Sanitarni świętują 100 lat


05-07-2019 20:16:46

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ma 100 lat. Kontynuuje tradycje wielu pokoleń inżynierów i techników różnych specjalności inżynierii komunalnej. Inicjatorami stowarzyszenia byli gazownicy; powołali w 1919 r. Zrzeszenie Gazowników Polskich.

Od tego czasu organizacja rozwijała się obejmując coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej  przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy: od 1922 roku – Zrzeszenie Gazowników, Wodociągów i Techników Sanitarnych, od 1952 roku – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, od 1957 roku – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Trudno przecenić dzisiejszą rolę takiej organizacji, ponieważ społeczeństwo jak nigdy wcześniej przywiązuje ogromną wagę zarówno do bezpiecznego i pewnego zaopatrzenia w dobrą wodę, gaz i ciepło sieciowe jak i docenia problem odprowadzania i oczyszczania ścieków i ochronę środowiska przed szkodliwymi emisjami. To kwestia jakości życia nas wszystkich.

Uroczyste obchody 100-lecia PZiTS miały miejsce w Warszawie 10 maja 2019 r. Gala Jubileuszowa odbyła się w hotelu Lord przy Al. Krakowskiej. Na część oficjalną składało się przedstawienie przez profesora Jana Pawełka rysu historycznego Zrzeszenia, wystąpienia gości, w tym życzenia i gratulacje oraz wręczenie Złotych z diamentem Odznak Honorowych PZITS dla zasłużonych członków Zrzeszenia. Po obiedzie zaprezentowano działalność Głównych Sekcji Branżowych. Wieczór zaś uświetniła uroczysta kolacja, na której nie obyło się bez wspomnień, koleżeńskich rozmów, wymiany doświadczeń, chóralnego odśpiewania „sto lat” oraz snucia ambitnych planów na przyszłość.

Na tę okoliczność została również wydana Jubileuszowa Monografia, w której zawartych jest szereg archiwalnych zdjęć oraz wiele ciekawych informacji o działalności Zrzeszenia w poszczególnych 21 Oddziałach terenowych, 5 głównych sekcjach branżowych oraz 3 komisjach problemowych.

PZITS Jest członkiem Federacji SNT--NOT. Działalność Stowarzyszenia obejmuje w szczególności organizację szkoleń i konferencji; usługi w zakresie opinii i ekspertyz; doradztwo techniczne; doradztwo w orzecznictwie patentowym; współpracę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Energii, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, stowarzyszeniami w ramach NOT oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym; współpracę międzynarodową.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest również właścicielem trzech uznanych w branży tytułów czasopism: „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” - rok założenia 1921., „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” – 1969 r., ”Ochrona Środowiska” – 1979 r.

Wszystkim działaczom i członkom Zrzeszenia życzymy wszelkiej pomyślności i owocnej pracy w kolejnym stuleciu.

jaz

 

 

 

 

 

 

Prezes PZITS- Krystyna Korniak-Figa oraz prof. Jan Pawełek - wiceprezes PZITS

 

 

 

 

 

 

 

Złota z diamentem Odznaka Honorowa PZITS

Sala obrad

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Gali Jubileuszowej

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl