Informatyka – globalny rynek pracy


14-06-2019 18:28:14

Krzysztof Kluczewski, członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich (SIP) w Kanadzie, pracownik DXC Technology w Kanadzie i konsultant w General Motors, Detroit, USA. Pracował również dla EDS, IBM i HP. Moderator sesji „Inżynier w IT”.

W ciągu ostatnich 40 lat rozwój informatyki doprowadził do olbrzymich zmian w światowej ekonomii. Serwis komputerowy i softwarowy stał się największym przemysłem w skali światowej.

Na obecny boom na rynku pracy USA miały wpływ nowe technologie IT, sprzedaż internetowa i social networking. Zadziałała innowacyjność firm z Sillicon Valley. Niedostatek wykształconych informatyków kompensuje się przyciąganiem specjalistów z Indii i z Chin. Nadal brakuje rąk do pracy, dlatego firmy otwierają swoje oddziały w wielu krajach świata. Jest to szansa na rozwój usług informatycznych w Polsce, której nie powinniśmy zaprzepaścić.

Dobrą wizję rozwoju wypracowały i starają się realizować polskie uczelnie, a nie kolejne rządy. Coraz więcej studentów wybiera informatykę jako kierunek studiów. Informatyka to zawód, w którym absolwent nie ma problemu ze zdobyciem pracy.

Należy nadać priorytet opracowaniu i pełnemu wdrażaniu strategii rozwoju przemysłu informatycznego w kraju; skierować inwestycje państwowe w infrastrukturę internetową i technologię 5G, które pozwolą poszerzyć zakres i jakość usług informatycznych.

Trzeba finansować innowacyjność w nauce i przemyśle, wspierać wyższe uczelnie kształcące informatyków oraz szerzej promować wysoki poziom wykształcenia polskich informatyków i jakość krajowych usług informatycznych za granicą; zachęcać światowe firmy softwareowe do inwestowania w Polsce. Ważną sprawą jest inwestowanie w rozwój nauk ścisłych w szkołach podstawowych i średnich oraz w znacznie wyższym stopniu finansowanie udziału polskich studentów w konkursach międzynarodowych.

Firmy z Europy i USA zauważyły polski potencjał naukowy i usługowy w dziedzinie informatyki. I do Google, Intel i HP, które już mają siedziby swoich oddziałów w Polsce, dołączyły DXC Technology, Sanofi etc.

Najbardziej rozwijającą się dziedziną informatyki jest Sztuczna Inteligencja i Internet Rzeczy, a najbardziej intrygującą – bezpieczeństwo cybernetyczne. Internet Rzeczy stworzył przestrzeń, globalnego systemu informatycznego z otwartym dostępem. Lukratywnym biznesem stało się zbieranie i handel danymi. A umiejętność wykorzystania Sztucznej Inteligencji w sięganiu do danych tego systemu określi, które firmy przetrwają konkurencję w walce o klienta. Podstawowym pytaniem młodego człowieka jest: jakie wybrać studia, aby mieć zapewnione zatrudnienie. Odpowiedź jest jedna: INFORMATYKA. To najlepszy zawód przyszłości.

Argumenty są następujące: globalny rynek pracy, czyli łatwość zatrudnienia w dowolnym kraju; informatyka nie zna granic, można pracować w Polsce dla klienta w USA; łatwość zdobycia i zmiany pracy; możliwość pracy w domu i w biurze oraz elastyczność godzin pracy. Zarobki Informatyków rosną najszybciej w porównaniu z innymi zawodami. To oni dyktują warunki pracy i płacy.

Obecnie każdy uniwersytet stworzył programy nauczania informatyki.

Spójrzmy na teorię i praktykę. Na bazie swojego 35-letniego doświadczenia pracy w informatyce, mogę śmiało stwierdzić, że każdy absolwent powinien mieć:

  • Wiedzę teoretyczną (baza), czyli doskonałą znajomość języka angielskiego, solidną wiedzę teoretyczną z logiki i matematyki, informatyki, podstaw fizyki, chemii i elektroniki.
  • Wiedzę praktyczną (Hard Skills): inżynieria oprogramowania, znajomość języków programowania, analiza biznesowa, Universal Modeling Language (UML), projektowanie baz danych, systemów komputerowych i aplikacji.
  • Umiejętności miękkie (Soft Skills), czyli zdolność do współpracy z ludźmi, pozytywna postawa, komunikatywność, logiczne wysławianie się, umiejętność pracy w zespole (Team Work) i prowadzenia zespołu (Leadership Skills).
  • Interdyscyplinarność. Student powinien wynieść z uczelni podstawy zarządzania, prowadzenia biznesu, podstawy etyki. Uczelnie powinny organizować projekty z udziałem studentów różnych wydziałów: informatyki, prawa, zarządzania, marketingu. Pozwala to poznać różne aspekty prowadzenia biznesu i zrozumieć, jak wpływają na końcowy produkt. Liczy się znajomość metodyki prowadzenia projektów, czyli Project Management, w skład której wchodzi metodologia kontroli projektu typu wodospadu (Waterfall) lub typu zwinnego Scrum (Agile) i metodologia Cyklu Życia Projektu informatycznego (Project Life Cycle). Są one podstawą kontroli kosztów i oszczędności w firmach informatycznych.
  • Przedsiębiorczość (Entrepreneurship). Młody inżynier, wkraczając na rynek pracy, musi mieć wiedzę techniczną i pewną wiedzę w zakresie zarządzania i prowadzenia biznesu. Uczelnie powinny popierać tzw. startupy, które dają szansę odniesienia sukcesu, uczą innowacyjności i elastyczności biznesowej, nieszablonowego myślenia.
  • Umiejętność przedstawienia swoich osiągnięć i sukcesów. CV jest bowiem wizytówką młodego absolwenta – od tego, jak się zaprezentuje, zależy jego przyszła praca i wysokość zarobków.
  • Wiedza praktyczna. Symbioza między firmami informatycznymi a uczelniami pozwoli studentom rozszerzyć wiedzę teoretyczną przez zastosowanie jej w praktyce. Specjaliści delegowani z przedsiębiorstw powinni uczyć praktycznych zastosowań inżynierii informatycznej. Technologia IT zmienia się bardzo szybko. Naukowcy nie zawsze nadążają za rozwojem IT, a praktycy codziennie używają nowego software’u.

Student powinien znać też chociaż jeden szkielet oprogramowania, tzw. Framework, np. MS.NET frame work, Oracle’s Java JSF czy Spring MVC (Model View Controller).

Dodatkowym atutem absolwenta uczelni jest także znajomość technik prezentacji propozycji biznesowych.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl