Felieton. Słuchając głosu inżynierów


14-06-2019 19:12:17

Dyskutując na temat wyzwań i przyszłości polskiej gospodarki, próbujemy znaleźć klucz do zrozumienia nadchodzących zmian. Bardzo często próbuje się go szukać w poglądach różnego rodzaju myślicieli – filozofów, futurologów, historyków idei, politologów. 

Głos teoretyków jest ważny i ciekawy, myślę jednak, że zbyt rzadko słuchamy, co na temat kierunków rozwoju polskiej gospodarki ma środowisko techniczne i inżynierskie. 

Cieszę się, że po raz kolejny w trakcie Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i Kongresu Techników Polskich będziemy mieli okazję przysłuchiwać się dyskusjom wybitnych przedstawicieli tego środowiska na najważniejsze tematy związane z wyzwaniami nie tylko świata techniki, ale – szerzej – całej gospodarki. 

Jestem przekonany, że wydarzenie to, jak bywało do tej pory, dostarczy nam wielu inspiracji i wskazówek do lepszego zrozumienia kierunku, w jakim zmierza rozwój technologii i gospodarki.

Krajowa Izba Gospodarcza była w gronie organizacji, które jako pierwsze akcentowały konieczność zmian w modelu gospodarczym Polski. Od wielu lat współpracujemy ze środowiskiem technicznym i inżynierskim, zdając sobie sprawę, że powinno odgrywać kluczową rolę w procesie zmiany modelu polskiej gospodarki w kierunku innowacyjnym. Będzie również decydować o tempie wdrażania w Polsce modelu gospodarki 4.0.

Kolejna edycja Kongresu pokazuje, że technicy i inżynierowie są świadomi swojej roli oraz wielkiej odpowiedzialnością za rozwój gospodarczy Polski. 

 Mam nadzieję, że i tym razem, refleksja nad rolą inżynierów w konkurencyjnej gospodarce i procesie reindustrializacji czy też nad modelem współpracy nauki z biznesem, pozwoli wypracować skuteczne rozwiązania, możliwe do zastosowania w praktyce gospodarczej. 

Z wielkim uznaniem patrzę na wieloletnią tradycję Kongresu Techników Polskich i gratuluję sukcesu organizatorom. Od wielu lat aktywnie działają na rzecz włączenia środowiska technicznego do pracy nad wdrażaniem dorobku nauki do praktyki gospodarczej i poszerzania współpracy nauka – biznes. Uczestnikom życzę wielu owocnych rozmów i nawiązania cennych kontaktów.


Andrzej Arendarski, prezes KIG

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl