Polski inżynier liderem przyszłości


14-06-2019 17:41:06

Wysokie tempo wzrostu gospodarczego, chętni do pracy, dobrze wykształceni ludzie, coraz lepsza infrastruktura – to największe atuty polskiej gospodarki. Polski inżynier to marka ceniona w świecie. Ci, którzy zostali w kraju, decydują o sile gospodarki, a ci, którzy wyjechali lub od zawsze mieszkają za granicą – o jej renomie. Do wielkiego programu modernizacji Polski potrzebujemy i jednych, i drugich.

Na każdym spotkaniu z udziałem Polonii zachęcamy rodaków, by wykorzystali swoje kontakty i wiedzę dla rozwoju Ojczyzny. Jeśli nie przez powrót do Polski, to np. przez inwestycje, pracę przy projektach naukowych i biznesowych czy promocję kraju. Okazją do takiego apelu jest Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i Kongres Techników Polskich. Zachęcamy inżynierów i techników, by „postawili drugą nogę w naszym kraju”, bo Polska rozwija się nadzwyczaj szybko i mamy mnóstwo projektów, do realizacji których potrzebna jest techniczna wiedza. Szczególnie teraz, gdy splata się wiele korzystnych dla Polski czynników.

Jesteśmy jednym z liderów wzrostu gospodarczego w UE. Polska pozostanie w najbliższych latach na ścieżce szybkiego rozwoju. Nasze prognozy mówią, że w tym roku PKB może urosnąć nawet o 4,5%. Mamy rekordowo niskie bezrobocie i szczyt inwestycji finansowanych z UE. Tworzymy przyjazne otoczenie regulacyjne dla inwestorów, np. Konstytucję Biznesu czy ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. To działania widoczne na świecie. Pozytywne sygnały płynące z polskiej gospodarki zostały docenione przez międzynarodowe agencje ratingowe i instytucje gospodarcze, które konsekwentnie od kilku miesięcy podnoszą prognozy rozwoju dla Polski - w tym i przyszłych latach. W maju zrobiły to Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Jednym z filarów, na których opieramy rozwój Polski, jest inteligentna reindustrializacja gospodarki. Interesuje nas większy transfer wiedzy, know-how oraz wzrost udziału najbardziej zaawansowanych technologii i finansowanie prac b+r w Polsce. To założenia strategii średniookresowej dla Polski, Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, które konsekwentnie realizujemy.

To, jakich wyborów dokonuje rząd, najlepiej widać w Programie Inteligentny Rozwój wspierającym badania oraz innowacje ze środków polityki spójności UE. W obecnej perspektywie finansowej to 8,6 mld euro. Program finansuje inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, kapitale ludzkim oraz ich gospodarczym wykorzystaniu. Zachęcamy liderów nauki i biznesu do rozszerzenia działalności b+r w Polsce, udziału w projektach mających na celu rozwój gospodarki cyfrowej oraz Internetu Wszechrzeczy.

Innowacyjność to słowo klucz w UE. Oryginalny pomysł, możliwość sfinansowania, a potem wdrożenie do praktyki rynkowej to triada, która decyduje o konkurencyjności gospodarki. Polska nie jest liderem w rankingach innowacyjności, ale systematycznie pnie się w górę. Czy tego chcemy, czy nie, czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem. Jej efekty widzimy w coraz większej automatyzacji i sprawniejszych systemach przetwarzania danych. Może spowodować wiele zmian związanych m.in. z wprowadzeniem nowych technik modelowania, wytwarzania wyrobów budowlanych, a także projektowania i wznoszenia budynków, co będzie miało jednoznaczne konsekwencje także dla branży budowlanej i architektonicznej. Dodatkowym elementem innowacyjności wyrobów budowlanych, wychodzącym poza ich właściwości techniczne, jest np. możliwość recyklingu i ponownego wytworzenia produktu o równie dobrych parametrach – gospodarka o obiegu zamkniętym.

Tak jak raczej nie stworzymy uprawy róż na pustyni, tak nawet najlepsze innowacje nie zostaną wdrożone, jeśli prawo i procedury nie będzie sprzyjało inwestycjom i przedsiębiorczości. W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przygotowujemy rozwiązania w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego, dalszego określania standardów techniczno-budowlanych dla budynków, a także wdrożenie nowoczesnych technik projektowania i modelowania w budownictwie. Prowadzenie budowy w oparciu o BIM (Building Information Modeling) skraca czas realizacji projektu, eliminuje błędy projektowe już na wczesnym etapie i daje pełniejszą kontrolę nad przebiegiem i kosztami inwestycji. BIM może stanowić przyszłość inżynierii budowlanej. Polska w zakresie BIM jest na początku drogi. Głęboko jednak wierzę, że rozwiązania legislacyjne, zarówno wprowadzone w życie, jak i te, nad którymi prace w ministerstwie jeszcze trwają, wyjdą naprzeciw oczekiwaniom rynku budowlanego i będą stanowić silny impuls do dalszego wzmacniania pozycji Polski w światowej gospodarce.

Muszę też wspomnieć o wielkiej społecznej zmianie, jakiej dokonujemy dla przyszłości także dzięki inżynierom. Rządowy program Dostępność Plus to pierwsze kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach, m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Można powiedzieć, że opiera się na pracy inżynierów, bo jego głównym założeniem jest dostosowanie przestrzeni publicznej do wymagań wszystkich obywateli. Zmiany wprowadzamy w architekturze, transporcie, edukacji, służbie zdrowia, cyfryzacji, usługach, konkurencyjności i koordynacji działań na rzecz dostępności. Zmieniamy też programy kształcenia na uczelniach i szkolimy różne grupy zawodowe w praktycznym zastosowaniu uniwersalnego projektowania. To polscy inżynierowie są w tym programie liderami przyszłości.

Zachęcamy wszystkich, także tych, którzy aktualnie są na emigracji, by włączyli się w pozytywne zmiany w Polsce. Wiele pomysłów i projektów ma szansę na finansowanie, bo fundusze europejskie na innowacyjne projekty i inwestycje płyną do nas szerokim strumieniem.

Naszym inżynierom przyszłości – uczestnikom Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i Kongresu Techników Polskich – życzę owocnych obrad.

dr inż. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl