólnie z rodzicami Grażyną i Janem Rokickimi zakładał blisko 100 lat temu jego pradziadek na 2,5 ha powierzchni i były to wysokopienne jabłonie – kosztele i antonówki. Obecny sad ma powierzchnię 15 ha, a średnioroczne plony wynoszą 50 t. owoców z ha odmian: Jonagored Supra, Champion, Gala, Ligol oraz Red Jonaprince.

Gospodarstwo „Sad Rokicki” blisko współpracuje z placówkami naukowymi i oświatowo- doradczyni takimi jak: Instytut Praktycznego Sadownictwa Sp. J. Robert Sas, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach i Uniwersytetem Warszawskim. Blisko współpracuje także z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Na terenie gospodarstwa odbywają praktyki uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, a Wydział Ogrodnictwa SGGW organizuje tu zajęcia terenowe dla swoich studentów. Gościnnie bywają także uczestnicy wycieczek zagranicznych dla profesjonalistów.Państwo Rokiccy odebrali już wiele prestiżowych nagród w konkursach krajowych i z regionalnych, w tym: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, AgroLiga (pierwszy Wicemistrz Krajowy 2017),Wzorowy Ogrodnik 2018 i Rolnik - Farmer Roku 2019. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl