Inżynier Przyszłości na 100-lecie


05-07-2019 19:17:44

Pod hasłem INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI obradował kolejny XXVI Kongres Techników Polskich, tradycyjnie połączony z IV Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich. Kongres i Zjazd wplatały się w trwające nadal obchody „100- lecia Niepodległej”, a że odbywały się w murach krakowskiej Akademii Górniczo- Technicznej im. St. Staszica, która w tym roku świętuje swoje 100- lecie działalności, to wplotły się także w ten piękny Jubileusz AGH.

Mocno zaakcentował to witający gości prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka -obecny rektor AGH, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, otwierając obrady. Pan profesor przypomniał, że wprawdzie zgoda cesarza Franciszka Józefa na uruchomienie tej polskiej uczelni w liberalnym zaborze austriackim została wydana 106 lat temu, ale inauguracja mogła nastąpić dopiero w Niepodległej Polsce, w 2019 r., po I Wojnie Światowej. Temu stuleciu AGH był poświęcony specjalny referat prorektor uczelni dr hab. Anny Siwik, a prof. T. Słomka nie omieszkał pochwalić się, że co czwarty inżynier kończący uczelnię techniczną w Polsce jest absolwentem AGH.

Tradycyjnie nie zawiódł ważny gość reprezentujący Prezydenta Andrzeja Dudę- sekretarz stanu z jego kancelarii Andrzej Dera, który odczytał przesłanie Pana Prezydenta (tekst w załączeniu) do zebranych. Natomiast ministrowie od głównego patrona Kongresu premiera rządu Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Gowina nie znaleźli czasu na przyjazd do Krakowa. Tym większa pochwała należy się Pani Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzacie Oleszczuk, która przysłuchiwała się kilkudniowym obradom, a także posłankom na Sejm: pani Jolancie Hibner i Irenie Lasocie.

Prowadzący z zaangażowaniem obrady redaktor Krzysztof Michalski (też inżynier i do tego Złoty Inżynier PT) poinformował uczestników o listach przesłanych do uczestników Kongresu i Zjazdu.

Powrót do przeszłości i przyszłość

Zanim zaczęto dyskusję o „inżynierach” przyszłości, pani prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz - Cudny przypomniała o roli inżynierów w odzyskaniu Niepodległości i budowie państwowości i chociaż należę do grona, które ma jakąś wiedzę na ten temat, znalazłem w jej referacie wiele mało znanych mi faktów historycznych. Chociażby taki, że najbardziej inżynierskim (chodzi o liczbę ministrów) rządem był kierowany przez mistrza fortepianu Ignacego Paderewskiego. Natomiast naczelnik Józef Piłsudski zapisał się środowisku technicznemu szczególnie pozytywnie dzięki powołaniu takich urzędów jak Główny Urząd Miar czy Urząd Patentowy, które okazały się pomocne w scalaniu i tworzeniu przemysłu, uruchamianiu produkcji w wielu zakładach, w tym szczególnie ważnego przemysłu lotniczego.

Pani Prezes przypomniała ważne postaci dla polskiej techniki , jak profesorowie Janusz Tymowski (były prezes NOT) czy Janusz Groszkowski.  
 Z osiągnięć najnowszych przypomniała, że wiele rozwiązań technicznych udało się wdrożyć dzięki wspieranym przez KBN i resortowi nauki projektom celowym, których inicjatorem i organizatorem była FSNT NOT.

Wiodący referat w kontekście głównego hasła Kongresu i Zjazdu wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, podejmując niekiedy kontrowersyjne tematy. Na przykład obalił tezę, że sztuczna inteligencja może być szkodliwa. Wręcz przeciwnie, na przykładzie niemieckim wykazał, że sztuczna inteligencja tworzy nowe miejsca pracy, a przemysł 4.0 nie będzie miał negatywnego wpływu na rynek pracy. Wskazał, że współczesnemu inżynierowi dobrze służą zmiany pracy, a edukację nowych inżynierów trzeba rozpoczynać w przedszkolu. Był to główny postulat, który przewijał się przez wszystkie panele i sesje tematyczne

Nie tylko rektor Szmidt, ale także uczestnicy panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Inżynierowie przyszłości w 100 – lecie niepodległości” podkreślali, że wiedza przekazywana współczesnym inżynierom jest ogromna, ale uczelnie mało dbają o rozwój ich wyobraźni. Edukacja powracała prawie w każdej wypowiedzi.

Wyobraźnia nas nie ogranicza

Żaden z panelistów nie podał sposobu na rozwijanie wyobraźni. Było jednak kilkoro (np. rektor Politechniki Poznańskiej) podkreślających, że współczesnemu inżynierowi potrzeba więcej tzw. umiejętności miękkich. Obserwujący edukację zza oceanu prof. dr inż. Andrzej Nowak podkreślił, że uczelnie europejskie znacznie lepiej przygotowują do zawodu technicznego niż amerykańskie.

Natomiast zazwyczaj z ciekawością odbierany przez środowisko techniczne profesor ekonomii Jerzy Hausner wytknął, że zbyt mocno (nie tylko w Polsce) postawiono w gospodarce na zagadnienia ekonomiczne, zaniedbując produktywność. I w tych zmianach jest przyszła rola inżynierów, którzy powinni przejmować rolę liderów.

Niestety – i to była uwaga przedstawiciela Polonii - rola inżynierów w rządzeniu światem jest coraz mniejsza. Po prostu w polityce brakuje inżynierów, a dominują (np. w USA) prawnicy. Czy zmieni to ogólny światowy boom na inżynierów – wszędzie ich brakuje- zobaczymy.

Pierwszy dzień obrad był okazją do przypomnienia wkładu polskich inżynierów w światowy rozwój techniki. Padało wiele nazwisk, jak: twórca 44 mostów Rudolf Modrzejewski czy twórca helikopterów z podwójnym napędem Frank Piasecki. Dużo mówiono o kobiecie- Stefanii Kwolek- wynalazczyni kewlaru. Nazwisk wybitnych polskich ludzi techniki znanych na świecie przypomniano wiele. Szkoda, że włodarze miast mało przypominają ich przy nadawaniu nazw ulic czy skwerów, a lansują kontrowersyjne postaci ze świata polityki czy kultu religijnego.

Tych żyjących ludzi techniki znanych na świecie uhonorowano tytułami „Złotych Inżynierów” w trakcie wieczornej gali. Uświetniły ją występy zespołu muzycznego oraz pieśni i tańca „Krakus” stworzonego ze studentów i absolwentów AGH. Tego samego, w którym śpiewał światowej sławy polski tenor mgr inż. ceramik Wiesław Ochman – Honorowy „Złoty Inżynier” Przeglądu Technicznego. Często podkreśla, że jedyną akademią jaką ukończył, jest świętująca swoje 100 -lecie Akademia Górniczo- Hutnicza.

                                                                                  Henryk Piekut  

Przesłania do uczestników skierowali:

Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Prezes Piotr Bronisławski, Politechnika Wrocławska – prof. Cezary Madryas, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – Prezes Elżbieta Mączyńska, Instytut Transportu Samochodowego – dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor ITS Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – dr inż. Andrzej Konieczny

Kolejne relacje z sesji tematycznych odbywających się w trakcie Kongresu i Zjazdu opublikujemy w następnych numerach „Przeglądu Technicznego”

 

Komentuje Waldemar Rukść

12-13
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl