AI coraz bliżej


20-07-2019 15:09:47

W wielu sektorach Azja doświadcza dziś unikatowej na skalę światową implementacji sztucznej inteligencji w życiu codziennym obywateli. Jak pokazują badania, w kolejnych latach stanie się to także udziałem innych regionów, w tym Europy i Polski.

- W najbliższych latach sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) zmieni to, jak pracujemy, podróżujemy, leczymy się czy robimy zakupy. Samouczące się algorytmy napędzane coraz większą ilością danych cyfrowych produkowanych nie tylko przez komputery, ale też sprzęt domowy, samochody lub urządzenia podłączone do Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), potrafią nas wspierać w coraz szerszej gamie codziennych działań. Postępy w zakresie uczenia maszynowego, sztucznych sieci neuronowych czy widzenia komputerowego sprawiają, że przeszkodą na drodze do implementacji rozwiązań AI przestaje być technologia. Coraz częściej staje się nią poziom gotowości naszego rynku, systemu prawnego i samego społeczeństwa do wdrożenia innowacyjnych technologii oraz związanych z tym zmian w funkcjonowaniu określonych branż – tak zaczyna się opublikowany w maju raport „Sztuczna inteligencja: Made in Asia” autorstwa ekspertów krakowskiego Instytutu Kościuszki, w partnerstwie z Samsung Polska. Autorzy skupili się na implementacji AI w realnej gospodarce, dając przykłady z Korei Płd., Singapuru i Malezji. Ich zdaniem nie tylko globalni liderzy, tacy jak Chińska Republika Ludowa czy Stany Zjednoczone, są w stanie skutecznie wdrażać AI na masową skalę. Kraje o podobnej wielkości rynku, ludności i PKB jak Polska, Niemcy czy Hiszpania są w stanie także skorzystać z pozycji tzw. early adopters technologii AI.

Poszczególni autorzy przeanalizowali trzy sektory: zdrowia, rolnictwa i transportu oraz dynamikę ich rozwoju, dając przykłady konkretnych rozwiązań.

Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia

Barbara Sztokfisz zaczyna od konstatacji, że zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w sektorze zdrowia niesie prawdziwie rewolucyjne skutki, począwszy od systemów wczesnego wykrywania chorób, poprzez diagnostykę, wsparcie w podejmowaniu decyzji i leczeniu, chirurgię precyzyjną, aż do systemów opieki dla ludzi starszych.

Wysokie wydatki na opiekę zdrowotną, a także częsta systemowa nieefektywność tego sektora sprawiają, że pojawia się potencjał innowacyjny, który wykorzystywany jest przez pionierów najnowszych technologii. Global Market Insights szacuje rozmiar globalnego rynku AI w sektorze zdrowia w 2018 r. na 1,3 mld USD, a jego wzrost w latach 2019-2025 na poziomie 41,7% rocznie. Oznacza to, że w 2025 r. rynek ten będzie wart ponad 13 mld USD. Najbardziej dynamiczny wzrost (44,4% rocznie) nastąpi w regionie Azji i Pacyfiku.

Według Accenture tylko w USA roczne oszczędności wynikające z zastosowania AI w tym sektorze sięgną 150 mld USD do 2026 r. Wzrasta zainteresowanie nim start-upów i inwestycji typu Venture Capital. Potencjał AI w służbie zdrowia wynika głównie z tego, że opieka zdrowotna charakteryzuje się dużą liczbą powtarzalnych i stosunkowo rutynowych czynności, jak np. interpretacje wyników badań radiologicznych.

Algorytmy AI są stosowane w wykrywaniu chorób serca, demencji i Alzheimera, raka i gruźlicy oraz w przewidywaniu epidemii. Eksperci podkreślają również, że pomimo iż AI może wesprzeć proces rozwoju nowych leków praktycznie na każdym etapie ich tworzenia, usprawniając i przyspieszając prace badawczo-rozwojowe, to nie może zastąpić faz ich testowania, takich jak badania kliniczne czy syntezy chemiczne – zaznacza Barbara Sztokfisz.

Inteligentny transport

- Inteligentna mobilność to nie tylko autonomiczne samochody. To wieloaspektowe zagadnienie, dotyczące także ruchu lotniczego, szynowego, przewozu zarówno osób, jak i dóbr, pojedynczych przesyłek oraz ładunków cargo – uważa Robert Siudak. Jego zdaniem AI już dziś zmienia wzorce transportowe dotyczące: jego przedmiotu (np. użytkownik, przesyłka); środka (np. pojazd, pociąg, dron) i podsystemu (np. tramwaj wraz z szynami, przystankami i trakcją) oraz systemu (całość infrastruktury transportowej i jej użytkowników na danym obszarze, np. w określonym mieście). Według analiz dotyczących inwestycji typu Venture Capital w 2018 r. to właśnie spółki z sektora transportowego przyciągnęły największą część z globalnej puli 254 mld USD przeznaczonych na finansowanie innowacyjnych start-upów i firm.

Dziś najwięcej uwagi (zwłaszcza inwestorów i producentów) skupia rynek samochodów autonomicznych. 13 z 14 największych producentów samochodowych ogłosiło, że planuje ich produkcję, a 12 z 14 największych firm technologicznych ma dostarczać sprzęt lub oprogramowanie dla bezzałogowych aut. Globalna wartość tego rynku szacowana jest na 54,23 mld USD, a prognozowany w latach 2019-2026 wzrost na poziomie 39,47% sprawi, że osiągnie ponad 550 mld USD.

Sztuczna Inteligencja w rolnictwie.

Zdaniem Anny Pastwy zastosowania AI w rolnictwie mogą być wielorakie: od automatyzacji manualnych zadań i procesów, sterowanych komputerowo systemów nawadniania, autonomicznych ciągników i kombajnów, po rozwiązania związane z instalacją czujników pomiarowych, GPS, radarów i innych urządzeń, z których dane są analizowane w czasie rzeczywistym: - Aplikacje AI mogą wspierać rolników w procesie siewu, uprawy, zbioru i sprzedaży. Technologie te mogą pomóc m.in. w dostarczaniu informacji o stanie upraw, sygnalizowaniu niekorzystnych zmian pogodowych, zmniejszaniu się zasobów, podejmowaniu decyzji, a w konsekwencji przyczynić się do zwiększania zbiorów czy minimalizowania strat.

Przybywa podmiotów oferujących rozwiązania AI w rolnictwie oraz wzrasta zainteresowanie inwestorów. Prognozuje się, że światowy rynek inteligentnych gospodarstw rolnych (ang. smart farm) w latach 2018-2022 wzrastać będzie średnio 14% rocznie, osiągając wartość ponad 23 mld USD.

Kiedy w Polsce?

- Kraje azjatyckie mogą być postrzegane jako poligon doświadczalny w zakresie wdrażania różnorodnych rozwiązań AI oraz modeli biznesowych z nimi związanych, a także ich konsekwencji dla gospodarki, rynku pracy czy nawet kultury. Patrząc na państwa Dalekiego Wschodu, możemy zapytać wprost: co zrobić, aby przyspieszyć masowe wdrożenie AI w naszej gospodarce, podnosząc tym samym jej konkurencyjność? Ale także, jak korzystając z dobrych praktyk innych krajów, przygotować nasze społeczeństwo na implementację AI na szeroką skalę? – pytają autorzy raportu.

Sztuczna inteligencja oraz jej samouczące się algorytmy już teraz zmieniają sposób, w jaki pracujemy, podróżujemy czy sprzątamy. Jednak ich zdaniem brak wystarczającej wiedzy i objaśnień na ten temat sprawił, że dla wielu potencjalnych użytkowników AI wciąż jest wielką niewiadomą.

To nie technologia, a poziom gotowości polskiego rynku staje się przeszkodą do właściwej implementacji AI.

Raportu porusza najbardziej istotne kwestie, związane nie tyle z samym rozwojem sztucznej inteligencji, co jej implementacją w realnej gospodarce. Zdaniem autorów przeszkodą na drodze do wdrożenia rozwiązań opartych na AI przestaje być technologia. To, jak szybko sztuczna inteligencja przyjmie się w Polsce, zależy m.in. od gotowości rynku oraz systemu prawnego i samego społeczeństwa do wdrożenia innowacyjnych technologii oraz związanych z tym zmian w funkcjonowaniu określonych branż.

Jacek Łęgiewicz, Public Affairs Director, Samsung Electronics Polska, dodaje: – Samsung jako lider innowacji i jedna z wiodących spółek technologicznych od kilku lat wdraża przełomowe technologie AI w swoich produktach. Jako firma jesteśmy świadomi naszej roli i konsekwentnie planujemy działania na rzecz pozytywnych zmian także w polskiej gospodarce. Omówione w raporcie przykłady wdrożeń AI w krajach azjatyckich stanowią solidną podstawę i pozwolą nam wypracować dobre praktyki na przyszłość.

Właśnie te przykłady najbardziej oddziałują na czytelnika. Zainteresowanych odsyłam na stronę https://ik.org.pl/publikacje/sztuczna-inteligencja-made-in-asia/, z której można pobrać raport - wkład Instytutu Kościuszki w debatę publiczną. Naprawdę warto to zrobić, choć – jak podkreślono – wyrażone w publikacji poglądy są oceną poszczególnych autorów i nie powinny być utożsamiane ze stanowiskiem Instytutu Kościuszki i partnerów publikacji.

boj.

Indyjska firma Niramai zaprojektowała przenośne i łatwe w obsłudze urządzenie do zautomatyzowanych badań przesiewowych ukierunkowanych na diagnostykę raka piersi. Na podstawie wyników prób szacuje się, że ma ono o 27% większą dokładność niż badania mammograficzne i potrafi wykryć niewyczuwalne guzy o średnicy 4 mm. Za pomocą internetowego interfejsu pacjent i lekarz mają dostęp do automatycznie wygenerowanego raportu z danymi zawierającymi termiczną analizę obrazu wskazującą na potencjalne nieprawidłowości. Narzędzie przetestowano u ponad 4000 kobiet w 12 szpitalach i ośrodkach diagnostycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Lunit z Korei Płd. oferuje Lunit Insight CXR-Nodule32 do analizy obrazów klatki piersiowej: generuje informacje o lokalizacji wykrytych zmian w postaci map ciepła, a następnie ocenia prawdopodobieństwo, że wykryta zmiana jest nieprawidłowa. Lunit rekomenduje, aby diagnostyka była stosowana do interpretacji wyników jako tzw. second reader. Lunit Insight MMG33 analizuje obrazy mammograficzne – szacuje się, że może poprawić wyniki interpretacji lekarzy (również fałszywie pozytywnie stawiane diagnozy) o ok. 10%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPAEL firmy Neofect Z Korei Płd umożliwia domową rehabilitację pacjentów z urazami neurologicznymi oraz mięśniowo-szkieletowymi. Terapie są spersonalizowane i oferują interaktywne ćwiczenia w celu pobudzenia mięśni oraz zmysłu wzroku i słuchu, wzmacniają funkcje poznawcze i przyspieszają proces rehabilitacji. Wyposażoną w czujniki rękawicę (Smart Glove) oraz tablica do ćwiczeń (Smart Board) pomaga pacjentom z dolegliwościami w stawie ramiennym lub łokciowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczony do precyzyjnych oprysków Żukbot, skonstruowany przez grupę studentów z Politechniki Gdańskiej, potrafi odróżnić chwasty od zdrowej, pożytecznej rośliny.

***

Plantix, mobilna aplikacja berlińskiego start-upu PEAT, pomaga indyjskim rolnikom, informując o chorobach, inwazji szkodników i niedoborach składników odżywczych w glebie. Dzięki udostępnieniu zdjęcia liścia, dopasowanego do modelowego obrazu z serwera, diagnozuje stan zdrowia rośliny. Pozwala na diagnostykę ponad 150 globalnie zidentyfikowanych patogenów roślin.

***

Panel kontrolny indyjskiego startu-upu ConserWater to system monitorowania danych dotyczących dystrybucji wody na danym terenie. Wykorzystuje informacje lokalne on-line, satelitarne i historyczne dane pogodowe oraz algorytmy uczenia maszynowego. Technologia jest skalowalna i niezależna od wielkości gospodarstwa. Nie wymaga instalacji czujników naziemnych, bo opiera się przede wszystkim na obserwacjach satelitarnych. Korzystając z ConserWater, rolnicy w Indiach mogą zaoszczędzić nawet 50% wody do nawadniania.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl