Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Jan Gnida, Jerzy Zwoździak


05-07-2019 21:50:40

Jan Gnida

Inżynier mechanik, Kierownik ds. Konstrukcji i Sprzedaży Maszyn Wibracyjnych, Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Wdrażania Innowacji INWET SA, które oferuje swoim Klientom rozwiązywanie problemów związanych z transportem, magazynowaniem i obróbką materiałów sypkich.  Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego  Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Po ukończeniu studiów w roku 1995 podjął pracę w firmie PWI INWET SA na stanowisku konstruktora i zajmował się wdrażaniem systemów dynamicznej aeracji zbiorników i silosów z materiałami sypkimi przy pomocy pulsatorów pneumatycznych.  

W 2000 r. obejmuje stanowisko Kierownika Działu Promienników. W tym czasie prowadzi prace  związane z zastosowaniem promienników gazowych do ogrzewania hal przemysłowych. Widząc zapotrzebowanie rynku, rozpoczyna projektowanie i wprowadzanie na rynek podajników i przesiewaczy wibracyjnych. W 2002 r. zostaje Kierownikiem Działu Konstrukcji i od tego czasu w pełni poświęca się projektowaniu i wdrażaniu podajników, przesiewaczy i stołów wibracyjnych w wielu bardzo różnych gałęziach przemysłu. W związku z coraz większym zainteresowaniem Klientów produkowanymi przez firmę urządzeniami wibracyjnymi w roku 2011 zmienia stanowisko na Kierownika ds. Konstrukcji i Sprzedaży Maszyn wibracyjnych, a w roku 2018 zostaje obdarzony zaufaniem akcjonariuszy i powołany na stanowisko Członka Zarządu firmy PWI INWET SA.

Jest współtwórcą wielu stanowisk badawczych między innymi dla uczelni i instytutów naukowych (Politechnika Gdańska, Politechnika Częstochowska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Lotnictwa). Obecnie prowadzi prace badawcze i z powodzeniem wprowadza na rynek nową linię wibracyjnych napędów elektromagnetycznych dedykowanych do pracy w przemyśle spożywczym i chemicznym.

Mąż i ojciec trójki dzieci, którym z pasją przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie. Dorosły syn pracuje z ojcem ramię w ramię w tej samej firmie, a młodsze dzieci „łykają bakcyla technicznego” układając z tatą ruchome konstrukcje z klocków. hp

                                                                                                         

Jerzy Zwoździak

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak jest obecnie pracownikiem Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Przeprowadził bardzo ciekawy panel dyskusyjny „Inżynier a środowisko” w trakcie Kongresu Techników Polskich i Światowego Zjazdu Inżynierów Polonijnych w Krakowie.

To naukowiec o międzynarodowym doświadczeniu i dorobku, a studia na Wydziale Inżynierii Środowiska ukończył na Politechnice Wrocławskiej (1976 r,) tam też uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego. Uczestniczył m.in. w uruchomieniu kilku programów badawczych w 2006 roku. Prace te zaowocowały partnerstwem w programie bilateralnym między Rządem Polski i Flandrii oraz organizacją konferencji międzynarodowej w Politechnice Wrocławskiej (wrzesień 2007) pt. .” Volatile Organic Compounds in the urban atmosphere of Europe – sources, transformation and impacts”. Udział w nawiązaniu współpracy naukowej z pracownikami Clocker Nuclear Laboratory, Uniwersytetu Kalifornijskiego. Współpraca ta z jego strony wynika z konieczności wymiany doświadczeń w modelowaniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ze szczególnym naciskiem na aerozole. Od wielu lat opracowuje modele do identyfikacji nadzwyczajnych zagrożeń, m.in. agroterroryzmu. Swoje wyniki przedstawia m.in. na konferencjach wojskowych. Zagadnieniem tym zajmuje się od kilkunastu lat, a strona amerykańska ma duże doświadczenie w zakresie wykorzystania danych pomiarowych z sieci monitoringu atmosfery.

Od 1985 Clocker Nuclear Laboratory, Uniwersytetu Kalifornijskiego wspólnie z Amerykańską Agencją Ochrony Środowiska, Instytucjami Parków Narodowych, Jednostkami Planowania Przestrzennego realizuje projekt państwowy IMPROVE (Interagency Monitoring of Protected Visual Environment), którego celem jest wdrożenie odpowiedniej polityki ochrony obszarów specjalnie chronionych. Ponadto przez 2 lata (2013- 2015), jako Dyrektor Wodny i Morski Rzeczypospolitej, współpracował z Komisją Europejską, WWF. Odbył wiele staży naukowych m.in. w USA. Niemczech, Japonii, Belgii i we Włoszech. hp

Komentuje Waldemar Rukść

12-13
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl