70 lat Wydawnictwa SIGMA-NOT


05-07-2019 19:24:59

W lipcu tego roku Wydawnictwo SIGMA-NOT kończy lat 70. Moja prywatna "70-ka" przypada miesiąc później. Myślę, że zbieg tych rocznic stwarza dobrą okazję do wspomnień i refleksji.

Jestem z wykształcenia inżynierem - więc dobrze rozumiem, że dla inżynierów istnienie polskojęzycznej prasy technicznej było zawsze sprawą ważną. Już w II. połowie XIX., w wyniku działań grup zapaleńców udało się powołać do życia pierwsze polskie czasopisma techniczne ("Przegląd Techniczny", liczący sobie dziś ponad 150 lat i niewiele młodszy "Przegląd Zbożowo-Młynarski", wydawany poczatkowo pod inną nazwą). Duży wkład w rozwój tej prasy wnieśli podówczas: Stefan Kossuth i Feliks Kucharzewski. Dziś imię Kucharzewskiego nosi jedno z najwyższych odznaczeń Naczelnej Organizacji Technicznej.

Walka środowisk i stowarzyszeń inżynierskich o polską prasę techniczną trwała aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. i następnie przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Sporo udało się wtedy osiągnąć - wydawano łącznie kilkanaście czasopism dla inżynierów na naprawdę wysokim poziomie. To, co się udało zbudować w tym czasie, zniszczyła jednak II. Wojna Światowa. Starano się to odbudować po wojnie, oczywiście już w innej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. Wyrazem tych starań było powołanie 12. lipca 1949 r. przez Walny Zjazd Delegetów NOT oficyny pod nazwą Administracja Czasopism Technicznych (ACT), z której wywodzi się dzisiejsza SIGMA - wydawca "Przeglądu Technicznego" i 33 innych tytułów prasy fachowej.

Pierwszym dyrektorem ACT został Kazimierz Olszewski. Stosunkowo szybko nazwę firmy zmieniono na Wydawnictwa Czasopism Technicznych (WCT) NOT. Już tak nazywającą się firmę przejął w zarządzanie mgr inż. Jan Wacław Czarnowski, który kierował WCT w latach 1961-1971, przyczynił się do ogromnego rozwoju firmy i nazywany jest przez niektórych "dyrektorem stulecia".

Następcą dyr. Czarnowskiego po jego przejściu na emeryturę został na 5 kolejnych lat mgr Tadeusz Książek, a jego dzieło kontynuował z powodzeniem przez kolejne 14 lat (do roku 1989) mgr Władysław Polesiński. Potem, przemiany polityczne zapoczątkowane w kraju w 1989 roku spowodowały, że dotychczasowy model funkcjonowania firmy przestał się sprawdzać. Trzeba było szukać nowego modelu organizacyjnego i ekonomicznego - i zadanie to powierzono na początku 1990 r. właśnie mnie, a byłem podówczas szefem Rady Pracowniczej w Wydawnictwie i Redaktorem Naczelnym w jednej z redakcji. SIGMA istnieje nadal - więc chyba mi się udało.

Swój sukces zawdzięczam w dużej mierze życzliwości i pomocy wieloletniego Sekretarza Generalnego NOT, mgr inż Kazimierza Wawrzyniaka; gdyby nie On, Wydawnictwo mogłoby nie przetrwać pierwszego 1,5 roku po transformacji. Potem dobrym duchem SIGMY okazywała się wielokrotnie mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny - Wiceprezeska i finalnie Prezes NOT.

Ogromną rolę na początku trudnych lat 90-tych odegrał w SIGMIE ówczesny Wiceprezes ds. Ekonomicznych - mgr inż. Tadeusz Rejn. To on, doświadczony już wtedy menadżer, uczył mnie zarządzania w warunkach kryzysowych. Z czasem zastąpiła go na ponad 20 następnych lat wybitna ekonomistka Elżbieta Bokus. Jako Wiceprezes - kompetentna, konsekwentna, świetnie zorganizowana, kreatywna i życzliwa dla ludzi oraz nastawiona na współpracę z innymi - zapisała się w historii SIGMY złotymi zgłoskami.

Od czterech i pół roku Zarząd SIGMY działa w składzie jak na zdjęciu; oprócz mnie są w nim dwie panie: mgr inż. Magdalena Borek-Daruk i mgr Anna Rybacka-Dybcio. Na podstawie doświadczeń z dotychczasowej współpracy jestem przekonany, że w przyszłości po moim nieodległym rozstaniu z firmą przejmą z powodzeniem pałeczkę w tej sztafecie dyrektorów SIGMY.

SIGMA próbuje sprostać wymogom czasów, w jakich przyszło jej działać. W ub. r. rozszerzyliśmy ofertę wydawniczą o czasopismo "Elektroinstalator"; wydajemy też (na zasadzie współpracy) "Przegląd Mechaniczny", który znajdował się kiedyś w portfolio SIGMY, ale znikł z niego wraz z kilkunastoma innymi tytułami w 1989 r. Prowadzimy ponadto rozmowy z właścicielami kilku innych tytułów prasy technicznej, dotyczące ich przyjęcia do wydawania.

Zwiększamy obecność naszych tytułów na prestiżowych listach czasopism ("Lista Filadelfijska") i w uznanych międzynarodowych bazach publikacji (Emerging Sources Citation Index i Scopus). Coraz większy nacisk kładziemy na obecność naszych publikacji w świecie cyfrowym; uruchomiliśmy Portal Informacji Technicznej (a w jego ramach tzw. Cyfrową Czytelnię), zapewniające dostęp do publikacji poprzez Internet.

Rozwijamy własny Zakład Kolportażu; świadczymy usługi kolporterskie i z zakresu obsługi prenumeraty nie tylko dla swoich czasopism, ale i dla kilkudziesięciu tytułów innych wydawców. Wyposażenie Drukarni uzupełniliśmy o urządzenie do druku cyfrowego, co umożliwiło tani druk prostych edytorsko pozycji w małych nakładach i objętoścach.

Jubileusz jest zawsze dobrą okazją do tego, żeby się chwalić, co też uczyniłem. Nie znaczy to oczywiście, że w Wydawnictwie nie ma problemów czy zmartwień na przyszłość, ale jestem przekonany, że sobie z nimi poradzimy. W końcu 70 lat sukcesów zobowiązuje!

Mam zaszczyt kierować firmą przez 30 z owych 70 lat i mam nadzieję, że choć przypadła mi w tej sztafecie najdłuższa zmiana, to nie zmarnowałem dorobku poprzedników.

 

                                                                                     Prezes-Naczelny Redaktor

                                                                                              dr inż. Andrzej Kusyk

 

Kierownictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Wydawcnictwo Czasopism i Książek Technicznych: Prezes Spółki, dr inż.
Andrzej Kusyk, Magdalena Borek-Daruk - Wiceprezes ds. Rozwoju, Anna Rybacka- Dybcio - członek Zarządu.

Komentuje Waldemar Rukść

12-13
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl