Nowa jakość kształcenia w akademii węgla i stali w XXI wieku


14-06-2019 17:49:28

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor AGH, przewodniczący KRPUT i moderator sesji "Inżynierowie przyszłości w 100-lecie odzyskania Niepodległości".

Krajowa gospodarka coraz bardziej potrzebuje inżynierów. Widzimy to chociażby po ogromnym zapotrzebowaniu, jakie sygnalizują nam przedstawiciele firm i zakłady przemysłowe, z którymi współpracujemy. W ostatnich latach najbardziej rozchwytywani są oczywiście specjaliści z zakresu IT i wszelkich dyscyplin okołoinformatycznych, w tym telekomunikacyjnych.

Inżynier przyszłości w pełni potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, a praca zespołowa nie jest mu obca. Na barkach inżyniera często spoczywa duża odpowiedzialność związana z podejmowaniem decyzji, co jest także okazją do nowych odkryć i doświadczeń.

Przemysł, a także cały rynek pracy potrzebują dzisiaj pracowników bardzo „elastycznych”. Z jednej strony nasi inżynierowie i absolwenci są mocno wyspecjalizowani, ale z drugiej strony firmy wciąż oczekują od nich poszerzania kompetencji i gotowości do podjęcia nowych wyzwań zawodowych. Między innymi dlatego tak dużym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe. AGH w swojej ofercie ma ponad sto kierunków takich studiów.

Kształcenie inżynierów oznacza dla uczelni ciągłą współpracę z firmami i przemysłem, co bardzo procentuje. Przede wszystkim studenci już podczas studiów mogą poznać specyfikę firm, odbywając praktyki zawodowe. Często firmy współtworzą z uczelnią pracownie i laboratoria, czego wiele przykładów można znaleźć w AGH. Dzięki temu w murach uczelni da się stworzyć warunki, w jakich na co dzień pracują inżynierowie w największych przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych na świecie.

Z badań naszego Centrum Karier wynika, że pracodawcy poszukują inżynierów nie tylko z rozległą wiedzą, ale także z umiejętnościami komputerowymi, językowymi czy interpersonalnymi. Preferowane jest doświadczenie zawodowe zdobyte przez studentów w trakcie praktyk i staży. Podsumowując, można stwierdzić, że inżynierowie przyszłości to absolwenci dobrze wykształceni, kreatywni, chcący uczyć się przez całe życie zawodowe.

Obecnie kształcenie inżynierów jest drogie. Wymaga profesjonalnej kadry, zaplecza laboratoryjnego, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Tymczasem wiele nowych szkół wyższych stara się spełnić jedynie wymogi formalne, pozwalające nadać tytuł zawodowy inżyniera. Pomimo tego w obecnej sytuacji pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na dyplom renomowanej uczelni.

Od 100 lat Akademia Górniczo-Hutnicza działa w służbie kraju. Takie też były początki AGH – w Galicji grupa Polaków wizjonerów naciskała na zaborców o utworzenie w Krakowie uczelni kształcącej kadry dla potrzeb przemysłu ciężkiego. Niestety, I wojna światowa zatrzymała ten proces. O potrzebie i znaczeniu powstania naszej uczelni niech świadczy fakt, że niespełna pięć miesięcy po odzyskaniu niepodległości, 8 kwietnia 1919 r. Rząd RP pod przewodnictwem Ignacego Paderewskiego podjął uchwałę o utworzeniu Akademii Górniczej, a Naczelnik Państwa Marszałek Piłsudski uroczyście zainaugurował jej działalność 20 października 1919 r.

AGH kształciła kadry inżynierskie dla rozwijającej się gospodarki całego kraju, zarówno w okresie międzywojennym, jak i po II wojnie światowej. W całej Polsce widoczne są ślady działalności absolwentów AGH, we wszystkich tych miejscach, gdzie polska gospodarka się tworzyła. Uczelnia rozwijała myśl naukową szczególnie w dziedzinach nauk ścisłych, nauk o Ziemi, nauk technicznych i nauk społecznych, dla tworzenia krajowego zaplecza naukowego i rozwojowego. Dlatego można dzisiaj wskazać w Polsce uczelnie, które powstały na bazie potencjału naukowego i kadrowego AGH, a w wielu z nich pracują zespoły mające swoje korzenie właśnie w Akademii.

Od 50 lat trwa nieprzerwanie zmiana trendu rozwojowego naszej uczelni. Działalność w zakresie dyscyplin związanych z przemysłem ciężkim utrzymujemy, ale na poziomie niezbędnym dla gospodarki. Równolegle rozwijamy dyscypliny związane z nowoczesnymi gałęziami gospodarki: elektroniki i automatyki, telekomunikacji, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii biomedycznej czy pozyskiwania energii. Prowadzimy również badania w obszarze nauk humanistycznych nad społecznymi aspektami rozwoju techniki.

IV Zjazd Inżynierów Polskich oraz XXVI Kongres Techników Polskich, które odbywają się w tym roku w Krakowie, m.in. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej, to doskonała okazja do dyskusji na temat kształcenia inżynierów w Polsce. Integracja i wymiana doświadczeń między specjalistami z kraju oraz mieszkającymi i pracującymi poza jego granicami powinny być głównym celem spotkań w ramach zjazdu.

Jestem przekonany, że tegoroczne spotkanie odniesie podobny sukces jak poprzednie edycje, a uczestnicy, dzięki wymianie wiedzy w trakcie konferencji i nawiązanym kontaktom, przyczynią się do rozwoju gospodarczego kraju.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl