PARP inwestuje w innowacyjność


05-07-2019 20:46:54

Innowacje często postrzegane są przez pryzmat spektakularnych wynalazków, najczęściej z zakresu tzw. nowych technologii, jak niebieski laser, internet czy samochody autonomiczne. W przypadku mniejszych firm takie podejście jest jedną z barier w inwestowaniu w działalność innowatorską, prace badawczo-rozwojowe oraz rozwój kadr zdolnych do odpowiedzi na wyzwania tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.

Tymczasem innowacje to też nowe podejście do znanych tematów – m.in. przedmiotów i usług zaspakajających nasze codzienne potrzeby. Istotą innowacji jest, by robić to lepiej, taniej, szybciej, bardziej wygodnie czy ekologicznie. To wszystko wymaga poszukiwania nowych rozwiązań – inwestycji w badania i wiedzę. Inwestycji, które trzeba traktować tak samo, jak zakup nowych maszyn czy budowa hali produkcyjnej.

Jednym z zadań PARP jest zwiększanie tej świadomości wśród polskich małych przedsiębiorców i zachęcanie do współpracy z naukowcami, inżynierami i projektantami przy ulepszaniu i opracowywaniu produktów.

Na wsparcie innowacji w małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstwach w tym roku PARP przeznaczył grubo ponad 2 mld zł. Na największe środki mogą liczyć firmy szukające wsparcia w sfinansowaniu opracowania i wdrożenia innowacyjnych produktów i usług oraz technologii ich wytwarzania. W tym zakresie, obok działania Badań na rynek z budżetem w wysokości 1,5 mld zł, w ofercie PARP znajdują się popularne „Bony na innowacje” – skrojone na miarę potrzeb mniejszych firm – z budżetem w wysokości 80 mln zł oraz „Wdrażanie innowacji przez MŚP” z budżetem w wysokości 170 mln zł.

Badania na rynek

„Badania na rynek” to największy program wsparcia innowacji realizowany przez PARP. Jest skierowany do przedsiębiorstw, które prowadzą lub przeprowadziły prace badawczo-rozwojowe – w ramach wewnętrznych struktur lub we współpracy z ośrodkami naukowymi –  albo zakupiły wyniki prac badawczych na rynku. Ważne, by składając wniosek o dotację dysponowały wynikami prac, które mają kluczowe znaczenie dla opracowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub procesu technologicznego.

Program prowadzony od 2015 r. ewoluował tak, by umożliwić skorzystanie ze środków większej liczbie przedsiębiorców i lepiej odpowiedzieć ich potrzeby. Nowością w tegorocznej edycji jest m.in. obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych). Dzięki temu z programu może skorzystać większa liczba przedsiębiorców, zarówno na mniejsze, jak i zdecydowanie większe projekty. W ramach konkursu mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 70 % dofinansowania. 

Pierwsza z tegorocznych edycji „Badań na rynek” zakończyła się w maju, kolejna zostanie przeprowadzona jesienią.

Bony na innowacje

To przystępny mechanizm wsparcia innowacji, którego idea wygląda następująco: Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. PARP pomaga połączyć ich siły, finansując nawet do 85% kosztów usług świadczonych przez jednostki naukowe oraz do 70% kosztów wdrożenia innowacji na rynek.

Program jest podzielony na dwa etapy – osobne, ale ściśle powiązane. W pierwszym  przedsiębiorcy mogą uzyskać do 340 tys. zł dofinansowania na usługi jednostek naukowych, które pomogą w opracowaniu nowego lub znaczącym ulepszeniu dotychczasowego produktu. Wsparciem może być objęty zarówno wyrób czy usługa, jak i technologia lub nowy projekt wzorniczy.

Wykonawcami usług mogą być renomowane wydziały uczelni wyższych, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz komercyjne centra badawczo-rozwojowe, spółki celowe jednostek naukowych lub laboratoria z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Przedsiębiorcy, którzy mają już innowację opracowaną w I etapie, w II etapie mogą wnioskować o środki na jej wdrożenie. Przy maksymalnym poziomie dofinansowania może to być nawet 560 tys. zł m.in. na zakup albo wytworzenie maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, np. w formie patentów, licencji czy know-how. Inwestycje wdrożeniowe mogą być związane z założeniem nowego lub unowocześnieniem istniejącego zakładu – dywersyfikacją produkcji czy zwiększeniem zdolności produkcyjnych.

Oba konkursy jeszcze trwają. W I etapie projekty można składać do 28 listopada 2019 r. Nabór w II etapie kończy się 7 stycznia 2020 r.

Wdrażanie innowacji w Polsce Wschodniej

Firmy z pięciu województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogły w tym roku dodatkowo starać się o dotacje na innowacje ze środków Programu Polska Wschodnia. W budżecie zakończonego niedawno konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” znajduje się 170 mln zł. Firmy, które zgłosiły w nim swoje projekty mogą otrzymać nawet 20 mln zł na sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac B+R.

Wsparcie obejmuje szeroki zakres wydatków. Wsparcie finansowane można uzyskać m.in. na zakup nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego), roboty i materiały budowlane oraz wytworzenie lub zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how.

Przedsiębiorstwa, które starają się o wsparcie w tym przypadku muszą być zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych.

Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: - Działalność badawczo-rozwojowa jest jednym z motorów innowacyjności. Dobrze przemyślana i prowadzona daje firmom przewagę konkurencyjną, pozwala optymalizować koszty, lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, zdobywać nowe rynki. Wiedzą o tym duże międzynarodowe koncerny, które chętnie korzystają z wiedzy i umiejętności naszych naukowców i inżynierów. Chcemy, by z tego potencjału, w jak największym stopniu, korzystali także rodzimi przedsiębiorcy. W tym celu eksperci z PARP zaprojektowali szereg instrumentów wspierających współpracę biznesu i nauki.

Komentuje Waldemar Rukść

12-13
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl